Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 48 Next Page
Page Background

9

Subota, 1. jun 2019.

Arena

Fudbal

zicer Sutjeske za 2:0 i mož-

da sunaše zaslugemalo ve-

će. Što se tiče izjave, pričao

samo svemu sa šefomi naj-

više su krivi novinari, koji

su malo to ,,izvrnuli“. Izja-

va je, međutim, izašla u no-

vinama i cijela javnost ju je

vidjela.Naravnodajepogo-

dila moju porodicu i mene.

Tojebiodirektanudaracna

moju ličnost. Nije bio je-

dan, već 101 motiv više da

pokažemda tonije tako i da

supogriješiliutomeoniko-

jisumoždatonegdjeupod-

svijesti mislili. Mislim da

sam ih het-trikom i osvoje-

nim Kupom sve demanto-

vao - smatraPerović.

KUP SPASIO SEZONU

Pobjeda Budućnosti bila je

rutinska, mada je Lovćen

imao tri velike šanse da, ako

ništa drugo, unese neizvje-

snost.

- I prije utakmice smo rekli

daLovćennijetimzapotcje-

njivanje,većdobraekipako-

ja zaslužuje bolju poziciju u

prvenstvu. Imali su šanse

koje nijesu iskoristili, da je-

sumožda bi utakmica imala

drugačiji tok, možda i ne bi,

da ne pričamo o tome što bi

bilo kad bi bilo. Mislimda je

nakrajuipakpresudiokvali-

tet - kazao jePerović.

,,Plavi“ su u prvenstvu zao-

stali devet bodova za Sutje-

skom, ali je uspjeh u Kupu

doniokoliko-tolikozadovolj-

stva takmičarskomgodinom.

-Kup je izvukao sezonu. Bili

smoutrci i za trofej uprven-

stvu, jurili duplu krunu, ali

smotukiksali.Ipak,ovajtro-

fej nas je opravdao. Čekaju

nas kvalifikacije za Ligu

Evrope, u kojima vjerujem

da ćemo pokazati da smo

dobraekipa i da je trebaloda

uzmemo duplu krunu. Na-

dam se da ćemo ponoviti

partijuizfinalaKupaidogu-

rati daleko.

Sa Mihailom Perovićem u

timu?

- Ne mogu ništa sa sigurno-

šću da kažem, ali za sada

samtu, imamugovor još go-

dinu-odgovoriojenekadaš-

nji članmlađih selekcija re-

prezentacijeCrneGore.

Ne.K.

Fudbalski klub Budućnost oglasio se

saopštenjemposlije osvojenog Kupa.

- Fudbalski klub Budućnost želi da se

zahvali svojim vjernimnavijačima, a

posebno ,,varvarima“, na bezrezervnoj

podršci kako tokom cijele sezone,

tako i u inalu Kupa. Sjajan ambijent i

atmosfera u kojoj je mogla da uživa

cijela crnogorska sportska javnost ne

bi bila ista bez navijača Lovćena koji su

ostavili nezaboravan utisak u fudbal-

skom spektaklu na Gradskom stadionu

u Podgorici. Iskreno se nadamo da

će slika koja je obišla i cijeli region u

najljepšoj utakmici na kraju sezone,

postati nešto što ćemomoći već tokom

naredne sezone da gledamo češće na

stadionima siromCrne Gore. Crnogor-

ski fudbal to sigurno zaslužuje, a prije

svega navijači zbog kojih se i igra. Brzo

nas čekaju novi izazovi u Evropi - nova

šansa da napunimo stadion i pokažemo

svi koliko volimo našu Budućnost - piše

u saopštenju.

Budućnost:

Hvalanavijačima

ailo Perović het-trikomdoveo Budućnost do trofeja Kupa

osam101motiv

M. BABOVIĆ