Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 48 Next Page
Page Background

5

Subota, 1. jun 2019.

Arena

1. JUN

Crnu Goru na IMZE

uz rekorddozlata

VukMedenica i VladanRudić odi-

grali su posljednji meč na IMZE i

izgubili 2:0 od predstavnika iz San

Marina (Paganeli i Zonzini).

I djevoke - Katarina Ćaćić i Ivana

Miljanić imale su manje uspjeha,

poražene su od Volz i Reiterove

2:0.

Nastup na IMZE naši timovi zavr-

šili subez pobjede.

lih zemalja Evrope

sni smo što je projekat

Olimpijskog karavana, reali-

zovanusaradnji saCrnogor-

skim olimpijskim komite-

tom, u pet naših gradova od

starta u BijelomPolju do za-

vršnice u Budvi bio pun po-

godak - kazala je Rada Velič-

k o v i ć , p r e d s t a v n i c a

kompanije Sport Vision.

Sport Vision je zaOlimpijski

karavan obezbijedio veliki

broj nagrada za djecu, kao i

lopte zabrojneosnovne ško-

le udržavi.

Odbojka na pijesku

Bezpobjede

OSVOJILI SREBROZAKRAJTAKMIČENJA:

Crnogorskamuška štafeta4x100