Previous Page  32 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 36 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Utorak, 28. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

Posljednji pozdrav voljenomsuprugu, ocu, svekru i đedu

LJUBU

Sveštojebiločasnoiplemenitoujednojljudskojdušibilojeutvojoj.

Ponosni smo što smo te imali i što si nam ostavio širom otvorene

tvoje časne puteve kojima ćemoponosno koračati.

SuprugaMIKA, sinMILORAD,

snaha JELENA i unukVLADO

1277

Posljednji pozdrav voljenomocu

LJUBU

Bol i tuguza roditeljemkao što si ti bio, vrijemeneće izliječiti. Osta-

vio si trag koji se ne briše i dobrotu koja se pamti. Sigurna samda si

kod anđela zauzeo svojemjesto i neka ti je vječnohvala na svemu.

KćerkaMILENAsa porodicom

1279

Posljednji pozdrav voljenomocu

LJUBU

Otišao si tihokao što si i živio. Tvojimčasnimživotomzaslužio si da

tezauvijekpamtimo.Počivajumiru,amićemoteponosnočuvatiod

zaborava.

KćerkaMARINAsa porodicom

1280

Posljednji pozdrav dragomtetku

LJUBU

Bezbroj je lijepih trenutkada tezauvijekpamtimo i sapoštovanjem

i ponosompričamoo tebi. Neka te anđeli čuvajuu rajunebeskom, a

mi ćemo te čuvati od zaborava.

NADA i VANJABAĆOVIĆsa djecom

1281

Posljednji pozdrav voljenomocu i svekru

LJUBU

Dragi tajo, hvala ti za neizmjernubrižnost i toplinu.

Zauvijek ćemo te čuvati u srcu, s ljubavlju i poštovanjem.

SinMILOŠ i snaha JELENA

1276

Posljednji pozdrav dragomtetku

LJUBU

Tvoja plemenita duša, veliko srce

i neizmjerna dobrota zaslužuju

vječnosjećanje.Nekateanđeliču-

vaju, a ja ću te čuvati od zaborava.

JOVANZAJOVIĆ

1282

Posljednjipozdravvoljenomđedu

LJUBU

Tužni smo, đede, zbog našeg

rastanka i srećni što smo svoje

djetinjstvoproveli sa tobom.

Tvoji VLADO, KRISTINA,

KRSTO i PAVLE

1278

Danas se navršavaju tri godine od smrti našemajke i babe

BOSEPAVLIĆEVIĆ

Dokpostojimo, živjećeš unašimsrcima i bićeš kao i do sada naša

zvijezda vodilja.

Nedostaješ namsvakimdanomsve više.

ĆerkaBRANKAsa porodicom

1274

Posljednji pozdrav zaovi i tetki

JOVANKIDAKOVIĆ

Stamatovići: BRANKA, VLADIMIR i OGNJEN

1272

Sa tugomse opraštamo odnašeg brata i ujaka

MIŠKATMUŠIĆA

Neka njegova plemenita duša počiva umiru, ami ćemo ga zauvijek

nositi unašimsrcima.

SestraBEBAsa sinovima SRĐANOMi GORANOM

i njihovimporodicama

1273

Sa bolom i tugom obavještavamo rodbinu i prijatelje da je

poslije teške bolesti u57. godini preminula

drmed.VESNASTRAINOVIĆ-LALOVIĆ

primarijuspedijatar

Saučešće primamo u srijedu, 29. maja, od 10 do 15 sati na

gradskomgrobljuČepurci, kada će se i obaviti sahrana.

Ožalošćeni: suprugMIROLJUB, kćerke STAŠA,

IVANA iMINJA, svekrvaLJUBICA, sestraĐORĐINA,

porodiceLALOVIĆ, STRAINOVIĆ, CRNOGORAC,

MEDENICA i SLADOJE

1275

Posljednji, tužni pozdrav svojoj dragoj sestri i tetki

JOVANKIDAKOVIĆ

SestraBIBA, sestričnaNATAŠA i

sestrićZLATKOJOVOVIĆsa porodicom

1284

Posljednji pozdrav

RADONJI

TODOROVIĆU

porodica pokojnog

BožaĐURĐEVCA

1283

OGLASNO

ODJELJENJE

“POBJEDA”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455,

020-202-456.

e-mail:

[email protected]

1111

Obavještavamo rođake, kumove, prijatelje i komšije da je 27. maja

2019. u69. godini preminuonaš dragi

MIODRAG-MIJOIlijeIVANOVIĆ

Saučešće primamo u kapeli naNovomgroblju na Cetinju 28. maja

od 11 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Staromgroblju na

Cetinju.

Ožalošćena porodica: sinJOKO, kćeri PETRA,MIA i JOVANA,

bratDRAGAN-DRAGO, sinovci BLAŽO, BALŠA i NIKOLA,

tetka STANE i ostala rodbina IVANOVIĆ

1285