Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Nedjelja, 26. maj 2019.

16

Arena

Sportski miks

MOK pohvalio italijansku kandidaturu za ZOI 2026. godine

ŠansazaMilano

Milano imaprednost u

odnosunaStokholmu

kandidaturi zaorganiza-

cijuZimskiholimpijskih

igara 2026. godine, odlu-

ka jekomisijeMeđuna-

rodnogolimpijskogko-

mitetakojaprati proces

kandidatura.

Ranije ove godine posebna

komisija izvršila je inspek-

ciju u oba grada. Italijanski

milionski grad Milano sa

zimskim centromKortina

d’Ampeco do sada ima naj-

bolje ocjene. Švedski

Stokholm ima odličan pro-

jekat, ali i više problema da

obezbijedi kompletan no-

vac za organizaciju.

-Obaprojektakaosuštinu i

osnovnu ideju prioritizuju

princip održivog razvoja.

Takođe, tradicija višedece-

nijskog organizovanja ta-

kmičenja u zimskim spor-

tovima na vrhunskom

nivoujevrlobitna.Milanoi

Stokholm imaju vrhunska

borilišta prve klase, doka-

zana u Svjetskom kupu

brojnih sportova – navodi

se u saopštenju.

Ovo su posljednje dvije

kandidature u igri, nakon

povlačenja švajcarskog Si-

ona, japanskog Saporoa,

austrijskog Graca i kanad-

skogKalgarija.

ProblemStokholma jema-

la podrška javnosti za sada

za olimpijski projekat -

svega 54 procenta građana

glavnog grada Švedske. U

Milanu čak 87 procenata

građana podržalo je proje-

kat,uzmasovnuspremnost

za volontiranje ili obezbje-

đivanje dijela novca za or-

ganizacijukroz poreze.

Odluka o domaćinu biće

donesena 24. juna na sjed-

nici MOK-a u švajcarskoj

Lozani.

S.S

SandraPerković (28), slavna

hrvatska atletičarka i dvo-

strukaolimpijska šampion-

kaubacanjudiska, šokirala

je juče javnost udomovini

nagovještajemda ćeubu-

dućnosti nastupati zaAzer-

bejdžan.

Odlukanijedefinitivna, alimo-

glabi sedesiti uočiOlimpijskih

igara uTokijunaredne godine.

-TrenerEdisElkasovićprimao

jeplatuodokočetirihiljadeku-

na, oko 540 evra. Čovjek je od-

lučio da ode, a ja ga ne krivim.

Postoji šansa da odem za njim,

a to ne bi bilo dobro za Hrvat-

sku, zamene. Ako on ode, neće

metrenirati.Koće?Niko-rekla

jePerković.

Perković je tokom saradnje sa

Elkasovićem, od 2013. godine,

dvaputabilasvjetskaprvakinja

i čakpet puta šampionkaEvro-

pe. Prema spekulacijama hr-

vatskihmedija,ukolikoprihva-

ti državljanstvo Azerbejdžana,

slavna Zagrepčanka mogla bi

dobiti premiju od oko milion

eura.

R.A.

Entoni Džošua, svjetski

prvak teške kategorije

boksa organizacija

WBA, IBF, WBO i IBO,

kazao je juče da što prije

želi borbu protiv Dion-

tija Vajldera ili Tajsona

Fjurija.

- Dosta mi je toga da mi

svaka borba djeluje kao

,,polufinale“, priprema

za Vajldera ili Fjurija.

Moći ću kao srećan bok-

ser da završim karijeru

jedino ako dobijempri-

liku da boksujemprotiv

njih - rekao je Britanac

Džošua.

Svjetski prvak će braniti

titule protiv Endija Ruiza

u subotu u Njujorku.

Džošua želi u ring protiv

Vajldera ili Fjurija

Dostamu

,,polufinala“

MarkMarkez, šampion i

liderMotoGP sezone, ime-

novao jeDanila Petrućija

izDukarija i FabijaKvarta-

rara iz Jamahe kaoposeb-

ne prijetnje uovoj godini.

Španac koji dominantno

vozi u timu Honde je neo-

Šok za sportsku javnost uHrvatskoj

Perkovićnastupa

zaAzerbejdžan?

Markezov izbor rivala od kojih strijepi

Prijetnje

Petrući i

Kvartararo

čekivano izabrao dvojicu

mladih vozača, Italijana i

Francuza.

- Voze odlično i iskreno

mislimda će me ugroziti u

brojnim trkama za pobjede

ove sezone. Vjerovatno

već na sljedećoj u Muđelu -

rekao je Markez.

Šestostruki prvak svijeta je

kazao da ne očekuje trijumf

u Muđelu u Italiji, jer je to

,,domaća“ staza rivala iz

Dukatija, Petrućija i Andee

Dovicioza.

R.A.