Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 48 Next Page
Page Background

Nedjelja, 26. maj 2019.

14

Arena

Lutrija

14

Arena

Nedjelja, 26. maj 2019.

Lutrija

Nedjel ja

07:00 Jutarnji program - uživo

10:00 Hrana kao lijek – premijerno

10:45 Ljepote i Legende Crne Gore

11:00 Crtani film

11:30 Oblačić - premijerno

12:00 Sportske vijesti – uživo

12:30 Opstanak – repriza

13:00 Dogodilo se … - premijerno

13:15 Koncert

14:00 Skener –repriza

14:30 Crtani film

14:45 Druga strana sporta

14:55 Kolačić sudbine - premijerno

15:00 Living room – premijerno

15:30 Intermeco

15:45 Kolaž

16:45 Servisne

17:00 Podgoricom - repriza

17:30 Hramovi Crne Gore – repriza

18:30 Dogodilo se… - repriza

18:45 Ljepote i Legende Crne Gore

19:00 Aktuelno

19:30 Nedjeljom sport

20:00 Humoristička serija

20:30 Koliko poznaješ svoj grad

20:45 Druga strana sporta – repriza

20:55 Kolaćić sudbine – repriza

21:00 Grad koji volim – premijerno

22:00 Film – premijerno

00:00 Aktuelno – repriza

00:30 Repriza dnevnog programa

rena

Nedjelja, 26. maj 2019.

Lutrija

Nedjel ja

tarnji program - uživo

ana kao lijek – premijerno

pote i Legende Crne Gore

ani film

ačić - premijerno

ortske vijesti – uživo

stanak – repriza

godilo se … - premijerno

13:15 Koncert

14:00 Skener –repriza

14:30 Crtani film

14:45 Druga strana sporta

14:55 Kolačić sudbine - premijerno

15:00 Living room – premijerno

15:30 Intermeco

15:45 Kolaž

16:45 Servisne

17:00 Podgoricom - repriza

17:30 Hramovi Crne Gore – repriza

18:30 Dogodilo se… - repriza

18:45 Ljepote i Legende Crne Gore

19:00 Aktuelno

19:30 Nedjeljom sport

20:00 Humoristička serija

20:3 Koliko poz aješ svoj rad

20:45 Druga strana sporta – repriza

20:55 Kolaćić sudbine – repriza

21:00 Grad koji volim – premijerno

22:00 Film – premijerno

00:00 Aktuelno – repriza

00:30 Repriza dnevnog programa