Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Nedjelja, 26. maj 2019.

Arena

Sportski miks

baraž SP sa Češkom idu po planu

najveći

žu će bez Milene Raičević i

Tatjane Brnović, što je glav-

ni razlog da sa više opreza

gledaju na 31. maj i 5. jun.

Istina, selektor Per Johan-

son na pres konferenciji od

prije dva dana bio je jasan i

poručiodanjegovtimuČeš-

ku ide na pobjedu. Optimi-

stične riječi podgrijavaju

naduijavnostiirukometaši-

cama koje, najveći dio njih,

imajuogromno iskustvo.

- Svjesni smo posljednje

šanse da uhvatimo priklju-

čakzaOlimpijskeigre.Zbog

togasmoodavnoušliupriču

oko baraža i na pripreme

došle spremne. Od prvog

dana okupljanja radimo ja-

ko i očekujem da ćemo se

spremiti na najbolji način.

Češka je sa jakim reprezen-

tacijama igrala dobre uta-

kmice, njihovi bekovi Luzo-

mova i Ri j eb i kova su

odlične, imaju kvalitetno

desno krilo iz Đera Knedli-

kovu, moramo ih zaustaviti,

kao i njihovu kontru - ista-

kla je JelenaDespotović.

EvropskoprvenstvouFran-

cuskoj pokazalo je neke od

slabosti našeg nacionalnog

tima.SaČeškommorabolje,

skoropo svakompitanju.

- Poslije Evropskog prven-

stva smo se složili da odbra-

nu treba da podigneno na

viši nivo i da nam je potre-

ban siguran napad. Neće

bitilakojerMilenenema,ali

ćemo se potruditi da nado-

mjestimo sve i zbog nas i

zbog nje.

Revanš baraža za odlazak

naSPje5.junauNikšiću,što

je uneku ruku i dobro.

- Važne su obje utakmice.

Potrudićemo se da prvu

odradimo što bolje, da bi

nam kod kuće bilo lakše, ali

se ne smijemo opuštati.

Mnoge od igračica-repre-

zentativki dolaze iz jakih

sezona, nažalost, niko nije

nastupao na završnom tur-

niru Lige šampiona u Bu-

dimpešti. Ali je njihova ulo-

ga u ino klubovima bila

velika i značajna, posebnou

osvajanju trofeja. Upravo je

jedna od njih Despotović,

koja je sa mađarskim De-

brecinom izborila plasman

uEvropu.

- Sezona jebiladuga, napor-

na, ali sada je najvažnija re-

prezentacija. Za ovo što nas

čeka svi ćemo imati snage.

Lično se dobro osjećam, sa

mojimklubom izborila sam

prolaz u Evropu što je bilo

najvažnije.

A.M.

Pored selektora Bašića, u stručnom

štabu za IMZE biće pomoćni trene-

ri Srđan Popović, Darko Prebiračević,

Balša Radulović i izioterapeut Vladi-

mir Dragojević.

Naša reprezentacija na IMZE u utorak

će se sastati sa Islandom (16 časova),

rivali su još Luksemburg, Kipar, San

Marino i Monako.

Iz našeg tima najavlju borbu za zlat-

numedalju, što bi bila dobra priča

za Evropsko prvenstvo na kojem će

debitovati.

A.M.

PODGORICA

Plivačka

reprezentacijaCrneGore

nastupiće sa 13 takmiča-

ra na Igramamalih zema-

lja Evrope koje će se od

27. maja do 1. juna održati

uCrnoj Gori.

Takmičenje u plivanju

održaće se na otvorenom

olimpijskombazenu u

Podgorici od 28. do 30.

maja i biće kvali ikaciono

za Svjetsko prvenstvo

2019. u Južnoj Koreji i

Olimpijske igre 2020. godi-

ne u Tokiju.

Za Crnu Goru nastupiće:

Ana Marija Kustudić, Jova-

na Kuljača, Ana Dragović,

Anđela Antunović, Ljubica

Bošković, Boško Radulo-

vić, Nikola Šuka, Aldemar

Alikavazović, Ado Gargo-

vić, Danilo Svitlica, Aleksa

Radović, Antonije Kandić i

Vasilije Andrić. Sa selekci-

jom će biti treneri Danijela

Franeta i Sead Adrović.

- Prvi veliki nastup za

skoro cijeli plivački tim

Crne Gore. Šansa koja im

je data je nešto što se ne

pruža tako često. Glavno

očekivanje nas trenera

je da pruže maksimum

i dostojno predstavljaju

svoju drzavu - kazala je

Franeta.

Naša reprezentacija dva

dana trenira u Podgorici, a

nakon jutarnjeg treninga u

nedjelju preseliće se u olim-

pijsko selo u Budvi.

R.A.

rao za Igremalih zemalja

ISKUSTVO

Crna Gora sa 13 plivača na Igramamalih zemalja Evrope

Šansana

kojuse

čekalo