Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Magazin

NJUJORK

-Četvrti nasta-

vakakcionog filma ,,Džon

Vik“ubioskope stiže

21.ma-

ja 2021. godine, saopštio je

Lionsgate. Iakoviše infor-

macijaonastavkunema,

jedno je sigurno, KijanuRivs

će sevratiti kaonepobjedivi

ubica.

Treći nastavak ,,Džon Vik: Pa-

rabelum“ je izašao 17. maja, a

svi koji su ga pogledali su odu-

ševljeni.

Film je za sada ocijenjen ocje-

nama od8,5 do 10, piše IGN.

Ova posljednja avantura

DžonaVikauSjevernojAme-

rici zaradila je za samo jedan

vikend 57 miliona dolara. Na

taj način svrgnula je s trona

film,,Osvetnici: kraj igre“ko-

ji je zaradio 30miliona dola-

ra.

Osim toga, treći nastavak na

globalnom nivou zaradio je

još36milionadolara,štojere-

zultiralo ukupnim iznosom

od92,2miliona. Još nemapo-

dataka o tome ko će režirati

novi nastavak, ali s obzirom

na to da je Čed Stahelski reži-

raoposljednja dva nastavka, a

Derek Kolstad ih je sve napi-

sao, vjeruje se da će oni biti

zaduženizapisanjenovogna-

stavka.

LONDON

-Četiri odpet člani-

caplanetarnopopularnog

benda izdevedesetihSpajs

grlsponovosuseokupile i iz

Dablinakrenulenaturneju.

Spajsice kojima je nedostajala

Poš Spajs, Viktorija Bekam, po-

čele su prvi od 13 koncerata hi-

tom,,SpiceUpYourLife“ivatro-

me t om , j av i l a j e P r e s s

Association. Ema Banton, Geri

Horner, Melani Braun i Melani

Čizom, ili Bejbi, Džindžer, Skeri

and Sporti Spajs, našle su se prvi

put zajedno na pozornici nakon

sedam godina u dablinskom

KroukParku.Moćniženskibend

najavio je u februaru da planira

ponovodaradizajedno,dvijede-

cenije nakon što se grupa raspa-

la. One supostigle vrhunac slave

1996.godinesinglom,,Wannabe“

i nastavile sa serijomhitova po-

put ,,WhoDoYouThinkAre“, ,,2

Become1“i,,VivaForever“.Bend

je snimio i film ,,Spice World“.

Članicegrupe razišle suse2000.

godine, ponovo se okupile zbog

evropske i turneje po Sjedinje-

nimDržavama 2008. i imale po-

sljednji nastup na otvaranju

Olimpijskih igara u Londonu

2012.godine.ViktorijaBekamim

seobaputapridružila.

LOSANĐELES

- Britanski

muzičar Stingobjavio je če-

trnaesti studijski album ,,My

Songs“. Ovo jenjegovdrugi

studijski albumsanovimiz-

danjima ranijeobjavljenog

materijala, odkojih jeprvi

bio2010 ,,Simphonicities“.

Na albumu je petnaest prera-

đenihverzijaStingovihnajpo-

pularnijih pjesama iz cijele

karijere, kako iz perioda kada

je bio član benda Polis, tako i

kao soloumjetnik.

Na društvenim mrežama

Sting je opisao nove verzije

pjesama kao rekonstruisane i

preuređene, ali sa novimmo-

dernijim aranžmanima. Neke

pjesmenaalbumusuremikso-

vane korišćenjem elemenata

originalnih numera, dok su

druge dobile potpuno nove

aranžmane.

Remiksovana verzija ,,Brand

NewDay“, objavljena je 31. de-

cembra 2018. Ova verzija je pr-

vi put izvedena uživonaTajms

skveruistogdana.Remikovana

verzija ,,Desert Rose“ i nedav-

no snimljena verzija ,,Demoli-

tionMan“ bile su dostupne za

preuzimanjeod28.marta2019.

Turneja ,,Moje pjesme“ poči-

nje28.majakoncertomuPari-

zu.

LOSANĐELES

-Serija,,Černo-

bilj“ je ubrzo nakon lansiranja

postalanajgledanijisadržajpre-

ma podacima IMDB-a, presti-

gavši dugogodišnje omiljene

serije javnosti kao što su ,,Igra

prijestola“, ,,Čistahemija“ i ,,Ži-

ca“.

Serija produkcijske kuće Sky

Originalizpetdjelovapredstav-

lja dramatizaciju nuklearne ka-

tastrofeiz1986.godineuUkraji-

ni i njenih posljedica, prateći

priče onih koji su pogođeni ek-

splozijom, kao i onih koji su bili

zaduženi zaoperaciju.

Serijaukojojglavneulogeigraju

DžaredHaris,StelanSkarsgard,

EmiliVotsoniDžesiBakli,dobi-

la je pet zvjezdica još od debija

na Sky Atlanticu i NOW TV 7.

maja. Zanimljivo je da je skoro

dva miliona ljudi gledalo prvu

epizodu.

Za manje od tri sedmice ,,Čer-

nobilj“ je skočiona vrh ljestvice

IMDB-a u sekciji filma i televi-

zije.

- Ovaj nevjerovatni projekt Sky

Originala privlači gledaoce ši-

romVelike Britanije i šire zbog

dobrih razloga - scenario i pro-

dukcijasubezpremca,apričaje

fascinantna i krajnje tragična -

rekao je direktor programa Sky

OriginalaZaiBenet.

Serija za kratko vrijeme postala globalni hit

,,Černobilj“ pokorio

,,Igruprijestola“

Izoštreno

AUTOR: DARKODRLJEVIĆ

Sting objavio 14. studijski album

,,Mojepjesme“

unovomruhu

,,Džon

Vik“

stiže

2021.

godine

Potvrđeno snimanje četvrtog

dijela popularnog lma

Spajsicekrenulena turneju

Sting