Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

29

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Oglasi i obavještenja

Četrdeset je dana od smrti naše drage i voljene

IKEVladoveMITROVIĆ

Živimo i dalje svaki trenutak kao da si sa nama, ali je teško povjerovati da više nema one tvoje svakodnevne ljubavi i brižnosti. Trebaće još

mnogo vremena da shvatimo kakoda se nosimo sa ovomvelikomtugom.

Unedjelju, 26. maja u krugunajuže porodice posjetićemo tvoj vječni domi kao posvetu tvomplemenitomživotupriložiti donaciju crkvi u

GornjojMarkovini.

TVOJINAJMILIJI

1148

Četrdeset dana odkada nije sa nama naša draga kuma

IKEMITROVIĆ

S poštovanjem koje smrt ne prekida, živjećeš vječno u najljepšim

uspomenama.

Porodica pokojnogBRANKAPRELEVIĆA

1149

Četrdeset dana je od smrti uvaženoj

IKIMITROVIĆ

Zauvijek ćupamtiti tvoju toplu riječ i blagost.

DRAGANALAKOVIĆsa porodicom

1147

DOBRANARADOVANOVIĆ

SjećamTe se sa ljubavlju i velikimpoštovanjem. Neka Tvoja dobra

duša počiva umiru.

JULIJANAŽUGIĆsa porodicom

1142

Najdraža naša

JELISAVAZoranovaPAVIĆEVIĆ

Prije godinu prestalo je da kuca tvoje plemenito srce i samim tim

otišao je diomene...

Nedostaješmi, sestro i tuga za tobomnikada neće proći. Zauvijeku

našimmislima.

SestraBRANKA, sestrići BATO, RANKO, DANILO, snaha

MILICA i sestričnaALEKSANDRANAJAsa porodicom

1104

Година прође без тебе

ДЕСАНКAПЕРОВИЋ

Хвала ти за свуљубав, топлину ибрижност којомсинас несебично

обасипала.

ДУШАНКА,ЖАНА,ЖЕЉКОиМИРА

са породицама

1141

Navršava se 11 godina od smrti

MILISAVAJOLALAZAREVIĆA

Tvojaljubavipažnjauvijekćenamnedostajati,anašasjećanjaispu-

njena ponosomna tebe čuvaće te od zaborava.

SuprugaGARA, sinRATKO, kćerkeNADA,

DRAGANA i DANIJELAsa porodicama

1106

Danas se navršava godina dana od smrti naše drage

JELISAVEZoranovePAVIĆEVIĆ

Prođe godina dana otkad te nema.

Mnogomi nedostaju tvoja iskrenost, dobrota i pažnja.

Počivaj umiru.

Tvoj ZORAN

1130

Dana 27. maja 2019. navršava se trinaest godina od smrti našeg dra-

gog

BLAŽANikolinogMITROVIĆA

Nažalost, nijesi i fizički sa nama, da zajedno rastemo i radujemo se

uspjesima...

Vole te vječno i tuguju za tobom

TVOJINAJMILIJI

1111

Nedostajemi ljubav i pažnja koju stemi nesebičnopružali.

VašaNEVENKA

1123

Prošlo je 40dana od smrti

mojemajke

OLGE

15 godina od smrti

brata

ŽELJKA

VUKIĆEVIĆA

i