Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Utorak, 9. oktobar 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18957 •

Cijena 0,70 eura

STR.14.i15.

Vlada i poslodavci ne razmišljajuo skraćenju radne sedmice

Arheološka istraživanja uPotrlici,

rudokopuRudnika uglja Pljevlja

Raduloviću

i grupi

pritvor još

trimjeseca

Počelo suđenje po tužbi CGO protiv Ranka Vujovića

Vrhovni sud odbio žalbe branilaca u slučaju

osumnjičenih koji se terete za više krivičnih djela

STR.8.i9.

Grobnica iz

bronzanogdoba

korišćena i u

srednjemvijeku

STR.7.

STR.8.i9.

ArnelMandić

pretučendok

je spavao

Novi incident u sobi Istražnog zatvora u Spužu

U izvještajeo

finansiranjumedija

mogusamomediji

Daliborka

Uljarević

Ranko

Vujović

STR.4.i5.

Sindikat

zadovoljan

i sa40sati

Đukanović: PapaFranjo

ćeposjetiti CrnuGoru

Predsjednik države boravio u

službenoj posjeti Svetoj Stolici

- Znamda radite namiru, želimda tako i nastavite - ovim riječima je papa Franjo dočekao

predsjednika Crne GoreMila Đukanovića na jučerašnjoj audijenciji uApostolskoj palati.

- Papa je podržao rezultate Crne Gore i naša stremljenja da nastavimo putemevropske integracije,

da i dalje dajemo kvalitetan doprinos stabilnosti regiona u kojemživimo - kazao je Đukanović

STR.2.