Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Srijeda, 26. septembar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18944 • Cijena 0,70 eura

Susret crnogorskog premijera i

američkog predsjednika u Njujorku

Srdačan

pozdrav

Markovića

i Trampa

STR.2.

Otkriveni osumnjičeni za ubistvo košarkaša

Ljubomira Jovanovića na Cetinju

Septičke

jame

,,truju“

Sutorinu

HERCEGNOVI:

Dr Ljubomir Radojičić apeluje da se zaštiti ljekovito blato

STR. 10.

Pacijentinijesu

ugroženi jer

imazamjena

Front u radnoj

grupi, SDP ima

svoj prijedlog

STR.7.

Nastavljenaborba

savatromi vjetrom

STR.16.

STR.3.

Vatrogasci i juče imali pune ruke posla, najveći požar kod ,,Radoja Dakića“

STR.11.

SEDAMGODINANAKONZLOČINA

Plate i penzije

nećebiti

smanjivane

STR.4.i5.

Pripreme budžeta za narednu godinu

Udomovima zdravlja penicilina

nema od avgusta

Kompletira se sastavparlamentarnog

tijela o izbornomzakonodavstvu

KOTOR:

Upravnik bazena ,,Nikša Bućin“ o žalbi na tender za izvođača radova

Pajović:

Neko

opstruira

posao

Konatar pucao,

Vuletićčuvaostražu

STR.8.i9.

D. MIJATOVIĆ

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Jovanović