Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Društvo/Hronika

državanjaseobavezujedasva-

komjesečno, do određenog

datuma u mjesecu npr. najka-

snije do 5. ili 10. u mjesecu

isplati dosuđeni iznos za pret-

hodni mjesec. Način isplate je

uglavnom isplata dosuđenog

iznosa izdržavanja na tekući

račun lica kojem je povjeren

nastaranjeprimalacizdržava-

nja. Ranije smo imali slučaj da

se izdržavanje isplaćujena ru-

ke, ali u posljednjih nekoliko

godina gotovo da nema takve

presude - ističeVujisić.

Onaobjašnjavadaupraksičesto

davalacizdržavanjazbogbolesti

ili nekog drugog razloga koji

prouzrokujeumanjenježivotne

aktivnosti,postanetrajnoilipri-

vremeno nesposoban za rad, pa

takvaosobazaistanijeumoguć-

nosti da radi i zarađuje.

- Nedavanje izdržavanja iz

opravdanih razloga mora biti

potkrijepljeno čvrstimmate-

rijalnimdokazima, pa je svaka

odbrana koja se zasniva samo

naiskazuneuspješna.Upraksi

nijesam imala slučaj da majke

neće da daju izdržavanje. Ka-

da govorimo o izdržavanju

maloljetnih lica nakon razvo-

da braka, u našoj praksi su

uglavnom očevi obavezani na

davanje izdržavanja jer se ro-

diteljskopravopovjeravamaj-

ci –dodajeVujisić.

Ona naglašava da, ukoliko je

neko lice pravosnažnom pre-

sudom osuđeno na zatvorsku

kaznu, za bilo koje krivično

djelo, pa i zanedavanje izdrža-

vanja, tom licu svakako nije

prepušteno na volju da li će ili

neće ići u zatvor.

OBAVEZASENEBRIŠE

- Zakonomo izvršenju krivič-

nih sankcija je propisan način

i postupak izvršenja kazne za-

tvora, kao i slučajevi kada osu-

đeno lice izbjegava zatvorsku

kaznu. Tako npr. ukoliko se

uredno pozvano lice ne javi

određenog dana na izdržava-

nje kazne, nadležni sud može

izdati naredbu za njegovo pri-

nudnodovođenje, aukoliko se

osuđeno lice krije ili se nalazi

u bjekstvu nadležni osnovni

suddonosi naredbuza izdava-

nje potjernice – ističeVujisić.

Ona pojašnjava da ako osobe

koje odleže zatvorsku kaznu i

nakon toga neće da daju izdr-

žavanje, Krivičnim zakoni-

komjepropisanoda sudodre-

đuje učiniocu da izmiri

dospjele obaveze i da uredno

daje izdržavanje.

- Dakle, to što neko odsluži ka-

znuzatvorazaučinjenokrivič-

nodjelo, toganeoslobađaoba-

veze davanja izdržavanja.

Naprotiv,krivičnompresudom

je to lice obavezano da isplati

sve dospjele obaveze zbog ko-

jihjeiosuđenonakaznuzatvo-

ra, kao i da ubuduće plaća oba-

veze dosuđene presudom u

parničnompostupku – zaklju-

čila je ona.

M.LAZAREVIĆ

PODGORICA

–SuđenjeDuš-

kuMartinovićui još šestorici

optuženihzameđunarodni

švercdrogenastavljasedanas

predVišimsudom.

OsimDuškaMartinovića i Vasa

Perovića, na optuženičkoj klupi

su novinar Jovo Martinović,

Marko Šaković, Igor Vušurović,

MilanMarić iBrankaStanišić.

Oniseteretedasupripadalime-

đunarodnoj kriminalnoj grupi

kojujepočetkommaja2015. go-

dine organizovaoDuškoMarti-

nović radi šverca narkotika u

Crnoj Gori, Hrvatskoj i Holan-

diji. U ovom predmetu Marija

Milanović i Namik Selmanović

dobili su status svjedoka sarad-

nika.

M.L.

Ni četiri mjeseca nakon napada na Olju Lakić, „novinarku“

crne hronike Vijesti, nema pomaka u istrazi jer je, kako tvrde

iz tog nezavisnog tabloida, u tekstu sa naslovom „Za tri

mjeseca samo jedna istražna radnja“, tužiteljka Suzana Milić

„uradila samo jednu istražnu radnju (12. jula) - saslušanje

pisca i publiciste Šemsudina Šekija Radončića“.

Izgubljeni u svojim lažima, autori u istom tekstu kontradik-

torno zaključuju da je ,,saslušano nekoliko očevidaca napa-

da, Olja Lakić, dvoje novinara „Vijesti“, vještaci medicinske i

balističke struke, više osoba koje su osuđivane ili bile osum-

njičene za ranije napade na Lakićevu ili druge novinare, ali

nije bilo nikakvih rezultata“.

Moralno i tržišno uništene ,,Vijesti“, naravno, prećutkuju da

su u Tužilaštvu saslušali novinarku „Dnevnih novina“. I to,

baš kao i Šekija Radončića, po odvratnoj i lažnoj prijavi Olje

Lakić. I sada već smijenjenog urednika Mihaila Jovovića

(„unaprijeđen“ zbog urnisanja tiraža „Vijesti“, štomu pohle-

pni vlasnici tog reaktora laži i mržnje nijesumogli oprostiti).

No, ono što je najvažnije, i zbog čega se autor ovih redova

javno oglašava, jeste činjenica da „Vijesti“ u pomenutom

tekstu, otkrivaju da je u Oljinu nogu pucano sa „razdaljine

od oko 90 cm“ i da „zrno nikada nije nađeno“. Ne saopšta-

vajući, pri tom, od koga su to saznali: od Olje, onoga ko je

ukrao taj krunski dokaz, od ljudi iz kriminalnih klanova, gdje

njihove pojedine „novinarke“ plivaju kao ribe u vodi, pa se

onda nasuku, Tužilaštva, policije...

Za pravo čudo, „Vijesti“ u ovom slučaju ne špekulišu zašto

taj metak, odnosno taj krunski dokaz, nije pronađen i koji je

neprijatelj nezavisnih novinara i medija mogao ukrasti taj

krucijalni dokaz prije dolaska policije i forenzičara.

Razlog tomnetipičnompisanju ,,Vijesti“ može biti i činjenica

što je na mjesto događaja, dok je Olja još krvarila, bio suvla-

snik ,,Vijesti“ Željko Ivanović.

Kako god bilo, u želji da dam lični doprinos u što hitnijem

otkrivanju napadača na Olju Lakić, a u svojstvu poznatog

novinara istraživača, javno pozivamTužiteljku Suzanu Milić

da istragu usmjeri i na okolnost krađe krunskog dokaza, te

da naloži poligrafsko ispitivanje svih onih koji su se nalazili

oko Olje Lakić u ključnom vremenskom intervalu: od pucnja

u njenu nogu do dolaska policije.

Pa, zašto ne, i nedodirljivu Oliveru Lakić i njenog direktora

Željka Ivanovića, koji je sa Oljom čekao dolazak kola Hitne

pomoći i policije. Ako se Šeki Radončić može saslušavati u

Tužilaštvu zbog svog intervjua ,,Dnevnimnovinama“, što ne

bi i svi oni koji su bili u dometu krunskog dokaza.

Da je Šeki Radončić kojim slučajembio tamo, pod pritiskom

medijske ma ije ni Morača ga ne bi oprala, pa bi ga Tužilaš-

tvo stavilo na žive muke da prizna da je baš on ukrao krun-

ski dokaz.

Ne govorimnapamet: mislim i da Ž. I. za takvo poligrafsko

ispitivanje preporučuje i njegova radna biogra ija: zajedno

sa svojimortakomM. P. krao je dionice svojih kolega novi-

nara, špekulisao na berzi, vodio duplo knjigovodstvo, utaji-

vao porez, petljao sa rubljama...

Mislimda bi bilo uputno da ovomprilikomponovo pozo-

vemna poligraf i Miodraga Perovića, ortaka Željka Rubljova.

Kako bi na nadležnommjestu odgovorili ko iz nesreća

njihovih novinara inansijski pro itira (oni ili bijedno plaćeni

novinari); šta znaju o napadu na Olju Lakić; kako komenta-

rišu činjenicu da je samo deset dana nakon Oljinog ranja-

vanja, druga novinarka ,,Vijesti“ Jelena Jovanović bila za

stolom „škaljarca“ Miodraga Kruščića kada je on brutalno

i smrtno izrešetan; što o tome nijesu blagovremeno obavi-

jestili svoje čitaoce i javnost, i da li bi, da je ne daj bože, tom

prilikom Jovanovićka ranjena i to prikazali kao neviđeni

napad režima na nezavisno novinarstvo?

Na kraju, ne bi zgoreg bilo da Ž. I. i M. P. nešto progovore i o

tome što znaju o vezama svojih novinarki sa ma ijom i saop-

šte da li ih, kao „svoje vojnike“, oni šalju na opasne zadatke.

No, kako ne bih ugrozio nečiji život, predlažemda tokom

takvog ispitivanja poligra isti i poligra isani nose pancirna

odijela, jer od istine dvojice prodavaca laži nema poligrafa

koji neće ekspodirati.

Na kraju ću pokazati, na konkretnomprimjeru, krah profesi-

onalnih hajkača u pokušaju kriminalizacije Šekija Radončića

i drugih boraca protiv medijske ma ije, prije svega tužilaca i

policajaca, a sve sa ciljem kako bi se povećao pro it i podigla

čitanost svojih propalih novina i portala:

Prvi tekst „Je li napad na Olju Lakić državni posao“, (8. 8.

2018) u kojem su ,,Vijesti“, kao i u narednim, hajkali i na

Šekija Radončića imao je 2197 pregleda. Drugi „Zid ćutanja

o slučaju Lakićeve“ (10. 8. 2018) 1421, treći „Bez pomaka

100 dana: Zabrinjavajući slučaj Lakićeve“ (16. 8. 2018) 1097

i četvrti ,,Za tri mjeseca samo jedna istražna radnja“ ( 8. 9.

2018) bijednih 770 pregleda.

Što je, priznaćemo, poražavajuće za „najčitaniji portal u

Crnoj Gori“ i propalumedijsku imperiju ,,Vijesti“.

Stav

Ko jeukrao

ispaljeni

metak?!

Slučaj Olivere Lakić

»

Piše:

ŠekiRADONČIĆ

Nastavak suđenja optuženima za šverc narkotika

Martinović i ekipa

danaspredsudom

od 2016. godine

Prema Porodičnom zako-

nu, iznos koji se uzima od

plate ne smije biti manji od

15 odsto, niti veći od 50.

Ako roditelj nije zaposlen,

sud ga obavezuje da plaća

minimalan iznos od 60

eura. Kada roditelj plaća

alimentaciju za više djece,

onda se procenti sabiraju,

ali ukupan zbir ne smije

prelaziti više od 50 odsto

od plate

Minimalni

iznos60eura

GoricaVujisić

Viši sud

PrugaNikšić – Podgorica

ILUSTRACIJA

Često jedanod

roditelja, koji je

obavezanna davanje

izdržavanja, smatra

da će novac potrošiti

drugi roditelj na

svoje potrebe, a ne za

potrebe djeteta

PODGORICA

- Voz koji je saobraćao iz Nikšića za Podgoricu

iskliznuo je juče iz šina nadomak stanice u glavnomgradu, piše

Antena M.

- Angažovana je dizalica koja će pomoći da se voz vrati na kolosi-

jek - kazala je portparolka Željezničkog prevoza Amina Murić.

Kako je rekla, prekida u saobraćaju nije bilo.

C. H.

Manji incident na pruzi Nikšić – Podgorica

Voz iskliznuo iz šina