Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Kultura

VENECIJA

- Film „Roma“

meksičkog režisera Alfonsa

Kuarona nagrađen je Zlatnim

lavomna Venecijanskom

međunarodnom ilmskom

festivalu. Žijem je predsjeda-

vao Giljermo del Toro, proš-

logodišni dobitnik nagrade

za najbolji ilmprikazan na

Mostri.

Kuaronov ilm tretiran je kao

jedan od favorita za Zlatnog

lava i doživio je jednoglasne

pohvale kritike. Prati život

kućepaziteljke i jedne buržoa-

ske familije koja je angažovala

u Meksiku 1970-tih. Nazvan

je po kvartu u Siudad de

Meksiku u kojoj je Kuaron koji

je pisac scenarija odrastao.

„Roma“ trijumfovala u oštroj

konurenciji. Rađen je u crno-

bijeloj tehnici.

Zahvaljujući se na priznanju

Kuaron je nagradu nazvao

„rođendanskimpoklonom“

svojoj porodičnoj dadilju Libu

prema kojoj je građen lik

glavne junakinje ilma „Roma“.

Svoj ilm smatra pohvalom

ženama koje su ga odgajale.

Proglašenje najboljeg ilma

ispraćeno je burnim aplauzi-

ma. Proizvela ga je globalna

Internet televizijska mreža

Net liks i moguće je da neće

biti prikazivan u bioskopima.

-Idealna situacija bila da se

ilmgleda na velikom ekranu,

u bioskopu, ali da je mnogo

važnije da ostavi utisak,

odnosno da postoji, a postoji

zahvaljujući „Net liksu“ koji

mi je dozvolio da radimna

svoj način – poručio je Alfonso

Kuaron.

PRIZNANJA

Priznanje za najbolju režiju

dobio je francuski autor Žak

Odijar za vestern ilm „Braća

Sisters“ u kombriljiraju Džona

S. Rejli, Žoakin Feniks i Džejk

Džilenha, dok su braća Koen

za njihov vestern „Balada

o Basteru Skragsu“ osvojili

nagradu za najbolji scenario.

Velika nagrada žirija uručena

je grčko-britanskom reditelju

Jorgosu Lantimosu za

raskošno kostimirani

ilm epohe „Najdraža“

koji je označen kao

„zabavan, nesta-

šan i inteligentan

feministički portret

intrige“. Olivija

Kolman koja u tom

ostvarenju igra

ulogu engleske

kraljice Ane

dobila je nagra-

du za najbolju

žensku ulogu.

Pehar „Volpi“ za

najbolje odigranu

mušku ulogu oti-

šao je u ruke Viljemu

Dafou za ulogu sli-

kara Vinsenta van

Goga, u likovno

izdaš-

nom ilmu „Na kapiji vječnosti“

američkog slikara i reditelja

Džulijana Šnabela

Film „Slavuj“ koji koji tema-

tizuje brutalnosti britanskih

kolonizatora u Tasmaniji i

zapažen je kao jedino ostva-

renje ženske redateljke u

konkurenciji, dobio je dvije

nagrade. Rediteljki Dženifer

Kent uručena je Specjalna

nagrada žirija, a nagrada

„Marčelo Manstrjani“ koja se

dodeljuje za najbolje mlade

glumačke početnike, otišla je

u ruke Bajkali Ganam-

baru, Aboridžinu koji

je u ilmu Kentove

odigrao zapaženu

ulogu.

HORIZONTI

Za najbolji ilm

u paralelnom

takmičarskom

programu „Hori-

zonti“ svečano je

proglašen „Kraben

Rahu“ tajlandskog

autora Putiponga

Aronpenga, za naj-

bolju režiju nagrađen

je Kazahstanac Emir

Bajgazin za ilm „Rije-

ka“, dok je Specijalnu

nagradu žirija osvojio

turski reditelj Mahmut

Fazil Koškun za ilm „Progla-

šenje“.

Ruska glumica Natalija Kudr-

jašova osvojila je nagradu za

najbolju žensku rolu u ruskom

ilmu „Čovjek koji je iznenadio

sve“, a Kais Našif za najbolju

ulogu u izraelsko-palestin-

skom ilmu „Tel Aviv u vatri“.

Nagrada za najbolji scenario

u ovoj selekciji pripao je

kineskom autoru Pemi Cede-

nu za ilm „Jinpa“.

R. K.

PODGORICA

-Drugogda-

naFIATA-audvorištuKu-

slevovekuće, podgorička

publikabila jeuprilici daod-

gledamakedonskupredsta-

vu„Ćao, prijatno!“urežiji

SinišeEvtimova.

Ovaj stominutni tetarski do-

kumentarac na duhovit način,

u izvođenju glumaca Atanasa

Atanasovskog i Valentina Ko-

stadinovskog donosi niz osvr-

taikritičkihzapažanja,prven-

stveno na aktuelno stanje u

pozorištu, ali posredno se do-

tiče i mnogih drugih oblasti

života, televizije ili politike, a

to je teren gdje je trenutna si-

tuacija „obeshrabrujuća“.

BEZ ZIDA I OTKLONA

Komunikacija sa publikom je

stalna i živa. Izmeđuglumacai

gledalaca nema „zida“ i otklo-

na. Glumci ne stvaraju neki

izmaštani svijet. „Svjesni“ su

prisutstva publike, direktno

joj se obraćaju, pozivaju je da

aktivno učestvuje. Komunici-

raju i sa majstorom za svjetlo,

inspicijentomirediteljem,po-

srednoispovijedajusvojusud-

binu i nezahvalan položaj

glumca na našim prostorima.

Govore ionizuizazovasakoji-

ma svakodnevnomoraju da se

suočavaju, navodeći da su im

među najčešćim i „najisplati-

vijim“poslovimaonivezaniza

marketing, reklamu i promo-

cijuraznihproizvoda, kompa-

nija i slično. Pominju konzu-

mi ranj e ps iho - akt i vnih

supstanci i posljedične krize

koje neizbježno nastupaju.

Ukazujunanesigurnostglum-

ca koji vječito sumnja u sebe i

svoj talenat. Postavljaju pita-

nje što je vrijednost i smisao

svega čime se bavi, u vrijeme

opšte eskalacije banalnosti.

Na početku, dosljedno se dr-

žeći osnovne ideje i polazišta,

da je u pitanju kritika teatra sa

velikim brojem predstava ni-

skog nivoa kvaliteta, u šalji-

vom tonu upozoravaju publi-

ku da se ni ta koju gledaju ne

razlikuje, da je loša i bezvri-

jedna. Napominju da neće biti

pauze, pa gledaoci mogu isko-

risti priliku i napustiteprostor

nakomse igra, negubeći vrije-

me. Navode se brojna imena

poznatih regionalnih reditelja

čije predstave predstavljaju

skupe, megalomanske projek-

te, ali suštinski bez bilo kakve

stvarne vrijednosti. Tako se

često „pod velomumjetnosti“

plasira nešto što je isprazno,

bez mnogo smisla i značenja,

ali gapublika iznemogućnosti

da dopre do neke suštine i po-

ruke bespogovorno prihvata

kao kvalitetno, ako u potpisu

stoji neko veliko i poznato re-

diteljsko ime. Govore o nekul-

turi ovdašnje publike, o nepo-

štovanju osnovnih pravila

ponašanja upozorištu.

Glumci nastupaju šarmantno

sa zaraznom energijom koja

potpuno obuzima i prenosi se

na publiku. U jednom trenut-

ku silaze sa scene. Koketno

prilaze žiriju, pokušaju da se

šaljivo priklone i izbore pozi-

tivnu ocjenu za svoju predsta-

vu. Donose sijaset likova. Po-

kazuju značajne i brojne

glumačke kvalitete, oruđa i

sposobnosti. Ludi taksista,

Otelo, ciganka, Betmen , Isus ,

političar...Kroznjihismijavaju

administraciju, političku sce-

nu, dotiču se istorijskihprilika

i motiva, posmatraju i ispituju

život u pokušaju da mu odgo-

netnu smisao. Govore o ispra-

znosti i bezvrijednosti današ-

njeg načina života, u kome se

ništa ne dešava niti se čemu

doprinosi.Svi suotuđeniiusa-

mljeni, izgubljeni u svojim ži-

votima. Imaju potrebu za bli-

skošću i potvrdom sopstvene

vrijednosti. Scene u predstavi

obično se završavaju pucnjem

pištolja uz izgovaranje naslov-

ne replike „Ćao , prijatno!“.

Brojni likovi dobrovoljno na-

puštaju zatečeni svijet, bez

mogućnosti da mu se prilago-

de, ali i bezpotrebnehrabrosti,

odlučnosti i inicijative da ne-

štou svemu tome promijene.

SMIJEHJE LIJEK

Publika, zbog duhovitog i dra-

matičnosti lišenog tona pred-

stave, nije pod teretomproble-

makojeprednjih iznosi, već im

se, prepoznajući ih i priznajući

ih glasno smije. Humorom se

eliminiše ozbiljnost fokusira-

nimnedostacima stvarnog svi-

jeta. Sa njima „razblaženim i

umanjenim“, lakše i zdravije se

suočavamo.Jezikkomedijedo-

bar je mehanizam borbe. Smi-

jeh nas održava u životu i na

„svijetloj strani“, dok god se ne

pretvori u pasivnost, bježanje,

cinizam i dok postoji povjere-

nje, potreba i želja da se životu

kaže „da“. I to je jedini načinda

dođe do bilo kakve pozitivne

promjene i ozdravljenja.

KsenijaRAŽNATOVIĆ

PODGORICA

- Izložba rado-

vaIvaneTiodorovićbićeotvo-

renavečerasu20sati ugaleriji

KonceptArt Space. IvanaTio-

dorovicrođena je1982. godine

u Podgorici. Diplomirala je na

Akademiji umjetnosti „BK“ u

Beogradu 2005. godine, od-

sjek slikarstvo u klasi profeso-

raZoranaPavlovića.Magistri-

rala je na Fakultetu likovnih

umjetnosti na Cetinju 2011.

godine, odsjek slikarstvo u

klasiprofesoraRatkaOdalovi-

ća.Učesnikjemnogihgrupnih

i samostalnih izložbi, kao i li-

kovnih kolonija u zemlji i ino-

stranstvu. Član je Udruženja

likovnihumjetnikaCrneGore

od2006. godine.

A.Đ.

Rad IvaneTiodorović

DOBARPRIJEM:

Reakcijapublikenapredstavu „Ćao, prijatno“

Ivana

Tiodorović

izlažeu

galeriji

Koncept

Art Space

Smijeh nas održava u životu i na „svijetloj strani“ dok god ne

pređe u pasivnost, bježanje, cinizam i dok postoji povjerenje,

potreba i želja da se životu kaže „da“. I to je jedini način da

dođe do bilo kakve pozitivne promjene i ozdravljenja

FIAT 2018 :

Makedonska predstava „Ćao, prijatno!“ u režiji Siniše Evtimova

Humoromprotivbanalnosti

Završen Venecijanski međunarodni lmski festival

„Zlatni lav“

Alfonsu

Kuaronu

Priznanje za najbolju režiju

dobio je francuski autor

Žak Odijar za vestern lm

„Braća Sisters“ u kom

briljiraju Džona S. Rejli,

Žoakin Feniks i Džejk

Džilenha, dok su

braća Koen za njihov

vestern „Balada o

Basteru Skragsu“

osvojili nagradu za

najbolji scenario

AlfonsoKuaron