Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Svijet

BEOGRAD/PRIŠTINA - Pred-

sjednik SrbijeAleksandar

Vučić završio je posjetu

Kosovu, ali dometi njego-

voggovora u Sjevernoj

Kosovskoj Mitrovici zapra-

vo suostali u sjenci blokade

kojomsu albanski vojni

veterani spriječili ulazak

Vučićeve delegacije umulti-

etničko seloBanje, ali i činje-

nice da odglavne najavljene

teme, pitanja razgraničenja,

nije bilopomena.

Nakon polaganja vijenca

na mjestu gdje je u januaru

ubijen Oliver Ivanović u Sje-

vernoj Kosovskoj Mitrovici,

Vučić se obratio okupljenim

građanima poručivši imumir-

nom tonu da od Srbije niko ne

traži da prizna Kosovo, ali i da

rješenje nije na vidiku.

U skoro jednosatnomgovoru

predsjednik Srbije je, pored

ostalog, rekao da Srbija hoće

da uradi sve kako bi sačuvala

štomože na Kosovu i da situ-

acija nije ista kao što je bila

prije 30, 50 ili 60 godina.

NužNI KOMPROMISI

- Hoću da za vas osvojimo

sva ona prava koja vampri-

padaju na život, rad, slobodu,

sigurnost, kretanje, učenje,

liječenje. Iako zbog tih prava

moramo da učinimo kom-

promise i mi i Albanci, jer bez

toga nema mira i uvijek ću to

da radim – naveo je Vučić.

On je podsjetio na, kako je

kazao, realnost koja se gubi

iz vida.

- Kada izgubite rat, za to se

plaća cijena, visoka, najviša.

Ami Srbi se i danas pravimo

kao da se ništa nije dogodilo,

pravimo se kao da nijesmo

sami sopstvenimglupostima

i pod pritiskom zapadnog

svijeta učestvovali u dokazi-

vanju sopstvene krivice i za

sukob na KiM. Jesmo li mi

ili neko drugi, braćo i sestre,

isporučili bivšeg predsjednika

Srbije – kazao je on na skupu

Završena „istorijska“ posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu

Orazgraničenjuni pomena

Vučić se obratio okupljenim

građanima u Sjevernoj Mitrovici

poručivši imumirnom tonu da od

Srbije niko ne traži da prizna Kosovo,

ali i da rješenje nije na vidiku, a kada

ga bude, biće saopšteno – uMitrovici

Novinska agecija iz Preše-

va Jone objavila je da bi

predsjednik Kosova Hašim

Tači 12. septembra trebalo

da posjeti Preševsku dolinu

u Srbiji zajedno sa evrop-

skim komesarom Johane-

somHanom.

Agencija se pozvala na

izvore iz Tačijevog kabi-

neta navodeći da bi Tači

tokomposjete najavio

finansijsku podršku Kosova

opštinama u Srbiji gdje su

Albanci većinsko stanov-

ništvo. Međutim, ministar

spoljnih poslova Srbije

Ivica Dačić rekao je da ta

posjeta nije najavljena.

Uzvratna

posjeta:

Tačistižeu

Preševo?

u sjevernomdijelu Kosovske

Mitrovice.

Vučić je naveo i da za bolji život

Srba i Albanaca u EU nema pre-

čica i da narodi moraju da žive

zajedno jedni pored drugih.

- Priče o tome kako ćemo

nekimdrugačijim svjetskim

okolnostima mi da im vratimo

milo za drago, a da taj trenutak

samo što nije došao su bajke

za malu djecu, ispričane i sa

tragičnim krajem. Baš kao i

albanske priče kako će dokusu-

riti Srbe - rekao je predsjednik

Srbije uz poruku da rješenje

nije na vidiku, ali da će kada to

bude bilo ono biti saopšteno u

Mitrovici.

Vučić je rekao i da je donio

investicioni plan za deset srp-

skih opština južno i sjeverno

od rijeke Ibar kao i da će uložiti

milione eura da se unaprijedi

ekonomija, ali i da je već ulože-

no 13 miliona eura u Trepču i

deset miliona eura u bolnicu u

Sjevernoj Mitrovici.

ZABRANA I BEZBjEDNOST

Prilikomdvodnevne posjete

Kosovu, koju je odobrila kosov-

ska vlada, Vučić je trebalo

da posjeti i multietničko selo

Banje. Međutim, Vlada Kosova

je u nedjelju ujutro zabranila

- Time što su zaustavili pred-

sjednika Srbije ispred sela

Banje, Albanci koji su to uči-

nili pokazali su da na Kosovu

- i to unutar granica nekadaš-

nje SAP Kosovo - postoji de

facto razgraničenje. Time su

u stvari ojačali Vučićev argu-

ment u korist pretvaranja

tog de facto u de iure - napi-

sao je profesor zagrebačkog

Sveučilišta dr Dejan Jović.

Sa druge strane, dio anali-

tičara iz Beograda, poput

istraživača javnogmnjenja

Srđana Bogosavljevića, u

Albanskablokadauprilog

Vučićevimargumentima?

predsjednikovomgovoru u

Kosovskoj Mitrovici ne vidi

ništa novo, dok je prof. dr

Slaviša Orlović sa beograd-

skog Fakulteta političkih

nauka rekao za RTS da je

„blokada pokušaj Prištine da

uspostavi balans u odnosu

na pritisak da se posjeta

organizuje, da albanski poli-

tičari ne bi imali osjećaj da

su gubitnici“.

posjetu ovom selu pošto je

nekoliko stotina Albanaca,

uglavnom ratnih veterana, blo-

kiralo put kamionima i zapalje-

nimgumama. Vučić se kasnije

mještanima ovog sela obratio

putem telefona.

Predsjednik Vlade Ramuš

Haradinaj je napisao na Fejsbu-

ku da je za njega ,,…daleko

važnija bezbjednost građana

Kosova koji su teškim vozilima

blokirali put ka Banjama i zato

samdonio odluku da se taj dio

posjete predsjednika Vučića

otkaže“.

Ministar spoljnih poslova Koso-

va Bedžet Pacoli je rekao da

je Vlada za ovu zabranu imala

međunarodnu podršku, kao i

da je cjelokupna posjeta pred-

sjednika Srbije Kosovu odobre-

na zbog pritiska EU i kosovskih

saveznika.

Povodom raznih spekuacija

da je predsjedniku ugrožena

bezbjednost i dramatizacije

posjete iz beogradskih televizij-

skih studija poput Pinka, kada

ministar odbrane Aleksandarr

Vulin napušta studio usred

emisije bez obrazloženja, ali uz

opasku da će vojska sprovesti

sve što vrhovni komandant

(Vučić) bude naredio, Kfor je

saopštio da ,,radi u koordinaciji

sa institucijama na Kosovu i

kosovskompolicijom kako

bi se osigurala bezbjednost

predsjednika Srbije Aleksandra

Vučića“.

U saopštenju Kfor konstatuje

i da ,,niko ne prijeti gospodinu

Vučiću i njegova bezbjednost

je zagarantovana“, kao i da je

bio u kontaktu sa kosovskom

policijom i da je u slučaju potre-

be bio spreman da interveniše

u skladu sa svojimmandatom.

Podsjetimo, Kfor je pratio

predsjednika Srbije tokom

posjete Kosovu.

Razumijevanje za zabranu

posjete Banjama izrazio je na

Fejsbuku i predsjednik Kosova

HašimTači napisavši da razu-

mije građane koji su blokirai

puteve jer - ,,to pokazuje da su

bol i rane od rata i dalje veoma

svježe. Međutim, u trenutku

kad činimo napore da se dođe

do pomirenja protesti i bloka-

de puteva namne pomažu“.

Predsjednik Kosova piše i da

razumije srpsku zajednicu u

selu Banje koja je razočarana

što Vučić nije došao, ali da

zbog pomirenja svi treba da

se uzdignu iznad sopstvenih

rana i bola.

REAKcIjE SAD I Eu

Zabrana odlaska predsjed-

nika Srbije u Banje izazvala

je više reakcija nego njegov

govor u Kosovskoj Mitrovici,

pa je timpovodom i ambasa-

dor SAD u Beogradu Kajl Skot

napisao na Tviteru da tenzije

tokomVučićeve posjete

Kosovu naglašavaju potrebu

za kompromisom i normali-

zacijomodnosa.

- Šteta je što su barikade na

putevima spriječile predsjed-

nikovu planiranu posjetu selu

Banje, ali je dobro što se osta-

tak njegove važne posjete

Kosovu nastavio bez incide-

nata - napisao je Skot.

I EU je izrazila žaljenje što nije

realizovana Vučićeva posjeta

Banjama i zatražila je od svih

odgovornih da održavaju red

i obezbijede sigurne puteve.

- Potpuna posvećenost oču-

vanjumira i sigurnosti ljudi

na Kosovu i narodu Srbije,

mudrosti i smirenosti je ono

što je sada potrebno - rekla je

portparolka EUMaja Kocijan-

čić.

V. cVEjIĆ

UJemenuvišeod80mrtvih

SANA

-Ukupno 11 provladi-

nihboraca i 73 šiitskapobu-

njenika izplemenaHuti po-

ginuli suunovimsukobimau

JemenuokogradaHodeide,

na zapaduzemlje, poslijene-

uspjelihmirovnihpregovora

koji subili predviđeni uŽe-

nevi, saopštili subolnički

izvori i dodali da su tonajteži

sukobi uposljednja 24 sata.

U tim sukobima je povrijeđe-

no 17 vladinih boraca i nekoli-

ko desetina šiitskih pobunje-

nika, naveli su isti izvori.

UN nije uspjela da zavađene

strane okupi na mirovne pre-

govore.

UJemenu jeugrađanskomra-

tuodmarta2015.poginulooko

URusiji uhapšeno

najmanje800 ljudi

MOSKVA

-Ruskapolicija

uhapsila je jučenajmanje839

ljudi naprotestima širomze-

mlje zbognepopularne refor-

mepenzija.

HapšenjajenajvišebilouSankt

Peterburgu i Jekaterinburgu,

navela je organizacija OVD-in-

fo, koja prati proteste, i dodala

da suupojedinimmjestimabili

zabranjeni protesti održani na

poziv ruskog opozicionara

Alekseja Navaljnog koji je tre-

nutnou zatvoru.

UMoskvi se okupilo oko 2.000

ljudi pod jakim policijskim

nadzorom, javila je agencija

Frans pres na licu mjesta i do-

dala da demonstranti uzvikuju

,,Putine, lopove“. U Sankt Pe-

terburgu je bilo oko 1.000 ljudi

koji su vikali ,,Sramota“.

Ruske vlasti mjesecima se suo-

čavajusanezadovoljstvomgra-

đanazbogpomjeranjastarosne

granice za odlazakupenziju.

Ruska vlada u junu je predloži-

la parlamentu da se, počev od

2019. do 2028. godine, fazno

stigne do odlaska u penziju sa

65 godina za muškarce, a do

2034. godine sa 63 godine za

žene. ProsječnapenzijauRusi-

jiiznosioko14.000rubalja(230

dolara)mjesečno.

Godine za penzionisanje odre-

đene su u Rusiji 1932. godine, u

sovjetsko doba, i nikad od tada

nijesu mijenjane. Ruska staro-

sna granica za penzionisanje

spada među najniže na svijetu:

55 godina za žene i 60 za muš-

karce. Protesti su održani se na

poziv Navaljnog koji izdržava

zatvorsku kaznu od 30 dana

zbog organizovanja sličnih

protesta u januaru.

Istovremeno s protestima, u

nekimdjelovima Rusije juče su

održani lokalni izbori, a uMo-

skvi su bili izbori za gradona-

čelnika.

Na timizborima očekuje se po-

bjeda Sergeja Sobjanina koji je

gradonačelnik Moskve od

2010. i uživa podrškuKremlja.

10.000 ljudi, nekoliko deseti-

na hiljada je ranjeno, a više od

2,5miliona je u izbjeglištvu.

Koalicija koju predvodi Sau-

dijska Arabija od 26. marta

2015. bombarduje položaje ši-

itskih pobunjenika plemena

Huti. Ta koalicija podržava

predsjednika Jemena Abeda

RaboaMansuraHadija, koji je

bio primoran da pobjegne iz

zemlje.

Jemen, koji je pogođen teš-

kom humanitarnom krizom,

važizajednuodnajsiromašni-

jihzemalja naBliskomistoku.

Izjedneodjemenskihbolnica

Vučićgovoriogotovosat

PredsjednikSrbije sakosovskimSrbima