Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

32

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Magazin

LJUBLJANA

Slovenački

avangardni sastavLajbahna-

javio jenovi studijski album

,,TheSoundOfMusic“ koji će

biti objavljen23. novembra

za izdavačkukuću ,,Mute“.

Povodom toga, Lajbah je obja-

vio i istoimeni, prvi singl, koji je

dobio i prateći video-spot.

Veći dio albuma zasnovan je na

muzici iz filma ,,The Sound Of

Music“ iz 1965. godine, koju je

bend djelimično izvodio prili-

komnastupauSjevernojKoreji

2015. godine.

Odabrali suovepjesmezatošto

supopularneuSjevernojKore-

jiisamimtimsekoristepriuče-

nju engleskog jezika. Pjesme

kao što su „My Favorite Thin-

gs“, „Edelweiss“ i „Do-Re-Mi“

aranžirane su sa originalnim

tekstom u standardnommani-

ru benda, dok je za pjesmu

„Maria“ tekstblago izmijenjen,

te seuovoj verziji zove „Maria/

Korea“, prenose

novosti.rs.

Pored toga što većinu albuma

čine pjesme iz pomenutog fil-

ma, na albumu senalaze i obra-

da tradicionalnekorejskekom-

pozicije „Arirang“ koja se

smatra neformalnom himnom

ove zemlje. Gostujuće vokale

na albumu su izveli Boris Ben-

ko iMarinaMartenson.

Video-spotkojipratisingl,,The

Sound Of Music“ sastavljen je

od snimaka sa nastupa benda

LajbahuSjevernoj Koreji, kao i

snimaka iz jedne od tamošnjih

muzičkih škola. Album ,,The

Sound Of Music“ biće dostu-

pannavinilu,CD-uidigitalnim

platformama.

Slovenački sastav spotom iz Sjeverne Koreje

najavio novo izdanje

Lajbahobjavljujealbum

saobradamapjesama iz

filma ,,TheSoundOfMusic“

Slavna Njemica se oprostila od popularnog šou programa „Projekat pista“

Hajdi Klumplanira

saradnjusaAmazonom

Supermodel Hajdi Klumopro-

stila se od svog najpopularni-

jeg šou programa ,,Projekat

pista“. Slavna Njemica bila je

domaćin i producent šoua u

kojem se traži najbolji modni

dizajner 16 sezona.

- Vrijeme je da kažem zbo-

gom „Projektu pista“, šouu čiji

sambila domaćin i jedan od

osnivača. Nevjerovatno sam

ponosna na šou i uvijek će

imati posebnomjesto umom

srcu. Zahvalna sam fanovima i

što je najvažnije, zahvalna sam

što smomogli da prikažemo

kreativnost i pomognemo

nastajanju karijera mnogih

talentovanih dizajnera - navela

je Hajdi.

Uz to, dodala je da njena desna

ruka, mentor TimGan, nastav-

lja da bude njen partner na

novomprogramu koji će raditi

sa Amazonom.

,,Projekat pista“ je bio nomino-

van za mnoge nagrade, a dva

puta je osvojio Emi.

LOSANĐELES

Producentkinja ,,Ra-

tova zvijezda“KetlinKenedi i glumica

Siseli Tajsondobićeove godinepoča-

snenagrade za životnodjelo, saopštila

jeučetvrtakameričkaAkademija film-

skihumjetnosti i nauka.

Kenedi, koja će biti nagrađena zajedno sa

svojim suprugom, producentom Fran-

komMaršalom,bićeprvaženakojaćedo-

biti memorijalnu nagradu Irving G. Tal-

berg, koja se daje filmskimproducentima

za njihov opus.

Devedeset trogodišnja Siseli Tajson, ro-

đena u Njujorku, jedna od najpoštovani-

jih afro-američkih glumica dobiće poča-

sni Oskar, prenosi Rojters.

Nagradezaživotnodjeloćedobitiiargen-

tinski muzičar Lalo Šifrin, koji je kompo-

novaomuziku za film ,,Prljavi Hari“ i pu-

blicista Mervin Levi, koji je radio sa

Spilbergomviše od40godina.

Akademija filmskih umjetnosti i nauka

koja organizuje godišnju dodjelu Oskara

navela je u saopštenju da će počasne na-

grade biti dodijeljene na gala večeri uLos

Anđelesuunovembru.

Dodjela počasnihOskara održaće se u novembru

Siseli Tajsonnagrada zaživotnodjelo

LONDON

Frontmen legen-

darnogbendaRadiohead,

TomJorkobjavićenovi solo

album, koji jeujedno imuzič-

kapodloga zanovi film ,,Sus-

piria“ koji je režiraoLuka

Guadagnino.

Album pod imenom ,,Suspiria

(Music for the Luca Guadagni-

no Film)“ biće objavljen 26. ok-

tobra za izdavačku kuću XL

Recordings. Sastoji se od 25

kompozicija,kojepredstavljaju

miksinstrumentalnihkomadai

pjesama nešto tradicionalnije

strukturekaoštosu ,,Unmade“,

,,Has Ended“ i ,,Suspirium“, či-

ja je osnovna muzička tema

ujednoiglavnatemafilma.Mu

-

zički gledano, ovo izdanje

predstavljakombinacijuklavir-

skih balada, elektronske muzi-

ke u maniru njemačkog Krau-

troka, slojevitih vokalnih

dionica i melodija koje spajaju

motive užasa, čežnje i melan-

holije. Pored Jorka, svoj dopri-

nos su dali i Sem Pets-Dejvis

kaokoproducent,NoaJorkkao

bubnjar, Paša Mansurov kao

flautista, kao i Londonski sa-

vremeni orkestar i hor.

Film ,,Suspiria“ je rimejk istoi-

menog kultnog horor ostvare-

nja iz 1977. godine, koje je origi-

nalno režirao Dario Argento.

Radnja novog filma je, kako je

to bio slučaj i sa originalom,

smještena u Berlinu 1977. godi-

ne. Film će, kao i album, svoju

svjetsku premijeru imati 26.

oktobra.

LOSANĐELES

Dvo-

struki oskarovacŠon

Pen, koji važi za jednog

odnajvećihholivudskih

šarmera, odlučio jedana-

pravi preokret ukarijeri.

Pen je i ranije bio dio serija

poput ,,Prijatelja“ i ,,Dva i

pomuškarca“, ali ovog pu-

ta junakkultnihostvarenja

,,Milk“ i ,,Mistična rijeka“

ne tumači epizodnu, već

glavnu ulogu. U novoj

osmodjelnoj drami ,,The

First“, izakojestojiBoVili-

mon, tvorac legendarne

,,Kuće od karata“, Pen će

tumačitiTomaHagertija, a

radnja prati prvu ljudsku

misiju naMars. Ovo je pri-

ča o ljudima koji su napra-

vili veliki korak za čovje-

čanstvo i krenuli u pohod

na Crvenu planetu. ,,The

First“ će osvanuti 14. sep-

tembranastrimingservisu

Hulu, a fanovi popularnog

glumca već uveliko odbro-

javajudane dopremijere.

- Veoma sam srećan što ću

sarađivati sa umjetnikom

njegovogkalibra-izjavioje

tvorac serije Bo Vilimon,

koji je u ,,Kući od karata“

sarađivao sa bivšom su-

prugom Šona Pena Robin

Rajt.

Dobitnik mnogobrojnih

nagrada, koji je rolama na

velikom platnu napravio

svjetsku karijeru, u novoj

ulozi suočiće se sa poro-

dičnim problemima prije

nego što se uputi na drugu

planetu. Ipak, TomHager-

ti nije nastavio da živi kao

običan Zemljanin, već se

njegovo ime urezalomeđu

znamenite. Pod vođstvom

šefice misije Laz Ingram

(Nataša Makelhon) neu-

strašiva ekipa astronauta

suočava se sa ogromnim

rizikom dok postaje dio

najvećeg pionirskog pod-

vigauistoriji čovječanstva.

U svemirskoj drami u koju

je uloženo skoro 55 milio-

na dolara, osimPena i Ma-

kelhonove, vidjećemo

mnoga glumačka imena,

među kojima su tamnopu-

ta Lizagej Hamilton, izra-

elski glumac Oded Fer,

DžejmsRenson i drugi.

Ruski

model

Vita

Sidorkina

slikala

se za

časopis

Sports

ilustrejtid

Model

VitaSidorkina

Dvostruki oskarovac glavni

junak nove serije ,,The First“

ŠonPenupohodu

naCrvenuplanetu

Frontmen grupe Radiohed najavio solo album

TomJorkautor

muzikeza rimejk

horora ,,Suspiria “