Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Region/Svijet

BAGDAD

Najmanje 11 čla-

novaopozicionepartije

iranskihKurdapoginulo jeu

bombardovanju sjedišta te

partije, naveli suzvaničnici.

Demokratska partija iranskog

Kurdistana,kojaimasjedišteu

Iraku i koju Teheran smatra

terorističkom,jučejeodržava-

la kongres, rekao je jedan zva-

ničnikkoji jezanapadoptužio

Iran.

- Jedanaest članova partije je

poginulo, a30jepovrijeđenou

napadu ,,kaćušama“ na njiho-

vo sjedište uKojsindžaku - re-

kao je direktor bolnice u tom

gradu.

Navedeno je da su među po-

vrijeđenima generalni sekre-

tar partije i njegov prethodnik

na tompoložaju.

Zvaničnik te partije, koja re-

dovno preuzima odgovornost

za manje napade na iranskoj

teritoriji, za raketiranje je op-

tužio Iran.

Iran je već izvodio operacije

protiv baza pobunjenih iran-

skihKurdau Iraku, koje sena-

laze duž granice uplaninama.

Bivši američki predsjednik oštro kritikovao sadašnjeg

Obama:

Tramp

je simptom, ane

uzrokpodjela

VAŠINGTON

Bivši američ-

ki predsjednikBarakOba-

ma izjavio jeda jepredsjed-

nikDonaldTramp

,,simptom, aneuzrok“ ono-

ga štodijeli SjedinjeneAme-

ričkeDržave.

Obama je istovremeno po-

zvao građane da izađu na iz-

bore zaKongres unovembru.

Obama je u govorunaUniver-

zitetu Ilinois rekao da Tramp

ima koristi od ozlojeđenosti,

straha i gnijeva koji su politi-

čari podsticali godinama.

On je neuobičajeno direktno

izrazio zabrinutost zbog poli-

tike Trampove ere i pozvao

birače, naročitomlade, da iza-

đuna izboreunovembru, pre-

nosi AP.

- Samo pogled na najnovije

glavne vijesti reći će vamda je

ovaj trenutak stvarno druga-

čiji. Ulog je zaista veliki. Po-

sljedice po svakog od nas koji

sjedimo na marginama biće

još strašnije-upozorio jebivši

predsjednik SAD.

Predsjednik SAD Donald

Tramp izjavio je da je zaspao

dok je slušao kritiku svog

prethodnika Baraka Obame,

prenosemediji.

- Predsjednik Obama se obra-

tio javnosti. Iskren da budem,

jasampočeodaslušamnjegov

govor, ali u međuvremenu

sam zaspao - kazao je on na

mitingu u američkom gradu

Fargo.

-UzObamingovorjakoselije-

po spava - rekao jeTramp.

Bombardovano

sjedište iranskih

Kurda, 11mrtvih

cept za „sluđivanje naroda“ i „kupovinu vremena“

ratnuupotrebu

BUDUĆNOST

I POSLJEDICE

- Princip da vi nekoga prebacu-

jete na drugu stranu granice

zato što je druge etničke pri-

padnosti je ono što je trenutno i

poBadinteruipoKontaktgrupi

za Balkan i po pravilima Haš-

kog tribunala apsolutno nedo-

zvoljivo i spadauetničkočišće-

nje teritorije. To je ono što

izazivastrah-objašnjavaJanjić

i navodi koje bi sve posljedice

moglo da proizvede novo prav-

ljenje granica.

Prema njegovim riječima, raz-

mjena teritorija po etničkom

principu bila bi veoma opasna

za susjede, prije svega za sjever

Crne Gore i Sandžak, onda bi

mogaodaselegalizujeDodikov

zahtjev da izađe iz Republike

Srpske.

- Na udaru bi se našao i dioVoj-

vodine - Bačka jer je reintegra-

cija bivših mađarskih zemalja

Orbanova politika, zatim bi se

postavilo pitanje i granice na

Dunavu jer ne treba zanemariti

prisustvo vlaške zajednice - ka-

že Janjić.

Lošestraneoveidejepredočava

i Biserko, koja pored problema

kojimože donijeti Dodik napo-

minje i da je Crna Gora stalno

,,na nišanu“, pa se Boka i Her-

ceg Novi očas mogu proglasiti

za SAOkrajinu i ocjenjuje da se

Beograd najmanje radovao

sporazumu Grčke i Makedoni-

je, jer bi ulaskomMakedonije u

NATO bila stavljena tačka i na

podjeluMakedonije.

- Svi napori tokom posljednjih

30 godina da se Balkan pacifi-

kuje i konsoliduje bili bi poni-

šteni dogovorom o razgraniče-

nju - kažeBiserko i smatrada je

teško vjerovati, bez obzira na

aktuelne krize, da će Zapad ta-

ko lako odustati od Balkana,

prije svega zbog bezbjednosih

razloga jer su Kosovo i Make-

donija uvijek bili prioritet za

zapadnu zajednicu.

Ona je mišljenja i da se na Bal-

kanu sučeljavaju brojni akteri i

dajezatovažnodaBalkanbude

pod jednimkišobranomjermu

tootvaraperspektivuzarazvoj.

- Podjela na interesne sfere bi

region držala pod stalnom ten-

zijom i nestabilnošću. Osim to-

ga, to je i šansa da se region po-

lako, ali sigurno opredijeli za

vrednosnisistemkojigarantuje

pravnu državu, pluralnost, to-

leranciju, bezbjednost i ljudska

prava - ocjenjujeBiserko.

VioletaCVEJIĆ

jedni o drugima - rekao je Vučić.

On je naveo i da u izjavi njemačke

kancelarke Angele Merkel o tome

da ne treba mijenjati granice nije

ništa novo, ali da to ne znači da

Beograd ne može da pomogne

srpskomnarodu na Kosovu.

- Moja snaga je tolikominimalna u

poređenju sa snagomMerkelove.

Ona je najveći evropski lider. Ako

ona kaže da se protivi ideji o raz-

graničenju, mi to ne možemo da

promijenimo. I eto radosti nekima

- rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše pisanje

kosovske štampe da je ponizio

predsjednika Kosova Hašima

Tačija sa kojimprije dva dana u

Briselu nije želio da se sastane,

rekao je da nije išao u Brisel da

bilo koga ponižava, niti da mu je

to bila namjera.

On je kazao da je njegov posao

kao i Tačijev, da rješava probleme.

rištinom

Predsjednik Kosova Hašim

Tači ocijenio je da će izraže-

na volja građana Preševa,

Bujanovca i Medveđe o pri-

pajanju Kosovu biti razma-

trana u okviru demarkacije

granice sa Srbijomu dužini

od 430 kilometara.

On je na Fejsbuk nalogu

napisao da Srbija i Kosovo

ne traba da budu robovi zlo-

glasne politike Aleksandra

Rankovića (potpredsjednik

Jugoslavije i osnivač

i šef Ozne, kasnije

Udbe).

- To pitanje se može

riješiti. Ne smijemo biti

robovi ‘zloglasnog’

Aleksandra

Rankovića,

već treba da

radimo na

ispravljanju istorije i jačanju

sigurnosti za evropsku

budućnost - naveo je Tači.

Prema Tačijevim riječima,

rezultat mirovnog spora-

zuma Kosova i Srbije biće

uzajamno priznanje, nakon

čega će uslijediti priznanje

kosovske nezavisnosti od

pet država EU, članstvo

Kosova u Savjetu Evrope,

OEBS-u i povlačenje veta

Rusije u Savjetu bezbjedno-

sti kao preduslov za član-

stvo Kosova i u UN.

- Ovaj sporazumbi donio

mir i stabilnost u regionu,

a Kosovu bi bio otvoren

put za sigurno i brzo

članstvo u NATO

i EU - naveo je

predsjednik

Kosova.

TAČI:

Nesmijemobiti

robovipolitikeRankovića

- Principda vi nekoga

prebacujete na drugu

stranu granice zato

što je druge etničke

pripadnosti je ono

što je trenutno i po

Badinteru i poKon-

takt grupi za Balkan i

po pravilimaHaškog

tribunala apsolutno

neprihvatljivo i spada

u etničko čišćenje

teritorije. To je ono

što izaziva strah -

objašnjava Janjić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče se na Kosovu, govoreći o

ekonomiji i razvoju, osvrnuo i na standard života.

- Što se tiče plata i penzija pretekli smo sve semCrne Gore. Ono što

je važno je da smo pretekli BiH i Bugarsku. Danas imamo novca

za ono što nijesmo imali prije dve ili tri godine. Zato smo u stanju

da podstaknemo sve vas, najbolje privrednike u Srbiji, da ulažete -

rekao je Vučić na Biznis forumu koji je posjetio.

Nakon što je to rekao, Vučić je poručio da žuri.

- Neću dužiti mnogo jer sume sada obavijestili da me zove pred-

sjednik Turske Redžep Erdogan - kazao je on.

VUČIĆ:

Preteklismo

sveosimCrneGore

BarakObama

Napad na sjedište stranke

Srpski predsjednik jučenaKosovu