Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 32 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Nedjelja, 9. septembar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18927 • Cijena 0,70 eura

Poezija je

tajanstveni

oblik ljubavi

Makedonijana

uskomputuka

dalekomZapadu

STR.8.i9.

STR.13.

INTERVJU:

Dragan Jovanović

Danilov, pisac

ANALIZA:

Pogled iz Skoplja na budućnost

Zapadnog Balkana i uloguvelikih sila

Kad jegoli strah

jedinoštovam

domovinamožedati

Životne pričemigranata koji sudošli sa Bliskog istoka uCrnuGoru

STR.15.

Ministar saobraćajaOsmanNurković

o koncesiji za aerodrome

STR.10.

STR.7.

STR.10.i11.

Proširenjeod

narednegodine

nadnuagende

Analitičari saglasni da CrnaGoramora

što prije otvoriti dva preostala poglavlja

STR.3.

Biće investirano

najmanje 200

miliona eura

U javnosti ima dosta dilema oko broja zaposlenih.

Analiza IFC-a procjenjuje da će do 2030. godine

na crnogorskimaerodromima biti oko 900

zaposlenih, što je oko 60 odsto više u odnosu na

sadašnji broj - kaže Nurković

Pričaza

jednokratnu

upotrebu

Plaćene

stanove

čekajuveć

14godina

Sudbine nesuđenihvlasnika koji su za svoje pare

dobili noćnemore i nezavršen krovnad glavom

nedjeljom

STR.5.

VUČIĆEVAPOSJETAKOSOVU:

Nove regionalne granice

recept za „sluđivanje naroda“ i „kupovinuvremena“

D. MALIDŽAN