Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Subota, 8. septembar 2018.

16

Arena

Sportski miks

,,Ovako jebilo samokada

jeTitoumro. Tužan sam,

otišao je jedanodnajve-

ćih sportista svihvreme-

naovoggrada“.

Riječi zlatnog banjalučkog

olimpijcaAntonaJosipovi-

ća na komemoraciji svje-

doče koliku je prazninu i

tugu smrću ostavio Mari-

janBeneš, legenda jugoslo-

venskog i evropskogboksa.

Benešje17.marta1979.pro-

slavio Banjaluku kada je u

dvorani ,,Borik“ nokautom

protivŽilberaKoenastigao

to titule šampionaEvrope.

U tom gradu, na groblju

Sveti Marko, juče je sahra-

njen. Preminuo jeuutorak,

u 68. godini, poslije duge i

teške bolesti.

Na oproštaju je, po njego-

voj želji, puštena himna

,,Hej, Sloveni“, a na po-

sljednjipočinakispraćenje

pod jugoslovenskom tro-

bojkom.

Čuveni bokser Tadija Ka-

čarrekaojedajeBenešuvi-

jek sa ringa odlazio uzdi-

gnuta čela bez obzira da li

je pobijedio ili izgubio.

- Teško mi je da prihvatim

da nas je napustio sjajan

borac i šampion. Bio je bo-

rac, džentlmen, patriota i

ljudina. Imao je čeličnepe-

snice, lavlje srce i umjet-

ničku dušu. Njegovim od-

laskom otišao je najveći

među nama - rekao je Ka-

čar.

-Dvadanaprijenegonas je

napustio bio sam sa njim i

suprugom Cicom. Vjero-

vaosamunemoguće i daće

izaći iz nokdauna u koji ga

je bolest oborila. Njegovi

pohodi ka titulama bili su

epopejezafilmskescenari-

je.

Beneš je u anale sporta

ušao 1973. kada je postao

amaterski prvak Evrope, a

šest godina kasnije osvojio

je i profi titulu.

U amaterskoj karijeri je

imao299mečeva,272jeza-

vršio pobjedom, izgubio je

samo 16, a 11 je završeno

bez pobjednika.

Kao profesionalac, od 39

borbislaviojeu32,šestputa

je poražen, dok je jednom

boksovaoneriješeno.

- Marijan se preselio među

zvijezde, tamo gdje je svo-

jim uspjesima odavno. Ba-

njaluka je ponosna što je

među sugrađanima imala

ovakvogčovjeka. Iako je ro-

đen u Beogradu, mi smo ga

smatralinašim,jertujepro-

veo preko 50 godina. Svirao

je nekoliko instrumenata,

pisao pjesme, živio je pu-

nimplućima i bio banjaluč-

ka faca. Njegov antologijski

meč 17. marta 1979. nikad

nećemo zaboraviti, tu ener-

giju i borbu. Legende se ni-

kad ne zaborave, samo se

preselemeđuzvijezde - po-

ručio je gradonačelnik Ba-

njaluke IgorRadojičić.

Emotivna komemoracija

završena je pjesmom

,,Zbog jednedivne crne že-

ne“, koju je Beneš mnogo

volio.

Ne.K.

Legendarni bokser Marijan Beneš sahranjen juče u Banjaluci

Čeličnapesnica, lavlje

srce i umjetničkaduša

Legendarni hrvatski

igračDinoRađa sinoć je

ušaokošarkaškuKuću

slavnih. On je takopo-

staočetvrtiHrvat u isto-

riji koji jedobio tučast,

nakonMirkaNovosela,

KrešimiraĆosića iDra-

ženaPetrovića.

Jedan od najvećih evrop-

skih košarkaša i igrača sa

ovih prostora, u Springfil-

dujeprimiovelikoprizna-

nje, najveće za jednog ko-

šarkaša.

Rađa je u Kuću slavnih

ušao sa kravatom svog vo-

ljenog kluba -Hajduka.

- Kakva je čast predstav-

ljati Split i Hrvatsku na

ovakvom mjestu u ova-

kvom trenutku - napisao

jeDinonaFejsbukprofilu.

D.K.

Konor Mekgregor, jedan od

najboljih MMA boraca današ-

njice, pun je samopouzdanja

predmeč za UFC titulu u

lakoj kategoriji sa Kabibom

Nurmagomedovim, te ne

skriva prijetnje neporaženom

Rusu. Irac i Rus imaju burnu

prošlost, iako se nikada nije-

su borili u oktagonu, o čemu

svjedoči i situacija kada je

Nurmagomedov sa grupom

momaka napao jednog od

boraca iz Mekgregorovog

tima. Rus je ostvario 26

pobjeda u nizu, još nije osje-

tio gorčinu poraza u MMA

karijeri, ali bez obzira na to,

Mekgregor vjeruje u sebe,

što se vidi i u objavi na njego-

vom Instagramprofilu.

- Ako umre - umre, onda ću

ja zaraditi duplo - napisao je

Irac ispod fotografije.

D.K.

Najveće priznanje za legendarnog hrvatskog košarkaša

RađauKući slavnih

Rastu tenzijeuočimeča zaUFC titulu:

Mekgregor prijeti Nurmagomedovu

Akoumre - umre,

zaradićuduplo