Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE – Viši sud uBijelom

Poljupreinačio je presuduVladimu

Ulami iz Bara sa šestmjeseci na godinu

zbogprijetnji tužiocu ŽeljkuTomko-

viću tokom istražnogpostupka koji se

vodi protiv njega zbogubistva Petrov-

čaninaNemanjeMedina – potvrđeno je

Pobjedi iz tog suda.

Prvostepenu presudu donio je kolašinski

Osnovni sud za krivično djelo napad na

službeno lice u vršenju službene radnje.

U presudi Višeg suda navedeno je da je

veća kazna uslijedila jer se radi o povrat-

niku i da prethodna kazna nije uticala na

njega.

Ulama se tužiocu obratio riječima ,,Sra-

mota je što nevin ležimu zatvoru, Vi ćete

mi platiti za to“. Kasnije je tvrdio da se ne

radi o prijetnjama, već da je to saopštio

misleći da će tužilac novčanomorati da

mu plati.

Nemanja Medin nestao je 8. jula 2016.

godine. Iako još nije pronađen, Tužilaštvo

tereti Ulamu i Mijovića da su ga tog dana

povrijedili, zatim strpali u gepek njegovog

,,megana“, odvezli na nepoznatomjesto,

ubili ga na za sada nepoznat način i sakrili

njegovo tijelo. Terete su da su potom i

zapalili automobil, koji je pronađen četiri

dana kasnije pored lokalnog puta Virpa-

zar - Rijeka Crnojevića.

OsimUlame i Mijovića, optužnicom je

obuhvaćen i Bogdan Milić, koji se sumnji-

či za krivično djelo pomoć učiniocu posli-

je izvršenog krivičnog djela.

A.G.

Viši sud u BijelomPolju preinačio presudu Baraninu

VladimiruUlami godina

zatvora zaprijetnje tužiocu

UlamuprivodeuTužilaštvo

PODGORICA

- Sudija

Osnovnog sudaRadaĆetko-

vić sudićeblagajnici Skup-

štineTamari Čađenovićkoja

se tereti da jenaosnovu fal-

sifikovanihputnihnaloga

pronevjerilavišehiljada eu-

rau toj instituciji.

Kako jePobjedi nezvanično

saopšteno, uoptužnompri-

jedlogu jenavedenoda je

Čađenoviću53 slučajapo-

stupilanezakonito.

Osnovno tužilaštvo skoro go-

dinu je vodilo istragu o zlou-

potrebamauSkupštini koje su

se dogodile 2015. godine, kada

jenačeluparlamentabioRan-

ko Krivokapić. Istražitelji su

provjeravali ko je falsifikovao

potpise na putnim nalozima

pomoću kojih je podizan no-

vac sa blagajne.

Provjere su pokrenute nakon

što je izabrano novo rukovod-

stvoparlamentanačelusaIva-

nom Brajovićem, a po prijavi

sekretara Skupštine, sada po-

kojnog Siniše Stankovića.

Poslanici sutražilida imsedo-

stavesveodlukenaosnovuko-

jih je isplaćivan

novac i obrazloženje gdje su

utrošene hiljade eura zavede-

nih pod stavkom ,,ostale na-

knade“.

M.L.

Na suđenju za pokušaj terorizma predočena komunikacija svjedoka saradnika

Sinđelić i Bogićević

dogovarali ,,posao“

uoči 16. oktobra

PODGORICA

–Predstavlja-

njempodataka iz telefona

koji jekoristioAleksandar

SašaSinđelić juče seupod-

goričkomVišemsudumoglo

vidjeti da jeon imaokomu-

nikaciju saPredragomBogi-

ćevićemkoji jeobuhvaćen

optužnicomzapokušaj tero-

rističkognapada 16. oktobra

2016. godine, akojemse sudi

uodsustvu.

Povod za komunikaciju izme-

đu Sinđelića i Bogićevića bila

je navodna nabavkamajica.

OčEMUsEPrIčALO

Suđenje za pokušaj terorizma

juče je nastavljeno sasluša-

njem vještaka Marka Lakića

koji je vještačio dva mobilna

telefonakoje jekoristioSinđe-

lić. Osim ta dva telefona Lakić

je analizirao komunikaciju iz

29 telefona i jednog lap topa.

Sinđelić je8. oktobra2016. go-

dine porukom zatražio od ne-

poznate osobe damu ,,objasni

o kakvimje zastavama riječ“.

Sljedećeg dana, Sinđeliću je

stigla poruka od optuženog

Bogićevića koji ga pita

,,Brate jesu li gotovemajice za

nas. Peđa“. Istog dana, onSin-

đeliću šalje porukuu kojojmu

kažedadođedoPavlovićamo-

sta oko sedam sati i dogovore

se okomajica.

Sljedećeg dana, u Sinđeliće-

vom telefonu je evidentirana

porukaukojoj saopštavasago-

vorniku da ,,očekuje odgovor

od čovjeka sa kojim se susreo

prethodni dan“.

U jednoj poruci koju je Sinđe-

lić dobio 16. oktobra se navodi

,,jesi li znaodaB ide uCG i jesi

li ukontaktu sa njim“.

Takođe, juče su predstavljene

poruke koje je Sinđelić uputio

nanekolikobrojeva aukojima

nudi arheološki detektor me-

tala za 200 eura.

Sinđelić

Bogićević

Vještak Lakić juče je kazao da dozvoljava mogućnost da su

neki fajlovi brisani iz Sinđlićevog telefona.

- Mora se odraditi dodatna analiza. Jedna odmogućnosti je i da

su liste poziva i fotografije iz telefona brisane – kazao je on.

Analizomutvrditi

dalisupodacibrisani

U jednoj poruci Sinđelić sago-

vorniku navodi da je u romin-

gu jer se nalazi u Moskvi dok

drugom kaže da je u Beogra-

dui da ,,petlja nešto“.

PrIGOVOr

Advokat Dušan Radosavljević

juče je iznio niz primjedbi na

nalaz vještakaLakića.

Između ostalog, advokat Ra-

dosavljević je primijetio razli-

ku umetodama koje je vještak

Lakić koristiouanalizama ko-

munikacija.

Lakić je kazao da odgovore na

većinu pitanja odbrane može

dati nakon što uradi dodatne

analize, pojašnjavajući da se

radi o obimnom dokumentu i

da nije pregledao sve fajlove.

Suđenje se nastavlja 13. sep-

tembra.

B.r.

Povod za komunikaciju

između Sinđelića i

Bogićevića bila je

navodna nabavkamajica

BUDVA/HERCEGNOVI

Policija jeuHercegNovomi

Budvi uhapsila tri osobe i

oduzelamarihuanu, ekstazi

imanjukoličinuheroina.

Protiv četiri osobe supodni-

jeteprekršajneprijave.

Hercegnovska policija je kod

CetinjaninaZ.P.(18),RusaK.S.

(32), Č. P. (31) iz Dubrovnika -

državljanin Crne Gore i Nov-

ljanina Z. S. (25), pronašla 23

gramamarihuane imanjukoli-

činu heroina. Istražitelji su

protiv njih podnijeli prekršaj-

neprijave.UBudvijepretresen

stan koji koristi Danilovgrađa-

nin G. N. (28) i tom prilikom

zaplijenjeno je5,4gramakoka-

ina, kutija sa marihuanom, pet

mobilnih telefona, vaga i 200

eura. On je bio nedostupan po-

liciji i uhapšen je 4. septembra.

Osim Danilovgrađanina u

Budvisuuhapšenidržavljanin

SrbijeM.S.(21)iPodgoričanin

N. R. (32) kod kojih je u stanu

pronađeno 20 tableta ekstazi-

ja, 18gramaamfetamina, gram

marihuane, vaga i pet mobil-

nih.

C.H.

U Budvi i Herceg Novomuhapšene tri osobe

Oduzeti ekstazi,

marihuana, telefoni....

Blagajnici u Skupštini

sudiće Rade Ćetković

Čađenović

optužujuda

jeu53 slučaja

postupila

nezakonito

Prijava zbog oružja

Ulcinjaninkrio

automatsku

pušku imuniciju

ULCINJ

–Šezdesettrogodiš-

njiM.M. izUlcinjauhapšen

je jer supretresomnjegovog

stanapronađeni automat-

skapuška, 349komadame-

taka različitogkalibra i pla-

stičnakutijuza ručnu

bombu i pet redenika.

Osumnjičenom se stavlja na

teret da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Ulcinjanin će biti priveden na

saslušanjeuOsnovnodržavno

tužilaštvo gdje će se tužilac

izjasniti o zadržavanju.

Oružje imunicijaposlati suna

vještačenje u Forenzički cen-

tar.

C.H.

PODGORICA

–Vrhovni sud

produžio jepritvor za još tri

mjesecaZlatkuMatanoviću i

StefanuPerovićuzbog sum-

njeda subili diokriminalne

organizacijekoja se tereti za

više teškihkrivičnihdjela,

međukojima su i priprema-

nje likvidacijaosobe izbe-

zbjednosnog sektora.

Matanović i Perović uhapšeni

su u junu a nakon deset dana

uslijedilo je proširenje istrage.

Osimnjih istražitelji su uhap-

sili RankaRadulovića, Stefana

Radulovića (22), Luku Radu-

lovića(24),RatkaMartinovića

(38),DarkaVickovića (38),Ni-

koluMandića (20), državljane

Bosne i Hercegovine Nenada

Osumnjičeni za više krivičnih djela nemogu na slobodu

Matanović i Perović

ostajuuZIKS-u

Luburu (52), Radoja Prerado-

vića (54) iMiladinaDedović.

Naredbom je obuhvaćen i Ko-

toranin Nikola Mršić, kojem

se na teret stavlja da je bio dio

kriminalne grupe, ali je on ne-

dostupan crnogorskim vlasti-

ma.

Prema stavu Tužilaštva, po-

stojale su tri grupe koje su

predvodili Nikšićanin Ranko

Radulović,KotoraninIgorVu-

kotić i albanski državljanin

Erogen Brajović. Za Vukoti-

ćemi Brajovićemraspisane su

međunarodne potjernice.

U ovom postupku očekuje se

saslušanje zaštićenog svjedo-

ka kodnog imena Jadranko

Jonski.

B.r.