Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 60 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Petak, 7. septembar 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18925 •

Cijena 0,70 eura

Crna Gora nemože da obezbijedi novac da održava velikumornaricu,

niti ima potrebu za fregatom. Danas je ona članica NATO-a, zajedno

sa Italijom, Hrvatskom, Slovenijom i Albanijom, i nema nagovještaja

da bi moglo doći do kon ikta, tako da je njen prvenstveni zadatak

onda e kasna kontrola akvatorija - istakao je Radić

STR.2.

CrnaGoraod

ulaskauNATO

udvostručila

investicije

Generalni sekretar Alijanse

Jens Stoltenberg

Vojni analitičar ocijenio značajnimprijedlog

ministra odbrane Predraga Boškovića

Radić: Za sjedište

MornariceBar je

najpogodnija lokacija

STR.16.

STR.8.

Vlada razriješila dužnosti

umjetničkog direktora

CNP-a na njegov zahtjev

Jednoglasna odluka Vlade

Eksplozivna

napravabilana

Đurovićevom

motoru

Prijestonicaćekupiti hotel

,,Grand“ za750.000eura

STR.10.

Nastavak istrage o planiranju likvidacije u Baru

CETINJE:

Vlada dala saglasnost

za pravo preče kupovine

STR.12.

Branimir

Popović

podnio

ostavku

Prihvatićemo

petmigranata

iz Italije

Žalba Ivanovića

neprihvatljiva

STR.6.i7.

Obrazloženje presude Evropskog suda kojom

su Vijesti izgubile spor protiv države

STR.2.

AleksandarRadić

MiloĐukanović

Željko Ivanović