Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Četvrtak, 6. septembar 2018.

16

Arena

Sportski miks

Kampanja „Najkija“ sa bivšomNFL zvijezdomKepernikomuzburkala javnost

Plemenitimarketing?

Tema ,,broj jedan“uSje-

dinjenimAmeričkimDr-

žavamaovihdana je

sportska - odlukakompa-

nije „Najki“da za 30godi-

na ,,JustDo It“ slogana

kaoglavnogpromotera

izabereKolinaKeperni-

ka, kontroverznuzvijez-

duameričkog fudbala.

Kepernikje2016,kaoglavni

kvoterbek slavnog tima San

Fransisko 49ersa, klečao

prilikom intoniranja ame-

ričke himne prije mečeva -

izražavajući protest zbog

rasnih tenzija u toj zemlji.

Zbog toga ga je žestoko kri-

tikovao američki predsjed-

nik Donald Tramp, a ostao

je bez ugovora u NFL timu.

Skoro dvije godine je bez

angažmana, a „Najki“ je tek

sada otkrio da mu je tokom

prethodnogperiodauplaći-

vao puni sponzorski ugo-

vor.

- Vjeruj u nešto, čak i onda

kada to znači da moraš žr-

tvovati sve - je „Najkijev“

slogan sa Kepernikovim li-

kom,kojijeuposljednjadva

dana dočekan hvalospjevi-

ma, ali i kritikama.

DokdioAmerikanaca kam-

panju smatra plemenitom,

drugi je kritikuju jer se ne

slažusaKepernikovimpro-

testom. Postoji još jedna

,,struja“ koja sve ovo po-

smatra kao klasični marke-

tingvelikesportskekompa-

nije.

U debatu se uključio i ame-

rički predsjednik Donald

Tramp, koji je na sebi svoj-

stven način na društvenoj

mreži Tviter sve proko-

mentarisao.

- Ovo je užasna poruka

„Najkija“, vjerovatno po-

stoji neki skriveni razlog za

to. Što se same poruke tiče,

mislim da je loša i da ne bi

trebalo da se plasira u jav-

nost. Nema razloga za to -

napisao jeTramp.

UodbranuKepernika je, iz-

među ostalih, stala legen-

darnateniserkaSerenaVili-

jams.

-„Najki“jepokazaodasene

plašidapošaljeporuku.Ko-

linKepernik jeučiniomno-

go za tamnopute Ameri-

kance, i to ga je mnogo

koštalo - rekla je Serena.

Akcije „Najkija“ su pale za

3,5procenatazasamojedan

dan nakon početka kampa-

nje, što su u kompaniji oka-

rakterisali kao ,,očekivano,

ali ne i razlog da se odstupa

od vrijednosti u koje vjeru-

ju i dijele“.

S.S.

Za organizovanje referendu-

ma u Tajvanu prikupljeno je

čak 526.688 potpisa iz neobič-

nog razloga - promjena imena

zemlje na Olimpijskim igrama

u Tokiju 2020. godine. Zbog

višedecenijskog diplomatskog

spora, Tajvan (bivša Republi-

ka Kina) nastupa na velikim

takmičenjima kao Kineski

Tajpeh.

To je rezultat jedinog kom-

promisa sa vlastima Narodne

Republike Kine. Kampanju

vodi Či Čeng, bivša atletičarka

koja je 1968. u Meksiko Sitiju

osvojila prvu olimpijskumeda-

lju za tu zemlju.

Međunarodni olimpijski komi-

tet je već umaju najavio da ne

postoji šansa da se promijeni

kompromisno ime Kineski

Tajpeh. Ukupno 17 država

priznaje Tajvan kao nezavisnu

zemlju, a Kina to osporava,

iako nema kontrolu nad ostr-

vomod 1949. godine.

Rodžer Federer, drugi teniser svijeta i osvajač rekor-

dnih 20gren slemtitula, kazao je juče da ga ne inte-

resuje debata onajboljemteniseruu istoriji.

Slavni Švajcarac je nakon šokantnog poraza od Džona

Milmana u osmini finala US opena oštro i nervozno rea-

govao na pitanje o ,,najboljem ikad“.

- Ljudi konstantno žele da me ,,ulove“ timpitanjem. Što

se mene tiče, naravno da samponosan na sve što sam

ostvario. I dalje samgladan pobjeda. I dalje igram, tako

da ne vidim razlog da se o tome razgovara. Ništa još

nijesam završio. Sudite omeni i drugima kada se penzio-

nišem - rekao je Federer.

Legendarni as je kazao da u finišu karijere može mnogo

slobodnije da priča predmedijima i da mu je to veliko

olakšanje.

S. S.

EkipaMeklarena je saopštila da je potpisala ugovor

sa britanskimtalentomLandomNorisomkakobi

spriječila rivalski RedBul da toučini udanima pred

nama.

Već naredne godine u Formuli 1 supertalentovani Noris

voziće za slavni Meklaren, kao timski kolega Karlosu

Sajncu Junioru. Mladić se ove godine bori za titulu u

Formuli 2.

- Znali smo da se Red Bul interesuje za njega i morali smo

reagovati. Radi se o šampionskompotencijalu, najboljem

koji je Britanija vidjela odmladog Luisa Hamiltona - obja-

snio je šef Meklarena Zek Braun.

Braun je kazao da je uvjeren da će ekipa biti konkurentni-

ja naredne godine sa boljimmotorima Renoa.

S. S.

Referendum

zbogOI uTokiju

Polamiliona potpisa

u kampanji u Tajvanu

Federer ponovo izbjegao debatu

o najboljem teniseru u istoriji

Suditekada se

penzionišem

Noris ,,otet“ RedBulu