Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Hronika

PODGORICA

Suđenjepo

tužbi porodiceKalić –Safe-

ta, Amine iMersudinapro-

tivdržave, kojomtražena-

knadu štete zbogoštećenja

imovinekoja imjebilapri-

vremenooduzetadookon-

čanjapostupkakoji jevođen

protivnjih, počinje9. okto-

bra.

Proces će voditi sutkinja

Osnovnog suda u Podgorici

MilicaRadović.

Pred ovim sudom počeće po-

stupak za jednu od tri tužbe

koje suKalići podnijeli.

Viši sud uBijelomPolju ranije

je dosudio da RožajcimaMer-

sudinu i Amini Kalić, bratu i

supruzi Safeta Kalića, na ime

odštete bude isplaćeno uku-

pno 46 i po hiljada eura zbog

neosnovanog hapšenja u

predmetu u kojem su pravo-

snažnooslobođenioptužbeda

su prali novac. Mersudin je

dobio odštetu od 32 i po hilja-

de, aAmina od 14hiljada eura.

PorodiciKalićjeimovina,pro-

cijenjena na 28 miliona eura,

oduzetaodlukomVišegsudau

BijelomPolju. Upravi za imo-

vinu bili su predati benzinska

pumpa M petrol, AD Kristal,

ADTurjak, kafe bar ,,Tajson“ i

hotel ,,Rožaje“.

RožajciMersudin,SafetiAmi-

na Kalić odlukom Apelacio-

nogsudapravosnažnosuoslo-

bođeni optužbi da su ,,oprali“

više od sedam miliona eura

koji su stečeni preprodajom

narkotika.

- U krivičnom predmetu pro-

tiv optuženihMersudina, Sa-

feta i Amine Kalić, zbog pro-

duženog krivičnog djela

pranje novca vijeće Apelacio-

nog suda je odbilo žalbuTuži-

laštvakaoneosnovanu i potvr-

dilo oslobađajuću presudu

bjelopoljskogVišeg suda –na-

vedeno je ranije u obrazlože-

njuApelacionog suda.

Safet Kalić uhapšen je u okto-

bru2015. godineuAustriji. Li-

sice sumu stavljene pomeđu-

narodnoj potjernici koju je

2011. godine raspisaoNCB In-

terpol Podgorica. Njemu se u

Njemačkoj sudilo zbog šverca

droge.

M.L.

BIJELOPOLJE

Bjelopo-

ljacNovakŠebek (25) i četr-

naestogodišnjaM. Vpovri-

jeđeni suuudesukoji se

dogodio jučeoko 15 sati na

obilaznici okoBijelogPolja,

umjestuRibnik.

Iz urgentnog bloka bjelopolj-

ske bolnice saopšteno nam je

da su oba pacijenta zadržana

na bolničkomliječenju.

- Djevojčica je zadobila tešku

povredu noge, dok je vozač

zbog bolova u glavi zadržan u

bolnici radi dalje opservacije

- navode iz bolnice.

Doudesa jedošlokada se au-

tomobil „ford fokus“, plje-

valjskih registarskih oznaka,

koji sekretao izpravcaRako-

nja, sudario sa automobilom

„golf 2“ koji se kretao iz su-

protnogpravca. Saobraćajna

tom dijelu puta bio je jedan

sat uprekidu.

V. Šb.

BERANE

Komunalni polica-

jacN. J. napadnut jeunedje-

lju2. septembra, oko 1:15na-

konponoći.

Iz opštine Berane saopšteno je

dasuradniciKomunalnepolici-

je bili u redovnoj kontroli rad-

nog vremena ugostiteljskih

objekatadojedansatizaponoći.

- U kafe-baru „Golden gejt“ sin

vlasnika ugostiteljskog objekta

fizički je napao radnika Komu-

nalne policijeN. J., koji je zado-

bioozljede različite vrste - kaže

se u saopštenju.

Komunalna policija najoštrije

osuđujenapadnasvogradnikai

poziva policijske i tužilačke or-

gane da u što hitnijem roku

sankcionišuvinovnike inciden-

ta.

- Pozivamo nadležne organe da

zaustave osiono i bahato pona-

šanje pojedinaca, i da u skladu

sa zakonom zaštite radnike be-

ranske opštine tokom svakod-

nevnih radnih obaveza i aktiv-

nosti –piše u saopštenju.

V. J.

KOTOR

Srpski državlja-

ninMiladinRadovanović

(51) koji trenutnoboravi u

Kotoru, uhapšen jeune-

djeljuveče zbog sumnjeda

jepokušaodaubijeMarka

Prokovića (38) izSrbije sa

boravkomuTivtu.

-Sumnjaseda jeM.R. oko17

časova nakon kraće svađe sa

M. P. uzeo drveno držalo od

sjekire i dva puta ga udario

po glavi. M. P. je zadobio

frakturu lobanje i životno je

ugrožen. On je hospitalizo-

van i nalazi se na bolničkom

liječenju - saopšteno je iz

Uprave policije.

O događaju je obaviješten

tužilac u Višem državnom

tužilaštvuuPodgorici kojem

će osumnjičeni biti priveden

zbog sumnje da je počinio

pokušaj ubistva.

M.L.

Marina Jočić jučedolazi na suđenje

PODGORICA

Suđenje funk-

cionerimaDemokratskog

frontaMilutinuĐukanoviću,

Marini Jočić,MilanuKneževi-

ću i BrankuRaduloviću, zbog

incidentakoji se 15. februara

prošle godinedogodiouholu

Skupštine, kada sunasrnuli na

poslanikeDPS-a, juče jeodgo-

đenoza 24. septembar.

Proces je odgođen jer poslanik

MilutinĐukanović i svjedokBu-

dimir Aleksić nijesu mogli da

prisustvuju zbog ranije preuze-

tihobaveza.

Sutkinja Željka Jovović je saop-

štilada jeAleksićobavijestiosud

da je na sastanku sa predsjedni-

komRepublike Srpske.

Jočić,Knežević,ĐukanovićiRa-

dulović sumnjiče se za nasilnič-

ko ponašanje, zbog incidenta

kojisedesioprošlegodinenakon

što je parlament ukinuo imuni-

tet liderima DF-a Andriji Man-

diću i Milanu Kneževiću. Posla-

nici Fronta tada su, nakon

završetka glasanja, ušli u hol

Skupštine, vrijeđali i nasrtali na

poslanike DPS-a, a teži incident

spriječilo je skupštinsko obe-

zbjeđenje. Branko Radulović

htio je tada fizički da se obraču-

na sa poslanikom DPS-a Mi-

odragomRadunovićemuhvativ-

ši ga za vrat, a poslanik Milan

Knežević se unio u lice poslani-

ku DPS-a Miodragu Vukoviću.

MilutinĐukanovićuputiojeteš-

ke riječi predsjedniku Admini-

strativnog odbora Luiđu Škrelji,

da bi kasnije pokušao da objasni

kakojesvetobilo- „na ljudskoj, a

ne na nacionalnoj osnovi“. Po-

slanica FrontaMarina Jočić je u

jednom od hodnika ošamarila

Martu Šćepanović iz DPS-a, što

nijesu snimile kamere.

M.L.

Počinje suđenje po tužbi Rožajaca protiv države zbog naknade štete

Kalići zahtijevajuda seutvrdi

koliko imje imovinaoštećena

Saobraćajni udes u BijelomPolju

Povrijeđenimladić i djevojčica

Incident u Beranama

Komunalnogpolicajca

napaosinvlasnika lokala

UKotoru uhapšen srpski državljanin zbog pokušaja ubistva

Držalomsjekirepolomio

lobanjusunarodniku

Osnovni sud

SafetKalić

za desetinemiliona eura

šteno da se brani sa slobode

dok je četvorici carinika, Đor-

điju Đuraškoviću, Nikoli Ma-

soničiću,IvanuNikovićuiVoji-

nu Le kov i ć u od r e đ e no

zadržavanje od 72 sata. Njima

jenakon istekazadržavanjasu-

dija za istrage odredio pritvor

od 30dana.

Krivičnim prijavama osumnji-

čenima se stavljaju na teret kri-

vična djela - stvaranje krimi-

nalneorganizacije,zloupotreba

službenog položaja, davanje i

primanjemita, krijumčarenje...

Sumnja se da je grupa od maja

do avgusta ove godine prokri-

jumčarila oko 40.000 paketa

cigareta bez akciznih markica,

pri čemu je pričinjena šteta za

državni budžet zbog neplaće-

nih akciza i carina u visini od

nekolikodesetinamilionaeura.

Preliminarni rezultati izviđaja

ukazali su da se šverc cigareta

odvijao preko firme „Lončar

šped“ iz Bara i inostrane kom-

panije „KonradDelaver“.

Istražitelji na osnovu svih pri-

kupljenih dokaza vjeruju da su

te kompanije osnovane na-

mjenski za posao šverca ciga-

reta.

U posljednjoj akciji hapšenja

zaplijenjeno 1.182 paketa ciga-

reta bez akciznihmarkica, dok

je početkom avgusta oduzeto

1.360paketa.

Roba je bila namijenjena pro-

daji na tržištuzapadneEvrope,

gdje paklica cigareta dostiže

cijenu i do pet eura, što je znat-

novišeodcijenekojumožedo-

stići na crnogorskom crnom

tržištu.

M.Ž.

Odgođeno suđenje funkcionerima Demokratskog fronta

Đukanović i Aleksić

izostali sapretresa

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

BIJELOPOLJE

Vozilo

„pasat“ vlasnika Meda Mušo-

vića, koje je bilo parkirano

ispred njegove porodične

kuće u centru Bijelog Polja,

oštećeno je sinoć u požaru

koji se dogodio poslije 22

sata. Mušović je za Pobjedu

kazao da vjeruje da su loše

instalacije uzrok požara na

njegovom vozilu. Istragom

će biti utvrđeno kako je došlo

do požara na „pasatu“. Uviđaj

je obavila bjelopoljska polici-

ja.

V. Šb.

BijeloPolje: Upožaru

oštećenovozilo

BUDVA

Nina Stupljanin iz

Niša uhapšena je sinoć kada je

policija u stanu koji koristi pro-

našla drogu. Kako nezvanično

saznajemo, osim Stupljanin

uhapšena je još jedna osoba,

čiji identitet namnije saopšten,

kao ni koliko je droge zaplije-

njeno. Osumnjičeni će danas

biti privedeni tužiocu koji će se

izjasniti o njihovom zadržava-

nju.

A. G.

Uhapšene dvije

osobe u Budvi

Ustanu

pronađena

droga

Sauviđaja