Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Kultura

BIJELOPOLJE

Četrdest

osmo izdanjeRatkovićevih

večeri poezijepočećedanas u

9 satiMalimsajmomvelikih

knjigauKući RistaRatkovića,

a svečanootvaranje zakazano

je za 20časovaubjelopolj-

skomCentruzakulturu. Uče-

snicima i posjetiocima festi-

valaobratiće seministar

kultureAleksandarBogdano-

vić i predsjednikopštineBije-

loPoljePetar Smolović. U

okviru svečanosti otvaranja

manifestacijenastupiće i

Gradski hor, bićeprikazan

kratki dokumentaracoRistu

Ratkoviću, aprogramće zao-

kružiti koncertĐorđaDavida.

Ovogodišnje Ratkovićeve veče-

ri poezije do 5. septembra oka-

rakterisaće bogat program sa

više od trideset sadržaja i oko

pedeset učesnika iz raznih kra-

jeva svijeta. U žiži festivala je

Don Paterson, jedan od najzna-

čajnijih evropskih pjesnika.

Manifestaciju će obilježiti i no-

vine uprogramupoput „Kafe sa

piscem“, gdje će ljubitelji knji-

ževnosti imati priliku da upo-

znaju sjajne književnike. Raz-

govori će se održavati u kafe

baru „Klik“, od 10 sati. Sa pisci-

ma Božom Koprivicom, Sina-

nomGudževićem i Dobrivojem

Stanojevićem razgovaraće no-

vinarVanjaKovačević. Jednako

važan segment festivala biće i

međunarodne večeri poezije

koje su ove godine nazvane po

stihu Rista Ratkovića „Eno ga

pomoru tečeLim“, uokviruko-

jih će biti predstavljeno oko

dvadeset imena svjetske pje-

sničke scene. Učesnici su Balša

Brković (Crna Gora), Elvedin

Nezirović (BIH), ErikLindlern

(Holandija), Fahredin Šehu

(Kosovo),GeriKembridž(Škot-

ska), Dženifer Lin Vilijams

(SAD), Laslo Blašković (Srbija),

Nilton Santjago (Peru), Tatjana

Danilijac (Rusija), Vladimir

Makedonski(Makedonija)...Svi

ovi pjesnici uvršteni su u izda-

nje Almanaha i predstaviće ra-

dove na pjesničkoj večeri.

Hrvatski pjesnik Marko Poga-

čar dobitnik je ovogodišnje na-

grade „Risto Ratković“ za knji-

gu „Zemlja, zemlja“. Tako je

odlučio žiri u sastavu Andrej

Nikolaidis (predsjednik) i čla-

novi Lena Rut Stefanović, Do-

brivoje Stanojević, Sinan

Gudžević i Nedžad Ibrahimo-

vić. Pogačar će se publici pred-

staviti na zatvaranju festivala, 5.

septembra u 20:30 sati u Kući

Rista Ratkovića, kada ćemu biti

uručena nagrada.

R.M.

Danas otvaranje 48. izdanja Ratkovićevih večeri poezije

Mali sajamvelikih

knjiga započetak

CETINJE

Nacionalna bibliote-

ka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

večeras u 19 sati u Svečanoj sali

obilježiće 115 godina od rođenja

poznatog crnogorskog književ-

nika Rista Ratkovića. Besjedu

o piscu održaće prof. dr Olga

Vojičić Komatina, a u okviru

događaja biće pripremljena i

izložba Ratkovićevih djela.

J. Đ.

Besjeda

oRistu

Ratkoviću

naCetinju

LOVĆENAC

U Crnogorskom

kulturnom centru u Lovćencu

održano je književno veče i

promocija knjige Nikole Nikolića

„Atakama”. Pored autora govo-

rili su Snežana Marković i Nenad

Stevović. Moderatorka je bila

Lukijana Popović. Umuzičkom

dijelu programa nastupio je

kontrabasista Ivan Kovačević,

vođa internacionalne grupe

„Barcelona Gipsy Balkan Orche-

stra“. Domaćini su Nikoliću i

Kovačeviću uručili zahvalnice

za doprinos očuvanju kultur-

nog, jezičkog i nacionalnog

identiteta crnogorske zajednice

u Lovćencu.

R. K.

VečeNikole

Nikolića

održanou

Lovćencu

VENECIJA

Junakinjanove

verzije filma „Zvijezda je ro-

đena“ (AStar IsBorn) pozna-

tapjevačicaLejdi Gagaodu-

ševila jekritičare glumom, a

fotografe ekstravagantnom

haljinomna svečanoj premi-

jeri preksinoćna čuvenoj

Mostri. Njoj jepartneru fil-

mu, ujedno i režiser ovog

ostvarenja, poznati glumac

BredliKuper.

Časopis „Varajeti“ nazvao je

film„zapanjujućim“.

-Rećidajeovodobarrediteljski

posaoznačilobi umanjitiBred-

lijevo dostignuće. Kao autor,

Bredli je ubo u žicu, organizo-

vao scene koje se odigravaju sa

takvom nenamještenom inti-

mnošću da zaista povjerujete u

složenost priče – piše „Varaje-

ti“.

PET ZVJEZDICA

„Gardijan“ je filmu dao pet

zvjezdica nazvavši zvijezde fil-

ma „nenormalno gledljivim u

ovoj kolosalno zabavnoj verziji

nabijenoj kristalima čiste me-

lodrame. Bredli igrapored sen-

zacionalno dobre Lejdi Gage

čija je sposobnost da dijelom

bude obična osoba a dijelom

poznata ličnost sadrugeplane-

te sve vrijeme na najvišem ni-

vou“.

Gagi je ovo prva glavna filmska

uloga, aKuperuprva režija, ali i

prvi put da je pjevao ispred

koncertne publike.

- Bila je to istinska razmjena.

On me je prihvatio kao glumi-

cu, ja njega kao muzičara – re-

kla je Gaga na konferenciji za

medije.

Priča je poznata, jer je do sada

nekoliko puta adaptirana za

film: stara zvijezda pomaže

mlađoj dauspijeumuzičkoj in-

dustriji, dok se između njih ra-

zvijaromansa.Uverziji iz1954.

igraju Džudi Garland i Džejms

Mejson a iz 1976. Barba Straj-

send i KrisKristoferson.

-Sasigurnošćumožemorečida

je to priča koja je izdržala test

istorije i koja dira ljude svuda u

svijetu. Priča o ljubavi, ljud-

skim padovima i zavisnosti -

dodala jemuzičarka.

UKuperovoj verziji on je roker

DžeksonMejn koji se džinom i

pilulama bori protiv demona i

zaljubljuje u Ali (Gaga), kono-

baricu sa snovima da postane

kantautorkaalisujojreklidane

može zbog izgleda.

-Napočetku filmaAli jepoptu-

nodiglarukeodsebe.Kadasam

ja odlučila da želim da budem

profesionalna pjevačica, imala

sam 19 godina i vukla sam svoj

klavir od jednedodrugebirtije.

Stvarno sam vjerovala u sebe.

Ali onanevjerujeusebe.Tekće

je veza sa Džekom vratiti u ži-

vot - objasnila jeGaga.

Kuper je u nju, priznaje, unio

osjećaj ranjivosti.

- Već na prvom susretu i prob-

nom snimanju ponio je sa so-

bomvlažnemaramicezaskida-

nje šminke i prešao mi preko

lica. Za nekoga ko baš nije uvi-

jek pun sampouzdanja, on je

učinio da se osjećam slobod-

nom. Laserski je fokusiran dok

radi. Snimanje je bilo kao san.

Moglo je da bude 100 ljudi u

prostoriji i 99 da ne vjeruje u

mene, ali Bredli je bio ta jedna

osoba koja je vjerovala – kazala

jeGaga.

DOZAHRABROSTI

Kuper je snimanje sa Gagom

nazvao „ludačkim“ jer je svaki

danpjevala.

- Zaboravili bismo da smo na

poslu. Kadaonapočnedapjeva

temperatura u sobi se promije-

ni – rekao jeKuper.

Njemu je, kako kaže, Gaga po-

mogla da se opusti.

- Već u prvih 15 minuta filma

morali smo da pjevamo zajed-

no. Kada viditeda vas umjetnik

takvog kalibra tretira kao jed-

nakog, to vamdaje veliku dozu

hrabrosti - istakao je poznati

glumac-reditelj.

Film je bio prikazan u okviru

glavnog programa 75. Veneci-

janskog festivala ali van takmi-

čarske konkurencije.

R.K.

MOSTRA:

Lejdi Gaga oduševila glumomu lmu „Zvijezda je rođena“

Kolosalnapričakoja

je izdržala test istorije

Bredli Kuper i Lejdi GaganaVenecijanskomfestivalu

dama

Izmjenu ključnog kriterijuma za dodjelu Njegoševe nagrade za

Pobjedu je komentarisao književnik Ivan Lovrenović, član žirija

za dodjelu ove nagrade. Izmjene koje su predložene

Nacrtom zakona o državnimnagradama smatra

logičnim.

- Veliko je to i značajno književno priznanje i pri-

mjerenije je da se njime na svoj način valorizuje

ukupno književno djelo nekoga pisca. Dobro i za

nagradu i za pisca. Takođe, vrlo je otmjena novi-

na kojom se predviđa štampanje

jednoga djela nagrađenog

pisca u 50 primjeraka, s tačno

određenomnamjenom -

kazao je Lovrenović.

LOVRENOVIĆ:Edicija

„Njegoševanagrada“

otmjenajenovina

djelatnost dopada mi se. Na Nacrt

zakona o državnimnagradama

reagovao bih inicijativomda se u

konačni tekst unese formulacija –

svake godine se mogu dodijeliti do

tri Trinaestojulske nagrade, umje-

sto postojećeg određenja – svake

godine može se dodijeliti najviše tri

godišnje Trinaestojulske nagrade.

Neka dodijele jednu ili dvije Trina-

estojulske nagrade, ali neka ih niko

ne može dovesti u pitanje – kaže

Eraković.

KANDIDAT

Književnik Miraš Martinović pet

puta je nominovan za Trinaesto-

julsku nagradu. Za sada, nije se

domogao najznačajnijeg državnog

priznanja. Za razliku od većine koji

dijele njegovu sudbinu i odluke

žirija vrednuju po kuloarima, nije

se ustručavao da u javnimnastu-

pima osporava postojeću praksu

vrednovanja kandidata za državne

nagrade. Smatra da je sve zrelo za

neophodne promjene u domenu

zakonske regulacije državnih

nagrada.

- Svemu ovom treba ozbiljno prići,

ne reda radi, već suštinske potrebe

radi. Konačno, radi istorije i naše

duhovnosti, bez čije pro ilacije i

ozbiljnog rada na planu identiteta

koji je od suštinske važnosti za

jedan narod. Bez ovakvog pristupa

i djelanja, stalno ćemo biti pod

znakompitanja. Treba dati pravo

mjesto onima koji to svojimdjelom

zaslužuju, razlučiti bitno od nebit-

nog, ne odlagati suštinske stvari.

Ako stvari ne shvatimo ozbiljno,

vratiće nam se kao bumerang.

Sud vremena je neumoljiv i on

će slijedeći zakone koji su strogi

i nepogrešivi, u to sumnje nema,

prije ili kasnije, svakomdati mjesto.

Radimo ispravno, savjesno i kom-

petentno da taj sud potvrdi ono

što smo radili. Budimo odgovorni

pred sobom i vremenom! A toga

namponajviše fali – poručuje Mar-

tinović.

Za Pobjedu kaže da država Crna

Gora i odgovorni u njoj, Vlada i

Ministarstvo kulture, treba da pod

hitno, a da ne bude kasno, da ispi-

taju i preispitaju status nagrada

koje slove kao državne (Njegoševu,

Trinaestojulsku, Miroslavljevo

jevanđelje) žirije, njihove članove,

kompetencije ljudi koji su izabrani

da sude i prosuđuju o djelima crno-

gorskih stvaralaca, parametre i kri-

terijume po kojima se žiriji biraju...

- Vjerujemda je sve zakonompro-

pisano. A da li se poštuje zakon?

Dešavalo se, u nekim slučajevima

i sa nekimnagradama, da članovi

sami sebe biraju, odnosno napušta-

ju žiri da bi ustupili mjesto prijate-

ljima, koji će imdodijeliti nagradu

- smatra Martinović.

DJELO

Slovenački pisac i teoretičar knji-

ževnosti Dušan Šarotar član je žirija

Njegoševe nagrade. Upoznat sa

promjenama koje precizira Nacrt

zakona o državnimnagradama,

on podsjeća da je to ugledna

međunarodna književna nagrada

koja a irmiše književne stvaraoce i

njihova djela u širem južnosloven-

skomprostoru.

- Naglasak na životnomdjelu,

odnosno na ukupnom životnom

opusu za koji se dodjeljuje Nje-

goševa nagrada, sigurno će još

više naglasiti i potvrditi vrijednost

i kredibilnost nagrađenog auto-

ra i njegovog književnog djela.

Dosadašnji kriterijumda mogu za

nagradu konkurisati samo autori

sa djelom koje je objavljeno u

periodu od posljednjih par godina

prije nego što se nagrada dodje-

ljuje bio je previše restriktivan i

nije bio posve u skladu sa duhom

Njegoševe nagrade, koja ističe

najvažnije autore i njihove opuse

koji predstavljaju izuzetno važan

doprinos južnoslavenskoj književ-

nosti – smatra Šarotar.

PRIMJENA

Zakon o državnimnagradama je u

formi nacrta i u fazi javne rasprave,

koja traje do sredine septembra.

UMinistarstvu kulture očekuju

aktivno učešće javnosti u kreiranju

novih zakonskih rješenja, tako da

će konačan sadržaj zakona i pro-

mjene koje donosi biti poznati za

dvadesetak dana.

Direktorica Direktorijata za kul-

turno-umjetničko stvaralaštvo

Dragica Milić podsjeća da se,

prema važećem zakonu nagrada

,,Petar Lubarda“ i Miroslavljevo

jevanđelje dodjeljuju do kraja ove

godine, što znači da su aktivnosti

na njihovoj dodjeli već počele, tako

da je realno da se ove nagrade

po novom zakonu dodijele 2021,

odnosno 2020.

- Trinaestojulska nagrada za život-

no djelo dodijeljena je ove godine,

tako da će po novom zakonumoći

da se dodijeli 2020. Njegoševa

nagrada dodjeljuje se svake druge

godine, što u odnosu na važeću

legislativu znači da će se dodijeliti

2019. godine, a to je aktuelan ter-

min i za godišnju Trinaestojulsku

nagradu. Da li će se one dodijeliti

po novom zakonu, zavisiće od

toga kada će zakon koji je u pri-

premi stupiti na snagu. Kako je

samim zakonomde inisano objav-

ljivanje djela iz edicije Njegoševa

nagrada završiće se do kraja 2020.

godine. Prethodno je potrebno da

Ministarstvo sprovede postupak i

izabere novi vizuelni identitet ove

edicije – kazala je Milić.

Vlatko SIMUNOVIĆ

IvanLovrenović

Najznačajnije promjene

koje novi zakondonosi

odnose se na rede n-

isanje koncepta nagrada