Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Ponedjeljak, 3. septembar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18921 • Cijena 0,70 eura

Da jemanje

priznanja i da

buduzaslužena

Registar kase

„pojedu“

najmanje30

milionaeura

Osuđenikuseza

dan radakazna

umanjujeza25eura

STR.4.i5.

STR.6.i7.

STR.12.i13.

UFOKUSU:

Javna rasprava oNacrtu zakona

održavnimnagradama

Nacrt zakona o fiskalizaciji

pred građanima

MINISTARSTVOPRAVDE:

Sve češća

kažnjavanja kroz radu javnom interesu

Novi udžbenici

ojadili roditelje

AKTUELNO:

Puno pritužbi na skupe komplete knjiga koji se čestomijenjaju

Akonekabanka

odeustečaj

depoziti do50.000

eura susigurni

STR.8.i9.

INTERVJU:

PredragMarković,

direktor Fonda za zaštitudepozita

NIKAD BOLJI

I NIKAD GORI

POVODI:

Beogradski analitičari komentarišu

odnose Crne Gore i Srbije

STR.5.

STR.3.

AndrijaNikolić, poslanikDPS-a,

o formiranju crnogorskog bloka

Pojas za

spašavanje

dijelaopozicije

ILUSTRACIJA

STR.2.i3.

DraganĐukanović

BoškoJakšić