Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Gledanosa

strane, sve izgledaskoro idi-

lično-putovanja, punestipen-

dije, uspjesi,medalje, školova-

njeuinostranstvu, anikone

vidi ineznakolikasuodrica-

njasaobjestrane i koliko jevi-

sokacijena uspjeha. Svaki su-

sret i svaki rastanakostavljaju

navamanovi trag i ispunjeni

suistovremeno i srećomi tu-

gom- srećomjerznatedaste

imdali šansudanapredujuu

onomeštovole, atugomjer

nijestetukadaste imnajviše

potrebni, kažezaPobjeduVe-

snaKljajić,majkauspješnih

košarkašaStefana(19) i Jova-

na(16).

Vesna je inžinjerka građevine,

magistarka ekonomije i predu-

zetnica,arazgovaralismooulo-

zi i odgovornosti porodice u ka-

rijeri mladih sportista, podršci

familije,pritiscimaipovredama

u sportu, usklađivanju sa škol-

skim obavezama, ambicijama i

očekivanjima.

POČETAK

Obojica su počeli košarkom da

se bave u dječačkom uzrastu -

Stefan sa osamgodina, Jovan sa

pet i vrlo ranopočeli suda se iz-

dvajajukvalitetnimigrama.

- Na Slovenija Ballu 2015.

(nezvaničnomEP za igrače do

14 godina) Jovan je bio MVP,

najboljistrijelaciuprvojpetorci

turnira. Sada igra za juniore, B

timGranKanarije i trebalo jeda

počne pripreme sa prvim ti-

mom,alizbogpovredetrenutno

pauzira. Stefanje igraodvijego-

dine za jednu odnajboljih sred-

njih škola u Americi (Sierra

Canyon), ali je povrijediomeni-

skus na kraju druge godine, što

je rezultiralo odmorom. Prošle

godine je upisao Augustana ko-

ledž na kome je imao punu sti-

pendiju i igrao za njihov tim, ali

pošto povreda meniskusa još

nije sanirana, riješili smo da se

vrati ove godine u Crnu Goru,

ovdje nastavi školovanje i još

smo u potrazi za klubom - kaže

Kljajić.

Naša sagovornica navodi da su

suprug i ona upisali sinove na

sport isključivo iz rekreativnih

razloga,alikadasepriča,,uozbi-

ljila“, on je počeo da posvećuje

viševremenanjihovomrazvoju.

Završioješkoluzatrenere,apo-

što se i sambaviokošarkom- la-

ko im je prenosio znanje, što se

odrazilo i na njihov brz napre-

dak.

- Ja sambilazaduženaza školu,

gdjesutakođeostvarivaliodlič-

ne rezultate. Stefan je sa 16 go-

dina bio jedini internacionalni

student koji je dobio punu sti-

pendiju Sierra Canyon škole

kao odličan đak (Luča A), koja

se nalazi u Los Anđelesu, a u

akademskom i košarkaškom

smislu jedna je od najpoznati-

jih u SAD - kaže Vesna uz pod-

sjećanje da jeMarvin Begli bio

njegov saigrač, a ove godine je

biodrugi piknaNBAdraftu.

Iznenadnasmrtnjenogsupruga

poremetila je dosta planova.

Stefan je četiri mjeseca poslije

očeve smrti otišao u Ameriku,

dokjeJovansamogodinukasni-

je potpisao ugovor sa Gran Ka-

narijom.

-Našprimarniciljkadasupoče-

li da treniraju bio je da putuju,

da nauče strane jezike, da upo-

znaju druge narode i vide kako

svijet funkcioniše. Taj cilj je is-

punjen, sada je na njima da vide

što žele i hoće, a znamda imaju

velike ambicije i želje i voljela

bih da imse snovi ispune - kaže

Vesnainaglašavadasu,osimsu-

prugainje,velikiuticajnanjiho-

vo formiranje i igru imali profe-

sori i treneri.

PRITISAK

Mladi sportisti imaju žestok ri-

tam treninga i dodatno su pod

pritiskom takmičenja i rezulta-

ta, pa naša sagovornica kaže da

jenjen savjet djeci uvijek isti: da

se opuste i igraju jer jedino tako

mogupokazati štoznaju.

-Obojicaimajudobrunarav,op-

timisti su i što god da se dešava

vide u pozitivnom svjetlu. Na-

ravno,ioniimajufazekadanije-

subašnajboljeraspoloženi,alije

to, srećom, rijetko - kažeVesna i

smatra da bi seniorski timovi i

reprezentacijamorali da imaju

psihoterapeuta, koji će pomoći

stručnimsavjetomkadzatreba.

Doknebuduangažovani psiho-

terapeuti,tusutrenerii–rodite-

lji. Vesnu smo pitali gdje je gra-

nica između podrške djetetu i

takmičarskogpritiska?

-Morateiskrenovjerovatiusvo-

je dijete i njegove kvalitete i ni-

kadaganepotcjenjivati, jer ćete

mutakopomoći da i onovjeruje

u sebe. Podrška treba da bude

bezrezervnanasvakojutakmici,

u školi, svuda. Ukoliko postoje

greške, ukazaćete na njih kada

osjetite da je pravo vrijeme, ne

odmah poslije utakmice ili loše

ocjene, nego kada se situacija

smiri - smatraKljajić.

U vrijeme kad je sport globalni

biznis, pitali smo našu sagovor-

nicukako treba rasteretiti djecu

pritiska da postanu šampioni i

zarade veliki novac da bi vratili

uloženo u njih i plus zaradili za

porodičnuegzistenciju.

- Nikada nijesamrazmišljala na

taj način. U djecu treba uložiti

vrijeme, znanje, ljubav i pomoći

imdapostanudobri i zdravi lju-

di,sveostalojemanjebitno.Jed-

napovredamožedaizbacispor-

tistu iz kolosijeka i nikada ne

znate da li će se ponovo vratiti

nateren,zatoobrazovanjemora

ići uporedo sa sportom. Nije la-

ko, ali vrijedi raditi na sebi. No-

vac ne garantuje sreću, ali ono

što je garantuje je zdrava i slož-

na porodica i znanje. Morate

raditi na svomnapretku i to na

polju u kojem ste najbolji. Bez

novca se ne može živjeti, to je

normalno, ali ako imateznanje i

zdravi ste, uvijek ćete moći da

zaradite dovoljno za normalan

život.

Roditeljjemnogovišeodnavija-

ča, aVesna kažeda joj jenajteže

kada u utakmici odlučuje jedan

koš, kao na nedavnom junior-

skomšampionatu.

- Cijelo prvenstvo bilo je veo-

ma napeto jer su igrači uvijek

bili na granici pobjede i pora-

za. Iako su dokazali da su jaka

ekipa i svijetla budućnost naše

košarke, bude vamžao kada ih

vidite da ginu na terenu, ali da

ih jednostavno neće - kaže

Kljajić.

Govorećionajljepšiminajtežim

događajima na početku njiho-

vog bavljenja sportom, Vesna

ističe da je prošla godina bila za

pamćenje jer je Jovan ušao u

istoriju Gran Kanarije i Crne

Gore kao najmlađi igrač prvog i

nacionalnog seniorskog tima,

dok je najteže bilo pretprošle

godinekadajeStefanpovrijedio

koljeno.

- Srećomda posljednja Jovano-

va povreda nije ozbiljna kao što

semisliloidaćeoporavaktrajati

kratko - kažeVesnaKljajić.

R.USKOKOVIĆ IVANOVIĆ

Stefan, Vesna i JovanKljajić

Roditelji mladih sportista o ulozi porodice u karijeri djece – Vesna Kljajić, majka košarkaša Stefana i Jovana

Iskrenapodrška i u

pobjedi i uporazu

- U najtežim trenucima

morate da budete veoma

smireni i razmišljati što da

uradite - povratka nazad

nema, a naprijed se mora.

Tako pokušavam i da se

ponašam. Kada se desila

posljednja Jovanova povre-

da i iz Beograda mi javili

da mu je polomljena kost,

da će nositi čizmu i da će

oporavak najvjerovatnije biti

dug, prvo štomi je palo na

pamet je da samo hoću da

ga čujem. Kada njega čujem

sve znam, da li je to toliko

loše, kako se on osjeća i kroz

što on prolazi. U tom trenut-

ku ja ne postojim, postoji

samo on. Ne znamodakle

crpim snagu, ali znamda su

tada uvijek moje prve riječi

upućene njemu da će sve

biti u redu – da zna da ćemo

sanirati što god je u pitanju.

Veliku podršku u svemu

imamod njegovog kluba

Gran Kanarije, koji ništa ne

prepuštaju slučaju i koji

pristupaju odgovorno nje-

govom liječenju, što je veliko

olakšanje za mene - kaže

Vesna Kljajić.

Nazad

nema,a

naprijed

semora

Mladi crnogorski fudbaler

Sergej Grubač (18) potpi-

sao je nedavno petogodiš-

nji ugovor sa italijanskim

prvoligašemKjevom, a

njegov otac Vanja, dugo-

godišnji fudbaler, kaže da

uči sina svemu onome što

samnije ispravno radio

- da bi mladić postao kom-

pletan čovjek i igrač.

- Govorimmu da bude

maksimalno posvećen

fudbalu, disciplini, radu i

odgovornosti. Naravno,

ništa ne bi išlo nasilno, ako

on to ne voli i ne želi, ali

je Sergej rođen da bude

fudbaler. Ima maksimalnu

podršku cijele porodice

i uvijek ga savjetujemo

pozitivno jer se u sportu

dešavaju i pobjede i porazi

- kaže Vanja Grubač.

Ispričao nam je da je, kad

je Sergej umlađemuzra-

stu (stasavao u kiparskom

Apoelu) davao i po pet

golova na utakmici, znao

da mu kaže da je mogao

još bolje.

- Sergej bi se naljutio na

takvu kritiku, a ja samu

toj njegovoj reakciji vidio

glad i želju da se popravi u

sljedećoj utakmici. Dobro

je da ima takmičarski inat,

koji ga motiviše da bude

još bolji.

Na pitanje da li kao dugo-

godišnji fudbaler (počeo u

Sutjesci, a nakon toga se

dokazao u OFK Beogradu,

pa nastavio u Hambur-

geru, Bragi, Avru… bio

trener u Kini tri godine, a

sada radi kao fudbalski

menadžer) dođe u iskuše-

nje da se umiješa u posao

Sergejevog trenera, Vanja

odgovara da to nikada nije

radio.

- U vrhunskom fudbalu

to je nemoguće, jer svaki

trener voli dobrog igrača,

a ako i dođe do nespora-

zuma, krivica se prvo traži

u igraču. Nikada se nije-

sammiješao jer na kraju

sve dođe na ono što je

ispravno i najbolje za sve

- kaže Grubač i naglašava

da u sportu ne može biti

prevare jer publika vidi ko

je dobar i ko je loš, a ostaju

najbolji.

Nemiješam

seuposao

trenera

Vanja Grubač,

otac talentovanog

fudbalera

Majka mlade atletske šampionke Kristine Rakočević,

Milica kaže da pokušava da bude najveća podrška svojoj

djeci, ne samo u sportu, već i u svakodnevnom životu.

- U Kristininoj sportskoj karijeri sam kolikomogu, a

morampriznati da mi je atletika kao sport bio stran do

unazad nekoliko godina. Sport joj dosta daje, ali i oduzima.

Putovanja, nova poznanstva, školovanje, opcija da živi i

studira u razvijenijimdržavama, svakako su bene iti koje

Kristina dobija time što se bavi sportom, dok meni teško

pada što je daleko od kuće i nema baš mnogo vremena za

odmor - kaže Milica Rakočević.

Ispričala nam je da nemaju neki specijalni ,,ritual“ davanja

podrške, već to uvijek bude jak zagrljaj i riječi da će biti

dobro kako god da ispadne.

- Kristina nikad ne može da me razočara, za mene je svaki

njen rezultat najbolji. Ona i brat joj Gligorije (studira i igra

košarku u SAD) sada žive i treniraju u inostranstvu, pa su

briga i strah sastavni diomoje uloge u njihovim karijera-

ma - kaže Milica koja radi u porodičnoj irmi.

Zagrljaj jenajvažniji

Milica Rakočević, majka

atletske šampionke Kristine

Kristina iMilicaRakočević

Morate vjerovati u svoje dijete i njegove kvalitete i ne potcjenjivati ga,

jer ćetemu tako pomoći da i ono vjeruje u sebe. Podrška treba da bude

bezrezervna - na svakoj utakmici, u školi, svuda… Jedna povredamože da

izbaci sportistu iz kolosijeka i nikada ne znate da li će se ponovo vratiti na

teren, zato obrazovanjemora ići uporedo sa sportom. Novac ne garantuje

sreću, ali ono što je garantuje je zdrava i složna porodica i znanje

Sergej Grubač