Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-Predstavnici

prosrpskihpolitičkihstrana-

ka i organizacijadanasćena

pozivpredsjednikaSrpske li-

steGoranaRakićaboravitina

Kosovugdjećerazgovarati sa

predstavnicimaSrba, saznaje

Pobjeda.Poziv je, premapo-

uzdanimsaznanjimanašeg li-

sta, upućensvimpartijama i

organizacijamačiji supred-

stavniciprisustvovali sastan-

kusapredsjednikomSrbije

AleksandromVučićemuBeo-

gradu5. avgusta.

Na sastanak sa predstavnicima

SrbanaKosovusupozvani lide-

riNovesrpskedemokratijeiDe-

mokratske narodne partije An-

drijaMandić i MilanKnežević,

Prave Crne Gore Marko Mila-

čić, Ujedinjene Crne Gore Go-

ran Danilović i Srpskog nacio-

nalnog savjeta Momčilo

Vuksanović. Prema nezvanič-

nim saznanjima Pobjede, poziv

je upućen i lideruDemokratske

CrneGoreAleksiBečiću.

Juče je potvrda da će ići na Ko-

sovo stigla samo od predsjedni-

ka Prave Crne GoreMarkaMi-

lačića, dok su ostali vješto

skrivali da su pozvani jer nijesu

odgovarali na telefonske pozive

iSMSporukenovinaraPobjede.

- S obziromda je posjeta dogo-

vorenanasastankusapredsjed-

nikomSrbije AleksandromVu-

čićem,očekujesedolazaklidera

svihpartijakojisubilinasastan-

ku 5. Avgusta - saopštio je izvor

Pobjede.

Posjeta će podrazumijevati su-

srete i razgovore sa Srbima u

KosovskojMitrovici,Orahovcu,

VelikojHoči, kao i obilazakmu-

zeja i manastira, te razgovor sa

sveštenstvom. Izvori Pobjede

ukazujuda jeposjetaSrba izCr-

neGoresvojevrsnaprethodnica

Vučićevog Gazimestana, odno-

sno plana srpskog predsjednika

da predstavnicima Srba na Ko-

sovu 9. ili 10. septembra objelo-

dani plan zvanične Srbije za

pregovoresakosovskimzvanič-

nicima,aliidasedodatnoukaže

napoložaj SrbauCrnojGori.

-Utu svrhu služi i boravakSrba

da se dodatno učvrsti pozicija

predsjednika SrbijeAleksandra

Vučića, koji će tog datuma Srbi-

manaKosovusaopštitisvojplan

- saopštio je izvorPobjede.

Drugi izvor Pobjede blizak pro-

srpskimpartijama navodi da bi

sastanak sa Srbima mogao po-

služiti i da sedodatnopotencira

pitanjeSrbauregionu, pa iuCr-

nojGori.

-SamačinjenicadaseSrbiizCr-

ne Gore zovu na Kosovo znači

da se stvara regionalna priča o

udruživanju Srba oko nacional-

ne ideje. Očekujemo da će se i

otvoriti i pitanjepoložajaSrbau

Crnoj Gori - saopštio je drugi

izvorPobjede.

N.Z.

anska riječ

Klintonova predsjednička biblioteka je, putem

Klintonove digitalne biblioteke prije nekoliko

dana objavila izvode iz deklasi iciranih dokume-

nata o komunikaciji i telefonskim razgovorima

predsjednika Klintona i ruskog predsjednika

Borisa Jeljcina u periodu od 21. aprila 1996. do

31. decembra 1999. godine.

Očito je da termin objavljivanja ove komunika-

cije nije nimalo slučajan i poklapa se sa (ne)oče-

kivanomodlukomTrampove administracije o

prihvatljivosti promjena granice između Srbije

i Kosova. Zanimljivo je da i ovi izvodi potvrđuju

Klintonovu dosljednost u opredjeljenju da ne

dozvoli Miloševiću da na Kosovu primijeni

recept zločina počinjenih tokom rata u Bosni.

Naime, autor ovog teksta je 30. jula 1999. godi-

ne u Sarajevu, nakon ekskluzivnog intervjua,

neformalno razgovarao sa američkimpredsjed-

nikom (u društvu koleginice Seške Stanojlović

iz Vremena i pokojnog kolege Perice Vučinića

iz Reportera). Tada nam je Bil Klinton govorio

o detaljima poruke koju je lično saopštio Slobo-

danu Miloševiću nakon svečanog potpisivanja

Mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u

Parizu: rekaomu je da se u Bosni ,,izvukao“, ali

da će Amerika vojno intervenisati ako napadne

Kosovo.

Vrijeme je pokazalo da Klinton u Parizu nije bio

dovoljno uvjerljiv Slobodanu Miloševiću.

Nekoliko obraćanja američkog predsjednika

Klintona ruskom kolegi Jeljcinu, uvjerljivo doka-

zuju kako je Milošević pokušao da izigra vlastiti

dogovor sa SAD i Rusijom, računajući da će,

kao u Bosni, imati vremena da dovrši zločinački

poduhvat.

Svi naredni citati su riječi Bila Klintona:

,,...Oko Kosova, ja mislimda imamo šanse da

napravimo razliku (prethodno su razgovarali

o Iraku i Sadamu Huseinu, op. S.P.) koja može

sačuvati hiljade života. Ti znaš da je tamo

200.000 izbjeglica i mi smo samo nekoliko

sedmica od zime, tako da je humanitarna

situacija neizvjesna. Milošević vjeruje da može

napasti Kosovare bez posljedica, ignorišući

tako obećanje koje ti je dao u Moskvi. Tamo je

oko 200.000 ljudi raseljenih iz njihovih domo-

va i 10.000 koji se kriju u planinama i mogu

se bukvalno smrznuti do smrti. Ja mislimda je

vrijeme za nas da pošaljemo jasan signal da on

ne može koristiti neselektivnu silu protiv civila.

Strobe (Talbot, op. S.P.) ima ideje kako tomože-

mo uraditi. Važno je da ostanemo zajedno u

ovome i takođe je važno da ne kreiramo drugu

Bosnu tamo.“

,,(...) Milošević ima veliko poštovanje prema tebi

i ja samohrabren da ćeš mu ti reći da mora pre-

stati koristiti neselektivno nasilje i angažovati se

u iskrenomdijalogu. Ako on to čuje od tebe, ja

vjerujemda postoje puno veće šanse da će to i

napraviti. Dozvoli mi, takođe, da kažemda Kon-

takt grupa, koja je dobro radila zajedno, mora

suštinski reći da onmora prekinuti akcije protiv

civilnog stanovništva, povući snage sigurnosti

koje je koristio za represiju, dozvoliti među-

narodnimposmatračima slobodan pristup,

organizovati povratak izbjeglih svojim kućama i

dozvoliti otvoren pristup za humanitarne orga-

nizacije i snabdjevače, te onda imati dijalog sa

liderima kosovskih Albanaca. Ja mislimda su

ovo razumni zahtjevi i mi moramo izbjeći greš-

ke koje smo napravili u Bosni čekajući predugo.

Ja mislimda si ti ključni za ovo. Ja sam se ovdje

sreo sa kosovskim liderima, uključujući Rugovu

i druge, rekao sam im šta su naši stavovi i mi

smo im rekli da moraju pregovarati o većoj

autonomiji, ne o nezavisnosti. Ali, mi moramo

zaustaviti Miloševića u novoj rundi etničkog

čišćenja i cijeloj novoj rundi izbjeglica.“

,,... Ali, problem je, Borise, ako se sjećaš kad

pogledamo nazad u Bosnu, sjećaš se šta se

dogodilo u Bosni? Nakon prijetnji sa nekoliko

vazdušnih udara i nakon što je izgubio nekoliko

bitki na terenu od hrvatskih snaga i nakon što

se dogodilo nekoliko drugih stvari, onda je on

(Milošević, op. S.P) želio da priča o diplomatiji.

Ali, sada, on je presrećan da mu ljudi dolaze i

razgovaraju sa njim zato što on nastavlja sa

napadima kršeći vlastiti ustav i njegov vlastiti

dogovor.“

,,... Dozvoli mi, Borise, da ti kažemovo. Uradio

sam sve što sammogao s tobomda pokušamo

da pregovaramo sa Miloševićem. On je napra-

vio sporazumprošle jeseni i okončao je proble-

me za neko vrijeme, ali je onda on jednostrano

prekršio sporazum. Kršeći sporazum koji je

napravio s nama, on je ubacio 40.000 vojnika

na Kosovo oko granice i blizu 300 tenkova i

sada ponovo progoni ljude iz njihovih sela. On

čak neće ni da zaustavi nasilje i ovo znači da on

ponavlja Bosnu ponovo i mi treba da sjedimo

i govorimo da je to jako nesrećno. U stvari, to

će biti tvoja odluka da li ćeš dozvoliti da ovaj

siledžija rasturi odnos koji smomi teško radeći

stvorili u ovih šest i po godina.“

KakojeSrbijaizgubilaKosovo

Transkripti razgovora Bila Klintona i Borisa Jeljcina

otkrivaju da jeMilošević glavni krivac srpskog poraza

Prištine koji javno upozoravaju

na apsolutnu neprihvatljivost

i pogubnost ,,Aleksandrovog i

Hašimovog“ projekta, istovre-

meno Fond ,,Otvoreno društvo“

u Beogradu angažuje demogra-

fe, kartografe, ekonomiste... da

projekat ,,stave na papir“, a sin

Džordža Soroša se sastaje sa

predsjednikom Srbije!?

Na stranu sada što je apso-

lutno izvjesno da ,,Hašimove“

ideje (da vlastito procesuiranje

pred specijalnim sudom za

ratne zločine počinjene na

Kosovu izbjegne eventualnom

Nobelovom nagradom za mir)

ne podržava niko relevantan

među Albancima i što je apso-

lutno neizvjesno da ,,Aleksan-

dar“ može nametnuti svoj pro-

jekat Srbiji (unatoč podrške D.

J. Vučićevića, Milomira Marića i

Jelene Milić), ostaje pitanje svr-

sishodnosti čitavog igrokaza.

Bolje objašnjenje još niko nije

ponudio od lucidnog Žarka

Koraća: ,,Neuspjeh u razgrani-

čenju predstavlja dobar alibi

za neuspjeh u pregovorima“.

A neuspjeh u pregovorima

predstavlja opravdanje za

neminovnost nastavka dosa-

dašnjeg načina Aleksandrovog

i Hašimovog vladanja, čija je

genijalnost ideje ostala neshva-

ćena i od Srba i od Albanaca.

I dok je pominjanje promjene

granica u Banjaluci Pavlov-

ljevim re leksom ekspresno

proizvelo najave otcjepljenja

Republike Srpske, Sarajevo

je ponovo demonstriralo svu

raskoš svog divnog, a pot-

puno nezrelog duha. Kada je

u predvečerje ratne opsade

Sarajeva na zgradi sarajevske

pošte osvanuo gra it ,,Ovo

je Srbija“, narednog dana je

ispod njega napisano ,,Ovo je

Pošta, budalo!“

Isti taj tragični duh grada na

Miljacki je strahove povodom

najave novog raspakivanja

granica formulisao na svoj

način: ,,Šta ćemomi? Dok se

Srbija i Hrvatska ubrzano nao-

ružavaju, Bosna je ove godine

u svoju odbranu uložila manje

nego Mančester siti u svoju!“

rbije i Kosova i uticaj na Balkan

Predstavnici prosrpskih političkih stranaka i organizacija u

posjeti Srbima u Kosovskoj Mitrovici

Mandić, Knežević,Milačić i

VuksanovićdanasnaKosovu

PODGORICA

–Predsjednik

VladeCrneGoreDuškoMar-

ković juče jedobioprijetnju

smrćusaFejsbukprofila izvje-

snogOmeaRadončića izSAD-

a.Markovićusuprijetnjeupu-

ćeneukomentaruispod

objavevijestidasepremijer

upisaouknjigužalostipovo-

domsmrti američkogsenato-

raDžonaMekejna. SaRadon-

čićevogprofila, zakoji semože

ispostavitida je lažan, ispod

Markovićeve fotografije jeu

komentarunapisano: ,,Pa iTe-

biMarkovićuuskoroćemodo-

ćinasmrtnuslavuipogreb“.

Prema saznanjima Pobjede, pri-

jetnjajeupućenasaFejsbukpro-

fila osobe koja vodi porijeklo iz

CrneGore, ali živi uSjedinjenim

AmeričkimDržavama.

Crnogorska policija je saopštila

dapreduzimasvekakobiutvrdi-

laidentitetosobekojajejučepu-

temdruštvenemreže, na Vladi-

nom Fejsbuk nalogu, uputila

prijetnje premijeruDuškuMar-

koviću.

- Odmah po saznanju za prijet-

nju upućenu premijeruMarko-

viću posredstvom društvene

mreže, organi obavještajno-be-

zbjednosnog sektora preduzeli

su odgovarajuće aktivnosti na

utvrđivanju identitetaosobeko-

ja je uputila prijetnju i njenom

procesuiranju, kao i prikuplja-

nju drugih relevantnih saznanja

tim povodom – saopšteno je iz

policije.

Prema nezvaničnim informaci-

jama, crnogorska policija juče je

povodom prijetnji Markoviću

kontaktirala administratora

Fejsbuka, ali i vlasti SAD-a.

Nadležne službe SAD-a su od-

mah započele rad na utvrđiva-

nju da li se radi o pravom ili laž-

nomprofilu, a potomće se raditi

na utvrđivanju identiteta osobe

koja jeposlalaprijetećuporuku.

S obzirom na to da su prijetnje

upućene visokom funkcioneru

CrneGore,izvorizpolicijenavo-

di da sukolege iz SAD-a najavile

dostavljanje informacija povo-

dom ovog slučaja u najkraćem

mogućemroku.

Povodom prijetnji upućenih

premijeru DuškuMarkoviću iz

Uprave policije su kazali da ,,cr-

nogorske službe bezbjednosti

obezbjeđuju odlučnu i profesio-

nalnu zaštitu predsjednika Vla-

de“.

Vladajejučenasvomzvaničnom

profilupotvrdilada jepremijeru

zaprijećenosmrću.

Podsjećamo da je premijeru

DuškuMarkoviću i ranije prije-

ćeno zbog čega je bivši načelnik

Odjeljenja za organizovani kri-

minal Predrag Šuković počet-

komprošle godine pravosnažno

osuđen na uslovnu kaznu od tri

mjeseca zatvora ukoliko u na-

rednih godinu počini novo kri-

vičnodjelo.

Prema navodima optužnog pri-

jedloga, Šuković jeod8.majado

7. juna2015, naportalu ,,Vijesti“,

pod pseudonimom ,,Boss“, po-

stavljao komentare ,,kojima je

prijetio potpredsjedniku Vla-

de“.

B.R.

Premijeru DuškuMarkoviću upućene prijetnje smrću preko

društvenemreže Fejsbuk

Prijećenosaprofila

korisnika iz SAD-a

Prijetnje sa Fejsbuk pro ila

Omea Radončića nijesu

prestale ovomobjavom.

Naime, kada su sa ostalih

pro ila krenule osude ova-

kvog komentara, u novim

komentarima pomenuti

korisnik je ispisao salve

uvreda na račun Crnogo-

raca, koji su ,,sa Srbima

i Šiptarima pokrenuli

Kosovo revoluciju u

bivšoj SFRJ“, da su ,,Crno-

gorci pljačkali po Kosovu

a sada se kriju pod NATO-

om i mijenjaju politiku“.

PregledomFejsbuk pro ila

Radončića, za koji postoji

mogućnost da je lažan,

može se vidjeti da on ima

sedamprijatelja kao i da je

do sada imao samo dvije

objave, 30. jula i 3. avgusta

ove godine.

Na glavnoj naslovnoj foto-

gra iji se vidi njegov portret,

crnogorska zastava, pištolj i

municija.

Vrijeđao

Crnogorce

DuškoMarković

Boris Jeljcin i Bil Klinton