Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Pogledi

Srbočetnička koaliciona vlast

u Budvi opet prangija. Nakon

podlog i potihog najavljivanja

Srpske Boke, pa okupacionih

bilborda i gromopucatelno

najavljene proslave stogodiš-

njice Podgoričke skupštine,

sada im se toliko stužilo na

sudbinumrčene ćirilice da je

morao biti pozvan lično Manti-

ja Bećković da je vida. Da opet

padne u trans i lupa bajalice ne

bi li je kukalu povratio, i da na

vrhuncu ekstaze objavi obno-

vu spomenika srpskom kralju

Petru u Budvi.

Koalicioni partneri četničke

vlasti u Budvi ćute. SDP nešto

mudruje, mada ih niko više i

ne sluša, a Crnogorska prelazi

sa ustavnog patriotizma na

ustavni kolaboracionizam, što

je meni i od prve zvučalo kao

isto. Front i Demokrate srbuju i

hadžijaju. Državna vlast niti što

zbori niti što čini nego analizira

kako reagovati demokratski i

euroatlantski. Da ovi iz Budve

imaju državnu vlast, nama

Crnogorcima se već strva ne bi

znalo. Dobro, možda pretjeru-

jem, ali ozbiljno idu na nerve.

Koga su Bećković, Am ilohije,

Dačić i Vučić branili, taj je

ostao bez svega i jedva utekao

traktorom.

Ali, *ebeš četnike i ove pečal-

barsko-karijerističke posrbice

poput Matije i Rista - Rusi su

ušli u igru, čoče! Evo prave

vojne kampove za đecu, a

Zećani se kunu da je u onoj

kupoli ruske crkve u Manastiru

Dajbabe instaliran radar, a zna

se da Zećani ne lažu osim kad

vagaju na pjacu.

Dakle: Ruse i njihovu politiku

treba ozbiljno analizirati što

sam i obećao u prošloj kolu-

mni. Samo, za ozbiljnu analizu

ne treba razmatrati dnevno-

poličke izjave i proklamacije.

Strategije su uvijek stare i pro-

mišljene za razliku od dnevnih

taktičkih odluka.

TEZE I ANTITEZE

Od Rusa najviše vjerujemBer-

đajevu, Kropotkinu, Bulgakovu

i Dostojevskom. Za ovu priliku

odabraćemo odlomke od

Berđajeva jer je ilosof religije i

politike, a kako stvari stoje - to

su namnajvažnije dodirne

tačke. Dakle: da li nas oni vole,

je li zaista široka slavjanska

duša i jesu li nacionalisti kao

mi ovdje? Možete vjerovati

Berđajevu jer je veoma obra-

zovan i iskren čovjek, marksi-

sta iz studentskih dana i iskren

vjernik do najdubljih onto-

loških dubina i neopterećen

crkvenomdogmom i rutinom.

On kaže: ,,U Rusiji je nacio-

nalan upravo njen nadnaci-

onalizam, njena sloboda od

nacionalizma; u tome je Rusija

samobitna i ne liči ni na jednu

zemlju u svijetu. Rusija je

pozvana da bude osloboditelj-

ka naroda. Ta misija uteme-

ljena je u njenomposebnom

duhu. I pravednost svjetskih

zadataka Rusije predodređuju

već duhovne sile istorije... Rusi-

ja nema sebičnih težnji. Takva

je jedna teza o Rusiji, koja se s

pravommogla izreći“.

Kako Berđajev ovdje nastoji

razmišljati dijalektičkommeto-

dom, on uvodi i antitezu, pa

kaže: ,,Ali, postoji i antiteza koja

je isto tako utemeljena. Rusija

je najnacionalističkija zemlja u

svijetu, zemlja neviđenih naci-

onalističkih ekscesa, tlačenja

potčinjenih nacionalnosti rusi-

ikacijom, zemlja nacionalne

razmetljivosti, zemlja u kojoj

je sve do same vaseljenske

Hristove crkve, obojeno

nacionalizmom, a koja sebe

smatra jedinomodabranom

i odbacuje čitavu Evropu kao

trulež i nakot đavolji, osuđen

na propast... Ruska nacionalna

taština uvijek se pokazuje

kroz to što Rusija ne samo da

sebe smatra najhrišćanskijom,

nego i jedinomhrišćanskom

zemljomu svijetu. Katoličan-

stvo se uopšte ne priznaje za

hrišćanstvo“.

E sad, sintezu nakon ove teze

i antiteze smo imali priliku

vidjeti 1948. godine, ali eto, sre-

ćom, skapulasmo nekako.

RUSKADUŠA

Idemo dalje dijalektičiti, sada

o ruskoj duši. Berđajev prvo

iznosi tezu: ,,Ruska duša sago-

rijeva u vatrenom traženju

pravde, apsolutne, božanske

pravde i spasenja za čitav

svijet i sveopšteg vaskrsenja

u novom životu. Ona vječito

tuguje zbogmuke i stradanja

naroda i čitavog svijeta i njena

patnja ne zna za umirenje.

Obuzeta je rješavanjemkonač-

nih, prokletih pitanja o smislu

života... I sam je ruski ateizam

religiozan. Herojski nastrojena

inteligencija je odlazila u smrt

u ime materijalističkih ideja.

Ta neobična protivrječnost se

može razumjeti ako se shvati

da je umaterijalističkoj formi

ona težila apsolutnom. Sloven-

ski bunt je vatrena, ognjena

stihija, nepoznata drugim

rasama“.

Već sampočeo da dobijam

pjege od ove teze, ali srećom

ide antiteza, pa kaže: ,,Rusija je

zemlja nečuvene servilnosti i

jezive pokornosti, zemlja kojoj

nedostaje svijest o pravima

ličnosti i koja ne štiti vrijednost

ličnosti, zemlja inertnog kon-

zervativizma u kojoj je država

potčinila religiozni život,

zemlja surove prozaičnosti i

tegobne materijalnosti“.

E, takva duša pridaje sebi

mesijansku ulogu u pripremi

novog izlivanja Duha Svetog

i pojave Novog Jerusalima,

naravno na ruskome tlu. Ako

je vjerovati ruskom klovnu,

pardon klonu, Am ilohiju, tu ih

je on pretekao i Novi Jerusalim

nije sletio u rusku stepu nego

u Podgoricu, vjerovatno zbog

freske svatjago popa Mace,

krvotočivog četničkog koljača,

u podgoričkomHramu.

Iako Amfy krade mnogo uvida,

misli, pa i riječi od Berđajeva,

koje zatim lupeta po vukojebi-

nama, priznajemda je banalno

stavljati ga na isti list papira na

kojem je Berđajev.

MESIJE

Stoga ću se vratiti citira-

nju Berđajevljevihmisli o

ruskommesijanizmu

koje bi trebale biti sinteza

o ruskoj duši: ,,Hrišćanska

mesijanska svijest može da

bude samo svijest o tome da

je u svjetskoj epohi koja dolazi

Rusija pozvana da svoju novu

riječ kaže svijetu, kao što su je

već izrekli latinski i germanski

svijet. Slovenska rasa na čijem

je čelu Rusija mora da otkrije

svoje duhovne potencijale

da pokaže svoj proročanski

duh. Slovenska rasa smjenjuje

druge rase koje su već odigra-

le svoju ulogu, koje već kreću

u opadanje; ona je rasa buduć-

nosti...“

Ne znam, i Osvald Špengler je

pomoću svojemorfološke isto-

riografske metode predvidio

nešto slično, odnosno nasta-

nak nove velike ruske sloven-

ske kulture, ali je to smjestio u

malo dalju budućnost. Do tada

svijet može deset puta razoriti

sam sebe i doći Apokalipsa i

Mesija.

Oduvijek su nestajale stare i

nastajale nove kulture, samo

me nervira ova rasistička mesi-

janska priča i zato ću izvesti

svoju sintezu: Daleko vam

lijepa kuća i sve vam cvjetalo,

pa i kultura. Najviše vas volim

kroz književnost i kroz ilmove

Tarkovskog i Paradžanova, a

osim toga naše kontakte bih

sveo na turističke i sportske

susrete. Ako zavladate svi-

jetom, vladajte i nama, a do

tada mi ćemo biti na sunčanoj

strani ulice. Dakle: za sada ne

postoji direktna ruska opa-

snost po nas. Mali smomi da

bi oni rizikovali da zapotežu

vojsku ovamo zbog nas i

izlažu se riziku eventualnih

velikih sukoba sa Zapadnom

alijansom.

DOMAĆI SOJ

Nama prijeti opasnost od

srpskih imperijalnih ideologa,

tačnije ruskih slugu i izvršilaca

po Balkanu. Ne od Srba kao

Srba, oni su naša braća, nego

odmilitantnih klerofašističkih

organizacija i nacionalističkih

političkih krugova. Srbi su čuli

za ovu rusku apokaliptiku i

odmah su postali ,,nebeski

narod“ i ,,narod najstariji“ i pri-

krpili im se.

Ovako kako oni sada hvale

Ruse, tako je sveti vladika

Nikolaj Velimirović hvalio

Nijemce i Hitlera i dobio gvoz-

deni krst od njega. Kako su

prošli sa Hitleromproći će i sa

Rusima jer sila je sila, a sam

Putin kaže: ,,Rusija

nikada nije vodila politiku

prema simpatijama, pa je ne

vodi ni sada. Ona je uvijek

vodila politiku, a i danas je

vodi, isključivo prema svojim

interesima“.

Ne trebamo se bojati čiste

agresije izvana, nego pobune

srpskih petokolonaša. Niko u

Crnoj Gori ne smije da kaže

da ne postoje Srbi, Bošnjaci,

Hrvati, Albanci, Romi, Aškalije

ili Egipćani, i to zato što smo

demokratska država i svak

slobodno izražava svoju naci-

onalnu i religijsku pripadnost.

Ali zato svako srpsko političko,

nacionalističko ili klerikalno,

da prostite, g.... izgleda smije

po sred Crne Gore reći da mi

Crnogorci ne postojimo, da

smo kopilad, nakot i izmišljoti-

na. I ne samo reći nego i učiniti

šta mu duša ište, od državnog

udara do devastacija, do naja-

va poništenja referenduma

i slavljenja okupacije Crne

Gore i kolaboracionalističkih

zločinaca.

To je to kukavičije jaje poten-

cijalne izdaje koje nampotura

SPC i srpske nacionalne stran-

ke. To treba sasjeći i onda

ćemomoći relaksirano da

volimo i Srbe i Ruse. Evo, iako

samgadljiv na Matiju i

svašta mu rekoh, pada

mi na um i nešto lijepo u

vezi njega. To je njegova

divna ljubavna pjesma

,,Vera Pavladoljska“ koju

sam kao klinac učio

napamet i pred gimna-

zijalkama i gimnazijal-

cima recitovao Matiju

barabar sa Lorkom i

Preverom. Bože, kako

se ofucao od

tada.

O lozofu Berđajevu i pragmatičnimRusima, Srbima i Crnogorcima

Kadsepetokolonaši ofucaju

STAV

Za sada ne postoji direktna ruska opasnost po

nas u Crnoj Gori. Mali smomi da oni rizikuju i

zapotežu vojsku ovamo zbog nas i izlažu se riziku

eventualnih velikih sukoba sa zapadnomalijansom.

Ali, nama prijeti opasnost od srpskih imperijalnih

ideologa, tačnije ruskih slugu i izvršilaca po Balkanu.

A, bogami i od nas samih, slijepih kod očiju

»

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Sporni bilborduBudvi

Nikolaj Berđajev