Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Hronika

SUTOMORE - Državljani

SrbijeM. A. (20) i D. A.

(20) uhapšeni su zbog

sumnje da sunasrnuli na

dvojicumladića iz Bara

odkojih je jedan zadobio

povrede.

Kako se navodi u saopšte-

nju, barskoj policiji prijav-

ljeno je da je u Sutomoru u

ulici Iva Novakovića došlo

do tuče u kojoj je korišćen

nož. U incidentu je povri-

jeđen Z. J. (17) koji je bio u

društvu sa S. S. (21).

Barski inspektori pronašli

su osumnjičene u iznaj-

mljenom apartmanu u

Sutomoru.

Pretresom je zaplijenjen i

nož koji je bio sakriven u

otvoru za klimatizaciju.

- Kriminalistička obrada

upućuje na sumnju da je

nakon verbalne rasprave,

došlo do tuče između Z. J.

i S. S. sa jedne i M. A. i D. A.

sa druge strane. M. A. je u

obračunu upotrijebio i nož

kojim je Z. J. nanio laku tje-

lesnu povredu – ubodnu

radnu na lijevoj nadlaktice,

dok je D.A. zadao udarac S.

S. – navodi se u saopštenju

policije.

M. A. se stavlja na teret da

je počinio krivično djelo

laka tjelesna povreda,

dok je

D. A. priveden zbog pre-

kršaja iz Zakona o javnom

redu i miru.

C. H.

Mladić

izBara

ranjen

nožem

SUTOMORE:

Uhapšene dvije

osobe zbog tuče

KOTOR:

Počelo suđenje Beograđanki za napad na Jelenu Stanišić

SaraVidaknegira

krivicu, sutkinjatvrdi

da jenapadnuta

KOTOR

- SaraVidak (20)

izBeograda juče jeu

OsnovnomsuduuKotoru

kategoričnonegiralana-

vodeoptužnicekoja je te-

reti da je 14. avgustanapala

sutkinjuJelenuStanišić.

Sa druge strane, Stanišić je

istaklada jeVidak fizički na-

srnula na nju, a sutkinjinu

vezijupotvrdilisuisaslušani

svjedoci.

Optužena Vidak na početku

procesa kazala je da nije kri-

va i opisala kako je došlo do

incidentauSuduzaprekrša-

je uKotoru.

ODBRANA

Njenmomak Stevan Prpa je

13. avgusta, kod supermar-

keta „Voli“ u blizini kružnog

toka Kotor-Tivat, vozeći u

rikverc udario u drugo vozi-

lo.Policajac imje, kakojena-

vela Vidak, saopštio da dan

kasnije dođu u 10 sati u ko-

torski Sud za prekršaj, gdje

će se održati suđenje.

Oni susljedećegdanadošli u

Sudza prekršaje gdje su sre-

li ženu, za koju se kasnije is-

postavilo da je sutkinja Sta-

nišić.

Prema riječima Vidak, ona

ih je uputila na kotorsku po-

licijuuzobrazloženjedanije

upoznata o slučaju.

-Nakonsat čekanjaupoliciji

obaviješteni smo da je suđe-

nje u Sudu za prekršaje za-

kazano za 12 sati. USud smo

došli 15 minuta prije 12 sati.

Tada je samnom i momkom

ušla imojamajkaOliveraVi-

dak - rekla je optužena.

Dodala je da su njenmomak

i policajac ušli u sudnicu, a za

tovrijemeSaraVidak je izaza-

tvorenih vrata slušala tok pro-

cesa.

- Čula samdamoj momak nije

mogao da dođe do riječi. Čula

sam i kako ga sudija pita da li

želi da mu pozove sudskog

vještaka, ali nijesam čula nje-

gov odgovor na to pitanje. Ka-

dajezavršilosuđenjeStevanje

izašao i kazao mojoj majci da

je suđenje brzo završeno iako

nije mogao ništa da kaže, a ni

da ukaže na pogrešno upisan

broj registarskih tablica -

ispričala jeVidak.

Nakontoga je, kažeVidak, nje-

namajka pokušala da pita sut-

kinuju gdje može da napiše

prigovor i da traži da se broj

registarskih tablica ispravi,

kako ne bi imali problema pri-

likomnapuštanjaCrneGore.

- Stanišić je rekla da napusti-

mo prostorije Suda i pokazala

namprstomkavratima-nave-

la je optužena.

Vidak je naglasila i da je još

jednom pokušala da se obrati

sutkinji i da joj ukaže na pro-

pust, ali da to nije urodilo plo-

dom.

Prema riječima optužene Vi-

dak, sutkinja je njuuhvatila za

ruku i gurnula, a nakon toga

pozvala policajca Zdravka Šu-

barića i saopštila da je napad-

nuta.

- Stanišić je kad je napuštala

zgradu Suda za prekršaje ka-

zala mommomku i bratu „za-

pamtićete vi ovo“ - kazala je

Vidak.

Ona je na pitanje advokata

Lješkovića kazala da je tuži-

teljkaLjiljaMilićnijeupozna-

ladasemožebranitićutanjem,

niti je uputila da ima pravo da

pozove ambasadu zemlje čija

je državljanka.

DRUGAVERZIJA

Nakon iznijete odbrane Sare

Vidak, tužiteljka Milić je do-

stavila sudu na uvid tri puno-

moćja.

U sudnici kotorskog Osnov-

nog suda juče je iskaz dala i

sutkinja Stanišić koja je ustvr-

dilada jeVidaknakonokonča-

nogročišta14. avgustanasrnu-

la na nju.

- Pozvaome je advokat Ranko

Šćekić, nakon što sam dala

izjavu tužiocu. Kazao je „da bi

Sara sve da prizna, da mi se

izvini i da mi pruži ruku, kako

bi se predmet završio odlože-

Sutkinja Tešić odbila je kao

neosnovan prijedlog odbra-

ne optužene Vidak da se u

daljem toku postupka brani

sa slobode.

Tužiteljka Milić kazala da se

protiv ukidanja pritvora jer

nije završen dokazni postu-

pak a nijesu ni saslušani

svjedoci Stevan Prpa i Olive-

ra Vidak.

Odbijen

prijedlogza

ukidanje

pritvora

nim gonjenjem“- ispričala

je sutkinja.

Ona to nije htjela da prihva-

ti, uz obrazloženje da je na-

padnuta na svom radnom

mjestu i da državni organi

treba da rade svoj posao.

Advokat Šćekić je potvrdio

navode sutkinje Stanišić.

Njegov kolega, advokat

Lješković je objasnio da je

on predložio izvinjenje sa-

mo da bi Vidak napustila

pritvor, jer je nevina.

Sutkinja Stanišić je detaljno

opisala kako ju je napala Vi-

dak i saopštila da je doživje-

lastres,zbogčegaseobratila

ljekarima u Domu zdravlja.

Tamosu joj, kakokaže, sani-

rali ogrebotinu, a dobila je i

terapiju za smirenje.

Ona je saopštila da joj je

majka Sare Vidak Olivera

kazala: „Sram te bilo. Nećeš

da nas saslušaš. Cijeli dan

nasmaltretiraš na nacional-

noj osnovi jer smo Srbi“.

- Olivera Vidak sa ovim

predmetomnije imala nika-

kve veze, baš kao ni njena

kćerka Sara - zaključila je

sutkinja.

Iskaze su dali i svjedoci

Zdravko Šubarić, Haris Će-

man, Vladana Krivokapić,

Svetozarka Deretić. Svi su

bili kategorični da je Sara

Vidak napala Stanišić i opi-

sali događaj koji se 14. avgu-

sta dogodio u prostorijama

kotorskog suda za prekrša-

je. Suđenje se nastavlja 5.

septembra pred sutkinjom

MomirkomTešić.

S.M.

Crnoj Gori izručen optuženi za šverc droge kome se sudilo u odsustvu

JonuzuHadžibetijuodređenpritvor

PODGORICA

–Jonuzu

Hadžibetijukojemsedo sa-

da sudilouodsustvuza

švercdroge juče jeupodgo-

ričkomVišemsuduodre-

đenpritvor dokonačneod-

luke suda - potvrđeno je iz

Višeg suda.

Odluku je donijelo vanra-

spravno vijeće Višeg suda u

Podgorici.

Hadžibeti jeuhapšen13.mar-

ta u Švedskoj, na osnovu In-

terpolove potjernice koju je

raspisalakancelarijaInterpo-

la uPodgorici.

On je potraživan u akciji

„Mak/Hunt“ koju su u okto-

bru 2015. godine realizovale

policijeCrneGore iHrvatske.

Hadžibeti se, sa još 29 osoba,

sumnjiči za krijumčarenje

droge.

- Ova akcija je bila usmjerena

na otkrivanje, suzbijanje i

presijecanje lanca međuna-

rodnogkrijumčarenjanarko-

tika, a tokom njenog sprovo-

đenjana teritoriji objedržave

oduzeto je: 3,3 kilograma ko-

kaina (Hrvatska), 1,55 kilo-

gramheroina (CrnaGora), 21

kilogram marihuane (Crna

Gora), pola kilograma hašiša

(Hrvatska), 800 tableta ek-

stazija(Hrvatska), 100grama

amfetamina (Hrvatska) i ki-

logram smješe za miješanje

sa heroinom (Crna Gora) –

saopšteno je iz policije.

Krivične prijave podnijete su

protiv 29 osoba – 18 osoba u

CrnojGori i 11 osobauHrvat-

skoj.

Među optuženima u ovom

predmetu našao se Cetinja-

nin Duško Martinović koji

slovi začlanakriminalnegru-

pePinkPanter.

U odbrani je naveo da mu je

nuđeno sporazumno prizna-

njekrivicealiganijeprihvatio

da bi imao priliku da dokaže

da ostali optuženi nemaju ni-

šta sa švercomdroge.

Takođe jenaglasiodanovinar

Jovo Martinović nema ništa

sa drogom, koji se našao na

optuženičkoj klupi u ovom

predmetu.

Martinović je pojasnio da je

njegova komunikacija sa Jo-

vom Martinovićem bila is-

ključivo zbog dogovora oko

snimanja dokumentarne

emisije i igranog filma.

- Nijesam htio da potpišem

sporazum u kome stoji da je

Jovo posredovao u švercu

droge, jer to nije tačno – ka-

zaojetadaDuškoMartinović.

B. R.

NEGIRAOPTUŽBE:

SaprivođenjaVidak

Uhapšen Rožajac

Oduzeta

marihuana,

municija

i boks

ROŽAJE

-Dvadesetjedno-

godišnjiĐ. T. izRožaja

uhapšen jenakon što jepoli-

cijau stanuA. T. pronašla 16

pakovanjamarihuane, 20

komadamunicije i boks.

Droga i municija poslati su na

vještačenje u Forenzički cen-

tar.

Rožajacćebitiprivedentužio-

cu na saslušanje zbog sumnje

da je počinio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

C.H.

Viši sud

ILUSTRACIJA