Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Hronika

KOLAŠIN

- Zoran Punk (50) iz Beograda poginuo

je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 18 sati i

10minuta dogodila na magistralnomputu Kolašin

– Podgorica.

Punk je upravljaomotorom i između tunela 5 i 6

u kanjonu Platije, izgubio kontrolu nadmotorom,

udario u stijenu i od nje se odbio više metara u vis.

Sa teškimpovredama je prevezen u Klinički centar

u Podgorici gdje i podlegao povredama.

Saobraćaj na ovomdijelumagistrale bio je više sati

u prekidu.

Dr. P.

PODGORICA

–Specijalna

tužiteljkaStojankaRadović

juče jebraniocimaokrivlje-

nihkoji se tereteda supri-

premali likvidacijeosoba iz

bezbjednosnog sektorauru-

čiledokazeprikupljene to-

komdosadašnje istrage - po-

tvrdio je zaPobjeduadvokat

RatkoPantović.

Advokati okrivljenih su do sa-

dazbognepoznavanja sadrža-

ja spisa predmeta, odbijali da

započnu ispitivanje zaštiće-

nog svjedoka kodnog imena

Jadranko Jonski. Iz tog razlo-

ga su tražili da se iz slučaja

izuzme tužiteljka Radović ali

njihov zahtjev je odbijen.

Rješenje o odbijanju zahtjeva

za izuzeće Radović još nije

pravosnažno i branioci imaju

rokdo sjutradananjegaulože

žalbu.

Sudeći premanavodima izna-

redbe za sprovođenje istrage,

kriminalnagrupaformiranaje

prije godinu s ciljem vršenja

više krivičnihdjela.

Kako se navodi u aktu tužilaš-

tva postojale su tri kriminale

grupenačijemčelusubiliNik-

šićanin Ranko Radulović, Ko-

toraninIgorVukotić i albanski

državljaninErogenBrajović.

Uloga Radulovića bila je da sa

umišljajempodstaknečlanove

kriminalneorganizacije,nači-

jem je bio čelu, da počine ova

ubistva.

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vuko-

tića su Radoš Petrušić, Stefan

Radulović (22), Luka Radulo-

vić (24), Ratko Martinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54),MiladinDedović.

Naredbom su obuhvaćeni i

Zlatko Matanović iz Skadra i

NikšićaninStefanPerović. Ta-

kođe, naredbom je obuhvaćen

i Kotoranin Nikola Mršić, ko-

jemse na teret stavlja da je bio

dio kriminalne grupe.

Na teret im se stavlja više kri-

vičnih djela, među kojima i

planiranje likvidacija glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića i funkcionera iz be-

zbjednosnih službi.

B.R.

PODGORICA

–Osnovni sud

uKotoruprihvatio je jem-

stvood218.662 eura, koje je

ponudilaodbranaEmine

Adrovićkakobi seudaljem

tokupostupkabranila sa slo-

bode, potvrđeno jePobjedi.

Viši sud jeuutorakodlučujući

po žalbi tužioca ukinuo rješe-

nje Osnovnog suda u Kotoru

kojim je bilo prihvaćeno jem-

stvo zaEminuAdrović.

Adrović jeprošlenedjeljepre-

ko branioca podnijela zahtjev

o jemstvu od 218.662 eura da

bi se u daljem toku postupka

branila sa slobode.

Ona se tereti da je 18. julauBe-

čićima izazvala saobraćajnu

nesrećuukojojjepoginuosrp-

ski državljanin Miloš Vuko-

manović, a njegova vjerenica

Snežana Rudinac teško povri-

jeđena.Rudinacseidaljenala-

zi ukomi.

M. L.

TIVAT

– Pet osoba koje su bile

u vozilu „audi 4“ lakše su povri-

jeđene u saobraćajnomudesu

koji se juče ujutro dododio na

putu Tivat – Prčanj- Kotor.

Vozilo je sletjelo sa ceste, da bi

se nakon prevrtanja zaustavilo

na ivici mora, u šljunku plaže

između plažnog bara „Verige“ i

crkvice Gospa od Snijega.

Istragom će biti utvrđeno kako

je došlo do udesa.

S. K.

PODGORICA

– Istraga protiv

Mirjane Škrijelj (29), koja se

sumnjiči da je u julu ubila svoju

šestomjesečnu bebu u poro-

dičnoj kući u Sutomoru, još nije

okončna, saopšteno je Pobjedi

iz Višeg državnog tužilaštva.

Škrijelj je ranije pred tužiocem

priznala da je ubila bebu. Ubi-

stvo bebe istražitelji su otkrili

nakon obdukcionog nalaza i

tragova koje su pronašli u kući

Škrijelj. Tijelo je pronašao otac

u krevecu. Beba je bila zamo-

tana umušemi i nije davala

znakove života.

M. L.

PODGORICA

–MarkuŠoš-

kiću i AleksandruKonataru,

kojima se sudi zaubistvo sta-

riceGordaneDašić i prebija-

njenjenog suprugaVuka,

ostajuupritvoru, odlučio je

Apelacioni sud.

U obrazloženju Apelacionog

suda navodi se da je Viši sud

pravilno ocijenio kada je or-

krivljenima produžiopritvor.

- Postoji osnovana sumnja da

su M. Š. i A. K. počinili teško

ubistvo za koje je Krivičnim

zakonikom propisana kazna

od najmanje 10 godina ili ka-

zna dugotrajnog zatvora - piše

uodluci.

Optuženi suosnovanosumnji-

vi da su 31.maja, prethodnopo

dogovoru, imali namjerudaod

Dašića uzmunovac.

- Sumnja se da su uklonili me-

talnu rešetku na prozoru od

podruma i ušli u dnevni bora-

vak u kojemsu spavali G. D i V.

D. Okrivljeni su im tražili no-

vac a nakon toga počeli da ih

udaraju pesnicama i drvenim

nogarom. Gordani su vezali

ruke i gurali krpu u usta, a Vu-

ka su stezali rukama za vrat.

Gordana je podlegla povreda-

ma - piše uodluci.

U obrazloženju se navodi i da

jeovajsudosnovanoizakonito

produžiopritvor Šoškiću i Ko-

nataru, te i da je za takvu svoju

odluku dao jasne i uvjerljive

razloge.

Konatar i Šoškić su prilikom

saslušanjauVišemsudusvalji-

vali krivicu jedan na drugoga.

Međutim, Vuko Dašić je ispri-

čao da je na njega, dok je ležao

nadesnomkuku, sjeoKonatar,

i naređivaoŠoškićuštada radi.

–Obojicasuzajedno izvršavali

ovodjelonadnama. Prvosumi

zamotali usta, pa oči, pokušali

su da me udave. Bio sam u ko-

mi oko dva i po sata. Oni sume

ostavili mrtvog kad su pošli.

Moju suprugu su ubili mo-

mentalno – ispričao je ranije

Dašić.

M. L.

PODGORICA

–Ministarstvounutrašnjihposlovapokrenu-

lo jedisciplinski postupakprotivpolicajacaM. G. i L. S. jer

tokompretresanijesuobezbijedili svjedoke.

KakosenavodiusaopštenjuMUP-a,oniuBalšićaulici,prilikom

pretresa prostorija - kancelarije javnog izvršitelja, nijesu obez-

bijedili prisustvodva svjedoka, na šta subili obavezni.

-D.V. i P. B. nijesuprisustvovali pretresanju.D. V. nijesuupozna-

li sa sadržinomzapisnika, nego sumu dali da ga potpiše, dok su

Lj.V. i njen zastupnik advokat M. K. odbili da ga potpišu. Tom

prilikomsu sačinili zapisnik u kojem je konstatovano da je pre-

tresanje započeto u 14.10 a završeno u 15.17 sati. Takav zapisnik

se ne može koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, čime su

počinili težupovredu službenedužnosti Zakona ounutrašnjim

poslovima –navodi se u saopštenju.

C.H.

Poginuo

motociklista

izBeograda

Saobraćajna nesreća u kanjonu Platije

Specijalno tužilaštvo spise predmeta proslijedilo advokatima koji

zastupaju osumnjičene za teška krivična djela

Braniocimapetnaestočlane

grupedostavljeni dokazi

PrivođenjeRankaRadulovića

Odluka Apelacionog suda u slučaju ubistva Gordane Dašić

Konatar i Šoškić

ostajuupritvoru

ARHIVAPOBJEDE

SaprivođenjaKonatara

Disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

Policajci nijesu

obezbijedili svjedoke

tokompretresa

Odluka Osnovnog

suda u Kotoru

Prihvaćeno

jemstvo

zaAdrović

Saobraćajni udes u Tivtu,

pet osoba povrijeđeno

Vozilozavršilonaplaži

„Audi“

sletiosputa

Tužilaštvo prikuplja

dokaze protiv osumnjičene

Baranke zbog ubistva bebe

Škrijelj pod

istragom

Samjestaudesa