Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA – Srpski

državljanin Izudin

Fazlić (54) poginuo je

juče u saobraćajnoj

nesreći, koja se oko

sedamsati dogodila

na putuPodgorica

– Kolašin, umjestu

Platije.

U ovoj saobraćajnoj

nesreći učestvovala

su dva kamiona i auto-

mobil.

Saobraćaj je na ovoj

dionici puta bio u preki-

du skoro tri sata. Uviđaj

je obavila podgorička

policija, a istraga će

utvrditi kako je došlo

do nesreće.

M. L.

Saobraćajna nesreća na putu Podgorica – Kolašin

Srpski državljanin

poginuouPlatijama

Samjestaudesa

CDM

Od početka godine policija oduzela stotine komada oružja

PODGORICA

-Odpočetka

godine službeniciKrimina-

lističkepolicijepodnijeli su

krivičneprijaveprotiv 182

osobe, koje seupolicijskim

evidencijamaoznačavaju

bezbjednosno interesan-

tnim, odnosnočlanovima

organizovanihkriminalnih

grupa i odnjihoduzeli arse-

nal oružja - kazao je za

TVCGšef tog sektoraEnis

Baković.

On je ukazao da jemeđuinsti-

tucionalna,aliimeđunarodna

policijska saradnja neophod-

na u borbi protiv organizova-

nog kriminala, što potvrđuje i

posljednja akcija 2. avgusta

kada je zaplijenjeno 20 tona

hašiša.

Za osam mjeseci, službenici

Sektora kriminalističke poli-

cije procesuirali su 182 be-

zbjednosnointeresantneoso-

be i članove kriminalnih

grupa - od velikog broja njih

oduzeli su arsenal oružja.

- Od početka

godine zapli-

j eni l i i smo

oko 330 ko-

mada vatre-

nog oružja

raz l i č i t og

kalibra, oko 460 komada

minskoeksplozivnihsredsta-

va i oko 10 hiljada komada

municije različitog kalibra -

naglasio jeBaković.

Šef Sektora kriminalističke

policije jekazaoida jepredvi-

đeno ulaganje odmilion eura

za nabavku tehničke opreme

koja će poslužiti u borbi pro-

tiv organizovanog kriminala,

kao i da će unarednomperio-

du fokus biti i na jačanju sa-

radnje sa tužilaštvom.

C.H.

EnisBaković

Osumnjičeni za nedozvoljeno držanje oružja ostaju u spuškomzatvoru

Vukašinoviću i Bulatoviću

produženpritvor zamjesec

PODGORICA

– DejanuVu-

kašinoviću (35) i Luki Bula-

toviću (21) izPodgorice

prekjuče jeproduženpri-

tvor za jošmjesec zbogne-

dozvoljenogdržanjaoružja,

potvrđeno jePobjedi. Odlu-

kuoproduženjupritvora

donijelo jevanraspravnovi-

jećeOsnovnog sudauPod-

gorici.

Pobjeda saznaje da je Vukaši-

noviću pritvor produžen zbog

opasnosti od ponavljanja kri-

vičnog djela, dok je u slučaju

Bulatovića vanraspravno kri-

vično vijeće smatralo da, osim

opasnostiodponavljanjadjela,

postoji i opasnost odbjekstva.

Nekoliko dana prije nego je

Bulatoviću i Vukašinoviću

produžen pritvor, tužilacMi-

loš Šoškićdonio jenaredbuda

se izvrši DNK, balističko, he-

mijsko i daktiloskopsko vje-

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

štačenje tragova koji su pro-

nađeni na zaplijenjenom

oružju.

VukašinovićiBulatovićuhap-

šeni su 27. jula nakon što je

policijaustanukoji sukoristi-

li na Starom aerodromu pro-

našla pripremljenu eksplo-

zivnu napravu spremnu za

upotrebu.

Iako Bulatović i Vukašinović,

kakosutvrdilinjihoviadvoka-

ti, pred tužiocem nijesu rekli

ništa što bi bilo od značaja

istražiteljima,izpolicijesusa-

opštili da su hapšenjem ovih

a Baraninomzbog

bog

vića

ovića

Prema operativnim

podacima crnogorske

policije, pokojni Šaranović

godinama je bio u ratu sa

ma ijaškim klanom Luke

Bojovića (43).

Nikola Bojović ubijen je

krajem aprila 2013. godine

u centru Beograda, a kao

direktni počinilac označen

je Saša Cvetanović, koji je

presudombeogradskog

Specijalnog suda osuđen

na 35 godina zatvora.

Četiri godine ranije, Slo-

bodanov brat – Branislav

Šaranović (66) ubijen je

u Beogradu, a do danas

taj zločin nije rasvijetljen.

Slobodan Šaranović, koji

je umedijima bio rapisao

nagradu za informacije

o ubistvu brata, na kraju

je kao izvršioce prljavog

posla označio kriminalnu

grupu na čijem je čelu

Luka Bojović.

Inače, Luka Bojović se

nalazi u španskom zatvo-

ru gdje služi kaznu od

18 godina zatvora zbog

nedozvoljenog držanja

oružja i falsi ikovanja

isprave. Španska policija

je Bojovića sumnjičila i za

više likvidacija u toj zemlji,

ali nije bilo dokaza o nje-

govoj upletenosti.

Osveta

Slobodan Šaranović je nakon što je izašao iz zatvora znao da

je njegova glava ucijenjena i odbio je da ga policija čuva. Kre-

tao se slobodno, iako je znao da je pitanje dana kada će mu

ubice presuditi.

Ovaj sedamdesetosmogodišnji Danilovgrađanin prijateljima je

pričao da je on spreman i spokojan i nije se osvrtao za sobom.

Nije promijenio način života i nakon što je propao jedan poku-

šaj njegove likvidacije.

I nakon toga je odbio bilo kakvu policijsku zaštitu, kao da je

čekao egzekuciju. Upravo se to i desilo 11. marta, kada sumu

ubice prišle s leđa i ispalile čak 30 projektila iz automatske

puške.

Šaranovićčekao

vlastitulikvidaciju

terija putempodstrekavanja.

Kožar je ranije presudom Vi-

šeg suda u Podgorici osuđen

na šest godina i deset mjeseci

zatvora zbog podmetanja tri

eksplozijenahotel „Splendid“

u Bečićima, koji je tada bio u

izgradnji, kao i za pokušaj

iznude od biznismena Žarka

Radulovića, suvlasnikahotela.

Prije dvije godine njemu je

zapaljenovozilo,,mercedes

G“, a do požara je došlo to-

kom vožnje, ubrzo nakon

što je automobil izvezen iz

garaže.

Kožar je bio sa suprugomu

autu i uspjeli su da izađu iz

automobila, koji je potom

eksplodirao.

A.G.

SlobodanŠaranović

Prijavepodnijeli protiv

182bezbjednosno

interesantneosobe

ARHIVAPOBJEDE

Policija u Baru pretresla četiri lokacije

BAR

–Policija jeuBarupretresla četiri lokacije i zaplijenila

1.526paklica cigaretabez akciznihmarkica, koje subilena-

mijenjenenelegalnoj prodaji.

- Od V. S. (53) je oduzeto 392 paklice cigareta, dok je kodM. S.

(49) pronađeno 197. Protiv njih supodnijete prijave zbog prekr-

šaja iz carinskog zakona. Policijski službenici su pretresomkod

D. D. (34) zaplijenili 937 paklica cigareta bez akciznihmarkica

–navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvuuBarukoji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

PronađenecigaretesupredateslužbenicimaUpravecarinaradi

daljeg postupanja.

M.L.

Zaplijenjeno 1.526

paklicacigareta

okrivljenih spriječili teška

krivična djela.

Osimeksplozivnenapraveko-

ja je deaktivirana, policija je

krajem jula u štek stanu pro-

našla i tri eksplozivna punje-

nja usmjerenog dejstva i veli-

ke razorne moći, bombu,

detonatorske kapisle, 638 ko-

mada pištoljskemunicije, alat

i djelove koji služe za pravlje-

nje eksplozivnihnaprava.

U stanu su pronađene i fan-

tomke, vještački brkovi, vje-

štačkabradaiperikakojisluže

za maskiranje prilikom izvr-

šenja krivičnihdjela.

Od Bulatovića i Vukašinovića

su tada oduzeti i automobili

kao i mobilni telefoni koje su

koristili. Izpolicijesutadaka-

zali da je hapšenje Bulatovića

iVukašinovićarezultatopera-

tivnog rada i praćenja aktiv-

nosti sukobljenihkriminalnih

grupa.

B.R.

Okončana istraga protiv Tivćanina zbog izazivanja nesreće namoru

Fatovićuskoropredsudom

KOTOR

–Osnovnodržavno

tužilaštvopodiglo jeoptuž-

nicuprotiv IvanaFatovića

(30) izTivta, koji se tereti da

jeodgovoranzanesrećuu

kojoj su30. julapoginuli

poljski državljani PjotrMar-

tinMakovski (39) i Emilia

AgneskaPjaskovska (46),

potvrđeno jePobjedi.

Fatović je ranije ponudio jem-

stvood50.000eura i stankako

bi se branio sa slobode i o tom

zahtjevu odlučiće Osnovno

državno tužilaštvouKotoru.

Premanavodima krivičnepri-

jave, Fatović se tereti da je po-

činio krivično djelo protiv be-

zbjednosti javnog saobraćaja.

On je bio skiper na motornoj

jahti „Fliper“, koja se sudarila

sa jedrilicom „Karuker“ na

oko osammilja južno oduvale

Oblatna u zalivu Trašte. Tada

su poginuli poljski državljani

Makovski i Pjaskovska, a spa-

šeno je 12 osoba, od kojih sed-

morodjece.

M.L.