Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. avgust 2018.

Politika

Tek što je tabloid ,,Kurir“ bombastično obznanio da u Crnoj

Gori ,,otimaju 20.000 kuća i vikendica srpskih državljana“ i da

na Crnogorskomprimorju ,,zatvaraju i ubijaju Srbe“, čula se iz

Beograda još jedna zloslutna ocjena.

I to direktno iz usta ministra spoljnih poslova Srbije: Ivica Dačić

strahuje da ,,sve što se Srbima dešava u Crnoj Gori“ jeste dio

,,smišljenog projekta, političke akcije usmjerene protiv srp-

skog naroda“!

,,Nema primjera u Evropi u 21. vijeku da je jedan narod u tako

lošempoložaju kao što su to Srbi u Crnoj Gori“, jadao se Dačić,

dok se u Beogradu srdačno držao za ručice sa AndrijomMan-

dićem, predsjednikomNove srpske demokratije, četničkim

vojvodomu civilstvu.

Možda će neko ove teške riječi ministra pripisati žovijalnosti

lika Ivice Dačića. Ili kao obično samoreklamerstvo čovjeka

spremnog da zapjeva kad ne treba i zakuka kad su svi veseli,

predsjednika Socijalističke partije Srbije, samozvanog ljevičara

koji je, sve do prošlogodišnje posjete Argentini, bio ubijeđen

da su i Fidel Kastro i Če Gevara – Kubanci.

Moguće da će biti i onih, i to iz vrha vlasti u Podgorici, koji će

opasnu priču Ivice Dačića relativizovati i protumačiti kao neku

vrstu dnevnog spinovanja zvaničnog Beograda, ,,bacanja pra-

šine u oči“ pred veliki rasplet na Kosovu. Nešto u stilu: dok se

narod u Srbiji okupira odbranomugroženog srpstva u Crnoj

Gori, obaviće se razgraničenje na Kosovu i srpsko priznanje

Kosova.

Ali, kakva god bila Dačićeva motivacija, koliko god Dačićeve

riječi bile daleko od istine i realnosti u Crnoj Gori – nije to tek

bezazleno bulažnjenje bivšeg Miloševićevog posilnog, već pri-

jetnja Vučićevogmegafona. Ocjena ministra spoljnih poslova

Srbije više liči na podgrijavanje najnižih strasti i podsjeća na –

tekst ratne deklaracije.

I mnogo je nalik onoj zlokobnoj matrici iz ne tako davnih vre-

mena.

Početkomdevedesetih, prije krvavog raspada Jugoslavije,

patentiran je dijabolični obrazac: prvo krenu srpski akademici,

zapucaju Miloševićevi mediji, nastave srpski popovi i na kraju

prorade – topovi. Da sve sravne, tobože u cilju spašavanja

ugroženog srpstva.

Kako su spasili srpstvo, najbolje znaju Srbi koji su nekad

komotno živjeli u jednoj Jugoslaviji, a sada jedva preživljavaju

u Srbiji, bez Kosova.

Vremena se jesu promijenila, nema više ni Jugoslavije, JNA i

Miloševića. Ali, tu su i dalje akademici, plaćenički mediji, pot-

kupljivi političari i zloćudni popovi. Imperijalna matrica surove

manipulacije i dalje o(p)staje.

I ovog ljeta su počeli da iskopavaju jame, manipulisalo se sa

jamom ,,Kotor“ kraj Nikšića. I opet ,,Kurir“ i ostali medijski kuriri

u Srbiji, kao i njihove ispostave u Crnoj Gori, podgrijavaju naci-

onalnumržnju i nacionalnu netrpeljivost. Lažne patriote.

I ponovo ljudi u crnimmantijama, umjesto da služe Bogu,

ubijaju boga u ljudima. Tako je početkom avgusta patrijarh

Irinej – tek što je dodirnuo crnogorsku zemlju izlazeći iz avio-

na JAT-a - bestidno ustvrdio da je ,,Srbima u Crnoj Gori gore

nego nekad Srbima u NDH“. Sramni sveštenik.

A onda se, koliko juče, kao lažna jagodica na torti laži, pojavio

– srpski ministar Dačić. Da kurirski, u ime zvaničnog Beograda,

pošalje poruku Vlade Srbije, SPC, Dveri i drugih ,,zaštitnika

srpstva“ . Koji, baš na stotu godišnjicu sramne Podgoričke

skupštine, prizivaju novu izdaju Crne Gore.

I sve to da bi – zaštitili ugrožene Srbe u Crnoj Gori? Odsustvo

morala.

Srećom, svako ponavljanje istorije na kraju bude farsa. Teško

je više voditi ratove na Balkanu, nije više lako ni izbrisati ime

Crne Gore.

Ali ne treba potcjenjivati snagumanipulacije koja dolazi iz

Beograda. Ako ne mogu ponoviti matricu izazivanja ratova, zli

dusi mogu obnoviti aveti nacionalne netrpeljivosti nacional-

nog prebrojavanja; obnavljati zlu krv i tako stalno ugrožavati

crnogorsko društvo i građanski karakter države.

Zato čudi ćutanje zvanične Podgorice na posljednji ispad

ministra vanjskih poslova Srbije. Ćutanje kada se ima i mora

što reći ne djeluje baš kao neka valjana strategija, ni odbrane

države Crne Gore ni odbrane istine o Crnoj Gori. Osim ako

neko ne misli da se tako, ćutanjemna laži, zaista mogu graditi

,,najbolji odnosi Srbije i Crne Gore“?!

KOMENTAR

Kurir Ivica

Opake riječi o progonu Srba u Crnoj Gori

nijesu tek bezazleno bulažnjenje bivšeg

Miloševićevog posilnog, već prijetnja

Vučićevogmegafona i mnogo je nalik na

zlokobnumatricu iz prošlih vremena. Zato

mora da začudi ćutanje zvanične Podgorice

»

Piše:

DraškoĐURANOVIĆ

Zaštobi se i trudili kada im,

bezobziranatokolikorade,

svakogamjesecanaračun„le-

gne“minimumhiljaduipoeu-

ra.

Srednje aktivnih poslanika je

24, dok je aktivnih za jedanma-

nje, podatak je iz MANS-ovog

izvještaja. Evidentirano je i da

parlament, u čijem sazivu je

ukupno 81 poslanik, bojkotuje

njih12.

Među najmanje aktivnima

MANSje„prozvao“DžavidaŠa-

bovića iz SDP-a. Tonije iznena-

đenje, s obziromna to da on od

početka ovog saziva nije došao

na plenarno zasijedanje, iako je

njegovapartijaprekinulabojkot

parlamenta u junu. Šabovićeva

zaradazaprethodnimjesecbila

je 1.706eura.

ZvonkoVukovićizDPS-aiNed-

žadDrešević iz BS „etiketirani“

su, takođe, odMANS-a kao po-

slanicisa„najmanjimindeksom

aktivnosti“. To se, ipak, nije vi-

djelo po njihovim mjesečnim

primanjima. Vukovićeva julska

zarada iznosi 1.706 eura, dok je

Drešević za isti mjesec primio

1.562 eura. Ni jedan, ni drugi,

međutim, ne smatraju da su

„statisti“uparlamentu.

DISKUSIJE

VukovićzaPobjedukažedajeza

tri i po mjeseca efektivnog pri-

sustva u Skupštini, koliko traje

njegovposlanički „staž“uovom

sazivu, imao tri diskusije, sa ko-

mentarima i odgovorima, a od

četiri ili pet prijavljenih je, kako

je rekao, pristao da odustane

zbogdogovoranaKolegijumuo

racionalizaciji vremena. On ka-

že da se rad Skupštine i aktiv-

nost poslanika „ne smiju po-

smatrati parcijalno nego

sveobuhvatno“, odnosno da

treba imati u vidu da je „glavni

rad poslanika na skupštinskim

odborima“.

- Da bi istraživanje bilo validno,

mora da bude sveobuhvatno.

Rad Skupštine odvija se na dva

nivoa – na plenumu i u odbori-

ma, koji su neodvojivi i jednako

značajni i komplementarni.

Moja sugestijaMANS-u je da u

istraživanje uvrsti i radposlani-

ka na odborima. Neka izvole

uzetizapisnikesaodbora,pane-

kavidekolikosmoučestvovaliu

njihovomradu–kazao jeVuko-

vić.

Na pitanje u kojem je odboru

član, Vuković je kazao da je u

Odboru za rodnu ravnoprav-

nost, koji je, kako je rekao, svako

malouzasijedanju.

- Taj odbor razmatra dosta za-

konskih prijedloga, uz kontrol-

na saslušanja i tematske, kao i

zajedničke sjednice sa drugim

odborima. Imamobašdostapo-

sla–rekao jeVuković.

On je istakao i danije siguranda

je MANS-ovo „praćenje rada

poslanika metodološki uteme-

ljeno na realnim kriterijumi-

ma“.

- Bitan je kvalitet, a ne kvantitet

–poručio jeVuković.

NedžadDreševićzaPobjeduka-

žedajeaktivankadatreba,alida

uglavnom priliku za diskusije

dajemlađemkolegi.

-Naodborimasamaktivankoli-

koidrugi,auparlamentunajče-

šće pustimmlađeg koleguErvi-

na Ibrahimovića da govori. Kad

ima potrebe, dam i ja doprinos

raspravi –kazao jeDrešević.

Boris Raonić, izvršni direktor

Građanske alijanse, kaže za Po-

bjeduda je „totalna neaktivnost

poslanika ozbiljanproblemkoji

pokazuje izuzetno nizak nivo

političke kulture i loše kadrov-

ske selekcijeunutarpartija“.

- Situacija je alarmantna jer

imamoiposlanikekojičitajugo-

vore koji su imdrugi napisali ili

se javljaju da saopšte nesuvisle

stavove. Imajući u vidu da ima-

mo i poslanike koji bojkotuju

rad Skupštine, da odborima ru-

kovodeljudibeziskustvauono-

me što im je nadležnost, slabaš-

ne stručne službe i vođstvo koje

ne prepoznaje drzavničku teži-

nu togmjesta, onda svi treba da

sezabrinemo i razmislimokako

možemo doprinijeti poboljša-

njustanja–kazao jeRaonić.

KAZNENAPOLITIKA

Prema njegovim riječima, ka-

zna za neaktivnost samo je jed-

na odmogućnosti, koja je, kako

je rekao, delegitimisana odDPS

jer u Budvi njihovi odbornici

primjenjuju istumetodu.

-Zatopritisakiosvješćivanjebi-

rača, kaznena politika i medij-

skaukazivanjana one koji služe

za pritiskanje tastera, a ne za

ono što treba da rade poslanici,

hitna su potreba Crne Gore –

poručio jeRaonić.

PremaMANS-ovom izvještaju

od ovog mjeseca, tokom julske

sjednice Skupštine bila je veća

aktivnost poslanikakoji do sada

nijesu spadali u grupu aktivnih,

posebnoPetra Ivanovića (DPS),

DraginjeVuksanović-Stanković

(SDP) i BranimiraGvozdenovi-

ća (DPS).

- Ivanović je procentualno naj-

više povećao sopstveni indeks

tokom posljednje sjednice,

uglavnom u ulozi predlagača

zakona.Onjeuprethodnompe-

riodu spadao u grupu srednje

aktivnihposlanika.Vuksanović-

Stankovićimalajebrojnedisku-

sije na posljednjoj sjednici, iako

joj je indeks aktivnosti nizak

zbog učešća u bojkotu, dok je

Gvozdenoviću indeks porastao

uglavnomzbogvećegbrojapro-

ceduralnih reakcija – obrazlo-

žio jeMANS.

I.KOPRIVICA

e ne „uzimaju riječ“ u plenarnim raspravama

anjehiljadu

amjesečno

- Trebalo bi da MANS u svojim istraživanjima istakne da ima

apsolutno neaktivnih poslanika, odnosno da postoje oni koji

ne dolaze na svoja radna mjesta – kaže Zvonko Vuković.

- Njih, vrlo interesantno, nema u istraživanjima MANS-a. Neka

ta NVOmalo povede računa o onima koji ne dolaze na posao

– dodao je Vuković.

Vuković:Postojeioni

kojinedolazenaposao

Branko Radulović iz DF-a

je, prema izvještaju MANS-

a, najaktivniji poslanik. Slije-

de Branka Bošnjak iz DF-a,

zatimnezavisni poslanik

Aleksandar Damjanović,

Andrija Popović iz LP,

Marta Šćepanović iz DPS-a,

nezavisni poslanik Goran

Danilović, Predrag Sekulić

iz DPS-a, Milutin Đukanović

iz DF-a, Jovan Vučurović

iz DF-a i Predrag Bulatović

iz DF-a.

Kada je riječ o aktivnostima

poslaničkih klubova, MANS

je saopštio da je najaktivniji

DF. Na drugommjestu je

klub SD LP, a najveći posla-

nički klub - DPS, nalazi se

na trećemmjestu po aktiv-

nosti. MANS napominje da

je poslanički klub SDP-a

u Skupštini aktivan od

prekida bojkota prije dva

mjeseca.

Kosudeset

najaktivnijih

Detalj saplenuma

ZvonkoVuković za

Pobjedu kaže da je

za tri i pomjeseca

efektivnog prisus-

tva u Skupštini,

koliko traje njegov

poslanički „staž“ u

ovomsazivu, imao

tri diskusije, sa ko-

mentarima i odgo-

vorima, a od četiri

ili pet prijavljenih

je, kako je rekao,

pristaoda odusta-

ne zbog dogovora

naKolegijumu

o racionalizaciji

vremena