1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
1 / 48 Next Page
Page Background

Podgorica • Crna Gora • Ponedjeljak, 27. avgust 2018. • Godina LXXIV/Broj 18914 • Cijena 0,70 eura

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

STR.8.i9.

STR.5.

STR.7.

OSNOVNI SUD:

Novinarke koje

su tužileAD ,,Pobjedu“moraće

da plate sudske troškove

U septembru počinje izrada novog

programa reformi do 2021. godine

Ufokusu

rast izvoza

Tražileodštetu

od30hiljada, a

presuđenoda

plate - 2899eura

Pojedini poslanici rijetko ili

uopšte ne „uzimaju riječ“

I zaćutanje

hiljadu i po

euramjesečno

Kriminalcenekad

,,snime“ i građani

Restauracija ikonostasa iz Crkve rođenja Bogorodice u Cetinjskommanastiru

Svaki potez

višemožebiti

fatalnagreška

Platedobre,

ahonorari

još bolji

STR.13.

Imovinski kartoni rektora, dekana i predsjednika

Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

STR.8.i9.

Str.16.i17.

STR.2.i3.

Republikanski senator DžonMekejn preminuo u 81. godini

Odlazakvelikog

prijatelja

CrneGore

AKTUELNO:

Za šest mjeseci osujećeno 20 likvidacija

Neke informacije su stigle upravo

iz kriminalnih krugova, od

članova koji su u posljednjem

momentu odustali da budu

saučesnici brutalnog zločina,

dok su neke ,,skinute“ samjera

tajnih nadzora osoba za koje su

postojale indicije da su spremne

na najteži zločin

STR.6.i7.