Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 26. avgust 2018.

Kultura

HERCEGNOVI–

Uzavršnici

petogOperosaMontenegro

opera festivalanaKanli kuli

predprepunimgledalištem

preksinoć jepremijerno

izvedenaopera „Karmen”

ŽoržaBizeaurežijiMartina

Lojda-Evansa.

Premijera, najavljenakaocen-

tralni događaj ovogodišnjeg

festivala, zaista je to i bila. Po

ocjeni publike, koja je uzOpe-

rosuodosnivanja, peto tj. ovo-

godišnje izdanje bilo je i naj-

bolje, a centralni događaj na

Kanli kuli pod otvorenim ne-

bomjedjelovaonestvarnolije-

po.

ODUŠEVLJENJE

Publika je s oduševljenjem

pratila „Karmen” u vještoj re-

žiji Lojda-Evansa, lako i bez

nepoznanicajersuobezbjeđe-

ni titlovi. Sjajan orkestar koji

je vodio Eraldo Salmieri, jed-

nostavna a funkcionalna sce-

nografija, svedeni kostimi još

su upečatljivije istakli siguran

nastup Marije Joković u na-

slovnoj ulozi, ali i svih ostalih

mladih, talentovanihvokalnih

solista, jednako u govornim i

pjevanimdijalozima.

Prema riječima PF Festivala

Nine Kokeze tim opere „Kar-

men“ čine mladi talentovani

izvođači iz cijelog svijeta.

- Ono što je važno jeste da sa

njima sarađuju renomirani

operski eksperti iz Velike Bri-

tanije,ItalijeiAustrije.Načelu

muzičkog tima, na čelu orke-

stra,jemaestroEraldoSalmie-

ri austrijsko italijanski diri-

gent, zatim reditelj iz Velike

Britanije Martin Lojd-Evans,

scenograf i dizajner svetla je

SimonKorder, kostimografki-

njaMagdalenaVlajić izSrbije.

Zajedno sa solistima Operosa

tim je priredio jedan nezabo-

ravan vokalni i vizuelni spek-

takl. Jakosmosrećni što jevla-

dalo ogromno interesovanje

za premijeru ali i reprizu - ka-

žeKokeza.

PODRŠKA

I ovogodišnje izdanje Ope-

rosa Montenegro opera fe-

stival podržali su gradska

Turistička organizacija, op-

ština Herceg Novi, Herceg

Fest, ali i brojni sponzori.

Prva repriza, uz povlastice

zaosobemlađeod18godina,

odnosno besplatan ulaz, što

jeu skladu samotomOpero-

sekojitežidapribližitioperu

mladim ljudima, priređan je

sinoć na istoj sceni drvene

tvrđave.

Ž. K.

„Karmen“ premijerno izvedena u završnici Operosa festivala uHerceg Novom

Jedinstvenspektakl

nadrevnoj Kanli kuli

Publika je s oduševljenjempratila izvedbu

u vještoj režiji Martina Lojda-Evansa. Sjajan

orkestar koji je vodio Eraldo Salmieri,

jednostavna a funkcionalna scenografija, kao i

svedeni kostimi još su upečatljivije istakli siguran

nastupMarije Joković u naslovnoj ulozi

Timopere „Karmen“

činemladi talento-

vani izvođači iz

cijelog svijeta

Centralni događaj

festivala djelovao je

nestvarno lijepo pod

otvorenimnebom

PODGORICA-

Izložba slika

mladog crnogorskog slikara

Vučića Ćetkovića biće otvo-

rena sjutra u 20 sati u galeriji

Koncept Art Space u Podgorici.

Postavku čini ciklus novih

radova, nastalih u prethodne

dvije godine, u kombinovanoj i

tehnici akril na platnu.

Izložba je prilika da radovi koji

do sada nijesu izlagani budu

prvi put predstavljeni crnogor-

skoj likovnoj publici.

Vučić Ćetković rođen je u Pod-

gorici 1984. godine. Diplomirao

je na Ekonomskom fakultetu.

Slikarstvom i crtežombavi se

od djetinjstva. Ćetković je pret-

hodnih nekoliko godina veoma

uspješno predstavio svoj rad

na domaćim, ali i međunarod-

nim samostalnim i kolektivnim

izložbama u Francuskoj, Veli-

koj Britaniji, Austriji, Njemačkoj

i Španiji.

Izložba će biti otvorena do 10.

septembra.

A. Đ.

Izložba

slikaVučića

Ćetkovićau

Podgorici

TIVAT–

Na sceni u atrijumu

ljetnikovca Buća- Luković

večeras u 21 sat biće predstav-

ljena zbirke poezije „Svakod-

nevno kada mrem“ autora

Dragana Popadića.

Stihove će čitati Vladan Vuksa-

nović, a u programu će, pored

autora, učestvovati Neven

Staničić i Mašo Čekić. Pjesničko

veče, koje Centar za kulturu

Tivat organizuje u sklopu pra-

tećeg programa Purgatorija,

muzikom će upotpuniti Mia

Kružić.

S. K.

Poezija

Dragana

Popadića

večeras

uTivtu

NIKŠIĆ–

Festival uličnih svi-

račauNikšićuudvodnev-

nomprogramuprivukao je

veliki broj posjetilaca, pa su

Njegoševaulica saTrgom

Slobode i plato ispredGrad-

skekućeudvijenoći vrvili od

ljudi.

Klovnovi, muzičari, akrobate,

cirkusanti imađioničari privu-

kli su publiku, pogotovo onu

najmlađu, koja je pažljivo pra-

tila njihove trikove, nastupe i

performanse. Svaki ćošak u

glavnoj ulici imao je svojumu-

ziku i pozornicu.

ZAPONOS

Umjetnički direktor festivala

Ivan Radojičić istakao je da se

rad na pripremi organizacije

programa isplatio, prije svega

zbog toga što je Nikšić sada

upotpunio turističku ponudu,

agraddobioneštonovosačime

može da se ponosi.

-Čitava energija u gradu - od

opštine, javnih institucija, pri-

vatnih preduzeća, Nikšićana i

gostijuusmjerenajekajednom

pravcu, a to je da imamo ozbi-

ljan festival internacionalnog

karaktera. Već drugo izdanje

festivala prevazišlo je prvobit-

ni plan, koji je bio da za pet go-

dina pređemo regionalne gra-

nice. Zbog toga moramo da

idemo dalje, da širimo kapaci-

tete i ugostiteljske i smještajne,

ali i umjetničke i strukturalne

kako bi iz godine u godinu rasli

–kazao jeRadojičić.

Cilj je, kako je naglasio, da se

ide korak po korak, kako bi se

ozbiljno, planski i strpljivo fe-

stival podigaona još viši nivo.

-Nikšić je dobio možda i naj-

ljepši trg u Crnoj Gori, pa ga

sada treba napuniti životom i

događajima, a pločnicima dati

neki poseban šarm – kazao je

Radojičić.

LIJEPA ISKUSTVA

Radojičić je, pored napora do-

maće snage, podvukao i zna-

čajnu pomoć prijatelja sa stra-

ne,kojisudoprinijelidafestival

brzo stanenanoge, ali i za rela-

tivno kratko vrijeme dobije na

značaju.

-Reklamiramo se sa našimpri-

jateljimaizNovogSada,Hrvat-

skeiBosneiHervegovineiMa-

kedono j i . Ipak , na j veća

reklama za nas je ta što učesni-

ci našeg festivala nose dobra i

lijepa iskustva iz Crne Gore i

Nikšića, pa nam se i javno za-

hvaljuju i preko društvenih

mreža, ali i na ostale načine.

Ako trupa ponese lijepe utiske

Grupa iz Argentine, koju čini bračni par Bruno Festa i Paula Pasa-

ra, prve noći festivala privukla je veliki broj posjetilaca, pogotovo

djece. U nastupu koji je trajao 45 minuta najmlađa publika je pažlji-

vo pratila njihov ples i akrobatski šou.

Kako je kazao Festa, njihov način života jeste da zabavljaju publi-

ku širom svijeta sličnimnastupima kao u Nikšiću.

- Ovo je naša četvrta sezona nastupanja u Evropi, a prvi put smo u

Crnoj Gori. Ovaj šou radimo već pet godina, ja plešemdok je Paula

akrobata. Imamo dvije sezone u toku godine, pa tako nastupamo

u Evropi uglavnom tokom ljeta, a nakon toga se selimo u Južnu

Ameriku gdje takođe izvodimo naše tačke – kazao je Festa.

Njegova supruga i partnerka u grupi Paula Pasaro akrbacijama

je privukla najveću pažnju. Kod njenog posla, kaže, najviše joj se

dopada što upoznaje nove, nepoznate krajeve svijeta.

- Volimo da upoznajemo nove kulture i ljude, da probamo druga-

čiju hranu. Jakomi se dopalo ovdje u Nikšiću. Put jeste bio duga-

čak do Crne Gore, ali se na kraju isplatilo doći. Publika je bila zaista

dobra i kontakt sa njima je bio zaista poseban – rekla je Paula

Pasaro.

Argentinskiparoduševio

najmlađupubliku

Treće izdanje Festivala uličnih svirača u Nikšiću privuklo veliki broj posjetilaca

Umjetnost ćeuvijek

živjeti na trgovima

izNikšića,namaćebitilakšeda

nađemo nove učesnike za na-

redne festivale, a samim tim

stvara se i veće povjerenje pre-

ma nama kao organizatorima

–ocijenio jeRadojičić.

Ovogodišnji Festival uličnih

svirača najmasovniji je, sa pre-

ko60učesnika iz 12država svi-

jeta - Argentine, Japana, Rusi-

j e, Ukra j ine, Nj emačke,

Austrije, Engleske i zemalja

regiona.Radojičićsmatradana

taj način predstavljanje umjet-

nikana javnimpovršinamado-

zvoljava da i oni anonimniji

dobijuprilikuda se pokažu.

-Iz godineugodinu i ta kultura

dobija na značaju, dok prava i

suštinskaumjetnostmoradase

oproba na javnimpovršinama.

Umjetnost je doživjela jedan

stepen komercijalizacije pla-

netarno,takodanemogusvida

buduuprvomredu, štonezna-

či da ne vrijede. Prema tome,

istinska umjetnost će uvijek

živjeti na trgovima, ulicama i

javnim prostorima – zaključio

jeRadojičić.

Organizator festivala je JUZa-

humlje, uz podršku opštine

Nikšić, auokviruNikšićkekul-

turne scene 2018.

S.D.

Scena izopere „Karmen“

Jedanod festivalskih

programanaulicamaNikšića