Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 25. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

- Crna Gora

je stabilna i sigurna država,

koja garantuje bezbjednost

svojimgrađanima i turisti-

ma - kazao je agenciji Mina

direktor Uprave policije

Veselin Veljović.

Povodom incidenata koji su

se dogodili u jeku turističke

sezone, a koji imaju obilježja

narušavanja javnog reda

i mira i drugih prestupa,

Veljović je rekao da je crno-

gorska policija odlučna i

sposobna da zaštiti svakoga

ko se zatekne u Crnoj Gori.

- Crna Gora je stabilna

i sigurna država, koja

garantuje bezbjednost

svojimgrađanima i turisti-

ma. Nekoliko izolovanih i

nemilih događaja, koji su

proizvod neodgovornosti

pojedinaca, rasvijetljeni

su i procesuirani - rekao je

Veljović agenciji MINA.

On je pozvao građane da

doprinesu redu i bezbjed-

nosti, i tradicionalnom

gostoprimstvu zbog kojeg

je Crna Gora prepoznata na

svjetskoj turističkoj mapi.

Veljović je naglasio da

Uprava policije u sarad-

nji sa drugimdržavnim

organima obezbjeđuje

povoljan bezbjednosni

ambijent za svakog građa-

nina, i garantuje bezbjed-

nost i sigurnost gostima i

turistima.

- O tome svjedoči brzo

rasvjetljavanje tih događa-

ja kroz odlučne i e ikasne

aktivnosti policijskih služ-

benika, sa kojima ćemo

još snažnije nastaviti -

zaključio je Veljović.

C. H.

PODGORICA

- Bivši funkci-

oner budvanskeopštine

DraganMarovićnapuštio je

Zavodza izvršenjekrivičnih

sankcijanakon što je izdržao

zatvorskekaznenakoje je

bioosuđenu slučajevima

„Zavala“ i budvanskimafe-

rama „TQPlaza“ i izgradnja

donjegbulevarauBudvi.

U slučaju „Zavala“ Marović je

osuđennadvijegodinezatvora

dok je bivši predsjednik opšti-

ne Budva Rajko Kuljača dobio

dvije i po jer suzloupotrijebiv-

ši položaj prilikom izgradnje

fabrikevodeoštetitlibudžetza

821.599 eura.

Ranijim presudama Višeg su-

da Marović je bio osuđen na

četiri godine zatvora, a Kulja-

ča godinu više. U tom slučaju

predsjednik komisije koja je

procjenjivalaradovenafabrici

Osmoze ibivšiposlanikĐorđe

Pinjatić osuđen je na godinu

zatvora. Ranijim presudama

on je osuđivanna tri godine.

Članovi komisije Dragan Ži-

nić, SlobodanĐurović, Stevan

Vučetić, Sreten Tomović, No-

vak Stanojević i Marko Kaloš-

tro umjesto dvije dobili su po

godinu zatvora.

Vlasnik i izvršni direktor pre-

duzeća „Moninvest“ d.o.o.

Budva Dragan Sekulić umje-

sto tri i po, posljednjom odlu-

kom,osuđenjenagodinuzbog

zloupotrebe službenog polo-

žaja putempodstrekavanja.

Marović je sklopionagodbusa

Tužilaštvom i pristao da odle-

žisedammjesecizbogzloupo-

trebe položaja putem poma-

ganja prilikom preraspodjele

poslovnog prostora u poslov-

nom centru ,,TQ Plaza“ čime

je opštinska kasa oštećena za

višemilionski iznos.

Prema navodima optužnice,

Marović se 2007. godine kao

sekretarSekretarijatazaurba-

nizam i investicije u Budvi

udružio u kriminalnu grupu

načijemječelubionjegovbrat

Svetozar Marović, u okviru

koje je, zloupotrebom službe-

nogpoložaja,omogućiodrugi-

ma sticanje imovinske koristi

na štetuopštineBudva.

Marović je, prema stavu Tuži-

laštva,omogućavanjempovla-

šćenog položaja u tenderskoj

proceduri, a kasnije i neade-

kvatnom kontrolom situacija

na izgradnji lokalnog puta u

Krapini pričinio štetu opštini

Budva u korist Gugi komerca,

vlasnika Branislava Savića, u

iznosu od 1.150.457,607 eura.

Marović je, prema navodima

optužnice, omogućio toj firmi

da protivpravno stekne i do-

datnih3.7066.160,57 eura.

Njegov brat Svetozar bio je

pritvoru pola godine, a na slo-

bodu je pušten nakon prizna-

nja krivice i nagodbeda odleži

tri godine i devetmjeseci jer je

bio na čelu kriminalne grupe

koja jeuosamkorupcionaških

afera oštetila budvanski

budžet za više desetina milio-

na eura. Svetozar Marović,

kao ni njegov sin - Miloš Ma-

rović nijesu odležali kazne, a

za njima su raspisane potjer-

nice.

M.Ž. –M.L.

Vojvodiću

određeno

zadržavanje

zbognapada

naNovoselca

SUTOMORE

– Petru Vojvodiću

(19) iz Bara, koji se tereti da je

nanio teške tjelesne povrede

srpskomdržavljaninu Stefanu

Novoselcu (28) iz Rume odre-

đeno je zadržavanje do 72 sata.

Njemu se na teret stavljaju kri-

vična djela teška tjelesna povre-

da i nasilničko ponašanje.

Novoselac je u komi od poslje-

dica povreda koje je zadobio u

tuči na sutomorskom šetalištu.

Teško je povrijeđen i njegov pri-

jatelj G. S. (19), takođe iz Rume,

ali mu život nije u opasnosti.

Njemu je polomljena vilica.

Osumnjičeni Vojvodić je prekju-

če oko 5.15 časova u Sutomoru,

kako se sumnja, bez povoda i

ničim izazvan izički nasrnuo

na G. S. kojeg je udario šakom

u glavu. On je nakon toga,

sumnja se, izički nasrnuo na

Novoselca, udarivši ga isto u

glavu šakom. Novoselac je od

posljedica udarca pao i udario

glavomo beton.

- U daljem izvršenju djela osum-

njičenog su spriječili Đ. S. i J. M,

koji su bili sa njimu društvu -

navodi se u saopštenju.

Dodaje se da žrtve nijesu ovo

prijavile policiji, već su otišli u

iznajmljeni smještaj gdje su

boravili, da bi nakon nekoliko

sati primijetili da Noveselac ne

može da se probudi i odvezli ga

u Hitnu pomoć.

A.G.

BUDVA

– Policija traga za Pod-

goričaninomB. V. (38) zbog

sumnje da je u Budvi silovao

sugrađanku.

Kako je CDM potvrđeno u policiji,

za B. V. se traga po prijavi Podgo-

ričanke.

C.H.

BAR

– Protiv M. Z. (42) iz Bara

podnijeta je krivična prijava

kada je policija u njegovom

stanu pronašla oružje, municiju

i eksploziv.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, policija je pro-

našla pištolj marke ,,M57“ kali-

bra 7,62 mm sa oružnim listom,

lovačku pušku sa oružnim

listom istekle važnosti koji se

vodi na treće lice, 242 komada

puščane municije, 477 komada

različite pištoljske municije,

ručno napravljen eksploziv

sa umetnutimolovom koji je,

kako se sumnja, bio spreman

za nezakonit izlov ribe, dvije

kapisle sa umetnutim štapinom

i pet kocki nepoznate materije

nalik na eksploziv čiji će sastav

biti utvrđen nakon vještačenja.

Osumnjičeni je uhapšen u akciji

barskih policajaca i graničnih u

nastavku aktivnosti koje se rea-

lizuju s ciljem suzbijanja neza-

konitog izlova ribe upotrebom

dinamita.

C. H.

KOTOR

- Srpska i kanadska

državljankaSaraVidak (20)

ostajeupritvoru jer je

Osnovni sudodbio jemstvo

od 10.000koje suponudili

njeni branioci kakobi seu

daljemtokupostupkabrani-

la sa slobode.

Odluku je donijela sutkinja

Osnovnog suda Momirka

Tešić.

Uobrazloženjuodlukenavodi

sedajeprijedlogodbraneneo-

snovan ali da advokati mogu

podnijeti žalbuVišemsudu.

BranilacVidak, advokatSrđan

Lješković kazao je za Pobjedu

dane želi dakomentariše sud-

sku odluku kojom je odbijen

njihov zahtjev.

- Naše je kao punomoćnika da

pružimo najboljumoguću od-

branu našoj branjenici i na taj

načinpokušamodadokažemo

njenunevinost–rekao jeLješ-

ković Advokat je istakao i da

neće podnositi žalbu na rješe-

nje o odbijanju jemstva kao ni

na odluku o produženju pri-

tvora da ne bi odugovlačili po-

stupak.

Njegovu klijentkinju, kako je

naveo, posjetili su konzul i se-

kretar Kanadske ambasade iz

Beograda.

Osnovno državno tužilaštvo

prije dva dana podiglo je op-

tužni prijedlog protiv Vidak i

suđenje je zakazano za 31. av-

gust.

C.H.

BIJELOPOLJE

- Policija jeprotivdvamaloljetnikapodnije-

laprijave zbog sumnjeda supočinili krivičnodjelokrađa.

U saopštenju se navodi da je 24. avgusta kontrolisano vozilo

„golf II“beranskihregistarskihoznakakojimjeupravljaomalo-

ljetni L. Ž. (16) iz Tivta, dok se na suvozačevommjestu nalazio

M. L. (17) izBosne iHercegovine, sa prebivalištemuKotoru.

Mladići nijesu imali dokumentacijunaosnovukojebi semogao

utvrditi njihov identitet, pa su privedeni u bjelopoljski Centar

bezbjednosti.

Istražitelji su tokomsaslušanja posumnjali da je vozilo ukrade-

no, a nakon tog su dobili i potvrdu jer je R. K. iz Berana prijavio

damu je ukradeno vozilo „golf II“.

Nakon toga obaviješteno je Tužilaštvo koje je podnijelo prijave

protivL. Ž. iM. L. Vozilo je vraćeno vlasniku.

C.H.

BIJELOPOLJE

- ErnestuŠkrijelju (49) izRožajaprodužen

jepritvor zbog sumnjeda je 15. aprilaubio svogbrataMer-

sada (38), odlučilo jevijećeApelacionog suda.

Kako su ranije saopštili iz policije, on je usmrtio brata hicem iz

pištolja i tonaulazuunjihovuporodičnukućuuulici Ibarskoj u

Rožajama.

Uodluci Apelacionog sudanavodi da suneosnovani navodi žal-

be koju je odbrana podnijela na odlukuopritvoru.

- Prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve činjenice i okolnosti,

koje opravdavajuproduženjepritvora okrivljenomE. Š. –navo-

di se uodluci Apelacionog suda.

C.H.

Veljović:

Garantujemo

bezbjednost

građanima

Bivši funkcioner budvanske opštine odležao kazne i napuštio Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

DraganMarovićna slobodi

DraganMarović

Osnovni sud odlučio o zahtjevu branilaca koji zastupaju

optuženu za napad na sutkinju

Vidakostajeupritvoru,

odbijeno jemstvo

SaraVidak

BIJELO POLJE:

Prijava protiv dvojicemaloljetnika

Osumnjičeni

zakrađuvozila

Odbijena žalba odbrane Ernesta Škrijelja

Okrivljenomza

ubistvobrata

produženpritvor

Direktor Uprave policije o incidentima koji su se dogodili tokom turističke sezone

Pronađeni

pištolj, puška,

municija i

eksploziv

Potragaza

Podgoričaninom

zbog silovanja