Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Svijet

Nekadašnji lični advokat predsjednika SAD priznao krivicu za finansiranje izborne kampanje

Koen: Trampnaredio isplate

Advokat se izjasnio da je kriv za kršenje zakona o finansiranju kampanje,

navodeći da je po nalogu kandidata za federalni položaj organizovao

isplate da bi uticao na predsjedničke izbore 2016. godine. Koenovo

priznanje povezano je sa novcemkoji je tokompredizborne kampanje

2016. godine isplaćen navodnimTrampovim ljubavnicama

NJUJORK

- Bivši dugogo-

dišnji lični advokat pred-

sjednikaDonaldaTrampa,

MajklKoen, priznao jeda

jekrivzakršenje zakonao

finansiranjukampanje i

drugeoptužbe, navodeći

da jeponalogukandidata

za federalni položaj orga-

nizovao isplatedabi uti-

caonapredsjedničke izbo-

re 2016. godine.

Koenovo priznanje poveza-

no je sa novcem koji je to-

kompredizborne kampanje

2016. godine isplaćen na-

vodnimTrampovim ljubav-

nicama.

Koen je istakao da je organi-

zovao isplate čija je ,,glavna

svrha bila uticanje na izbo-

re“, po nalogu kandidata za

federalni položaj, kojeg nije

imenovao, prenosi Glas

Amerike.

Iako nije imenovao dvije že-

ne, niti Trampa, svota ispla-

ćenog novca i datumi pokla-

paju se sa isplatama bivšoj

PlejbojzečiciKerenMekdu-

gal i porno glumici Stormi

Danijelskoje su tvrdileda su

imale aferu saTrampom.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da nikome

ne bi preporučio svog bivšeg advokata Majkla Koena i naveo

da Koen izmišlja ,,priče“ da bi postigao dogovor s tužilaštvom.

- Ako neko traži dobrog advokata, snažno bihmu preporučio

da ne angažuje usluge Majkla Koena - napisao je Tramp na

Tviteru, prenosi AP.

Tramp je u nizu tvitova naveo da mu je veoma žao Pola Mana-

forta, bivšeg šefa njegovog izbornog štaba, koji je takođe pro-

glašen krivimpo osam tačaka optužnice.

- ,,Pravda“ je uzela 12 godina star poreski slučaj, između osta-

log, izvršila ogroman pritisak na njega (Manaforta) i on je, za

razliku od Majkla Koena, odbio da se ‘slomi’ - izmišlja priče

kako bi dobio ‘dogovor’. Poštovanje za hrabrog čovjeka,

naveo je Tramp.

Tramp:Nepreporučujem

Koenazaadvokata

Bivši šef izborne kampanje

predsjednika Donalda Tram-

pa, Pol Manafort, proglašen je

krivimpo osam tačaka optuž-

nice za poresku i bankarsku

prevaru i neprijavljivanje ban-

karskih računa u inostran-

stvu, dok porota nije uspjela

da postigne konsenzus o

ostalih 10 tačaka optužnice.

Porota je poslije četvorod-

nevnog vijećanja proglasila

Manaforta krivim za dvije od

devet optužbi za bankarsku

prevaru, svih pet optužbi za

poresku prevaru i jednu od

četiri optužbe za neprijavlji-

vanje računa u inostranstvu.

Sudija T. S. Elis proglasio je

da suđenje nije validno za 10

tačaka optužnice, u pogledu

kojih porota nije mogla da

postigne konsenzus, preno-

si Glas Amerike.

Suđenje Manafortu, dugo-

godišnjem republikanskom

operativcu, prvo je koje je

održano u okviru istrage

ruskogmiješanja u američke

predsjedničke izbore 2016.

godine, ali se optužbe protiv

Manaforta uglavnomodnose

na period prije nego što je

radio za Trampovu kampa-

nju.

Tužioci su optužili Manaforta

da je od američke poreske

službe sakrio 16miliona dola-

ra koje je zaradio kao politički

Manafortkrivpoosamtačakaoptužnice

SPORAZUM

Koen, koji je prethodno sa fe-

deralnim tužiocima postigao

sporazumopriznanjukrivice,

priznao je krivicu za ukupno

osam tačaka optužnice, uklju-

čujući izbjegavanje plaćanja

poreza i davanje lažnih izjava

finansijskoj instituciji.

Koenov sporazum sa tužioci-

maobuhvata imogućuzatvor-

sku kaznu do pet godina i tri

mjeseca. Izricanje kazne je

zakazano za 12. decembar, a

sudija je odredio i kauciju od

pola miliona dolara. Koen se

prije odlaska u sudnicu pre-

daoFBI.

Koen je bio dio Trampovog

užeg kruga saradnika više od

decenije, kao njegov lični ad-

vokat, a nastavio je da savjetu-

je predsjednika i poslije izbo-

ra. Njihovi odnosi su se,

međutim, pogoršali prethod-

nihmjeseci.

ISTRAGA

Koen je mjesecima bio pod

federalnom istragom zbog

moguće prevare povezane sa

PolManafort

njegovim kompanijama.

FBI je u aprilu pretresao

Koenovu hotelsku sobu,

kućuikancelarijuioduzeo

više od četiri miliona do-

kumenata.

Majkl Koen je bio poznat

kao Trampov lojalni sa-

vjetnik prije racije Fede-

ralnog istražnog biroa, ko-

jujepredsjednikprvobitno

nazvao,,lovomnavještice“

i politički motivisanimna-

padomnjegovihneprijate-

lja ubirou.

Predsjednikova početna

podrška ubrzo je prerasla

u javni spor, što je podsta-

klo spekulacije da bi Koen

tužiocimamogao da otkri-

jepovjerljive informacijeo

Trampu.

savjetnik proruskih političara

u Ukrajini, a zatimda je lagao

banke da bi obezbijedio

kredit od 20miliona dolara,

nakon štomu je presušio

izvor prihoda iz Ukrajine.

Manafort je radio pet mjeseci

za Trampovu predizbornu

kampanju, tokom ključnog

perioda u trci za predsjednika

SAD.

Predsjednik Donald Tramp je

nakon presude pokušao da

se distancira od Manaforta,

rekavši da sve to nema veze

sa njim, prenosi Rojters.

Majkl Koen

MOSKVA

–PredsjednikRusijeVladimirPutin je

izjaviodaNATOpomjera svojuvojnu infrastruk-

turubliže ruskoj granici, adaRusijakaoodgovor

na to trebadaojača sopstvenu infrastrukturu.

Putin jenakonferenciji zamedijenakon razgovora sa

predsjednikom Finske SaulijemNinistom, rekao da

NATO odbija da sa Rusijom razgovara o utvrđivanju

pravila vojnih letova, prenosi Rojters.

NIKOZIJA

-Kiparski ban-

kovni računi ruskihbizni-

smenaOlegaDeripaske i

ViktoraVekselberga zamr-

znuti sunakon što ih jeMini-

starstvo finansijaSjedinje-

nihAmeričkihDržava

stavilona listu sankcionisa-

nihosoba.

To je potvrdila podsekretarka

američkog Ministarstva Sigal

Mandelker pred američkim

Kongresom.

-Nakonšto su6. aprila svrstani

na listu, Olegu Deripaski i Vik-

toruVekselberguzamrznutisu

računi - rekla jeMandelker.

Prema procjenama američkog

Ministarstvafinansija,Deripa-

ski je zamrzavanjem računa

bogatstvo smanjeno na pola, a

Vekselberg je izgubio oko tri

KANBERA

-Australij-

ski premijerMalkolm

Turnbul ,,preživio“ je

glasanjeonepovjerenju

uparlamentu, koje je

iniciralaopozicionaLa-

burističkapartija, pre-

nosi Tanjug.

Podrškupremijerupruži-

li su svi poslanici vladaju-

će koalicije u donjem do-

Putin: InfrastrukturaNATO-a sve

bliža,Moskvamoradaodgovori

Zamrznuti računi Deripaske

i VekselberganaKipru

milijarde američkihdolara.

Bogatstvo Deripaske Forbs je

ovegodineprocijeniona6,7mi-

lijardi, dok je Vekselberg ,,te-

žak“ oko 14,4milijarde dolara.

Berlin: UhapšenRus zbog

planiranja terorističkognapada

BERLIN

-Njemačkevlasti

uhapsile suruskogdržavlja-

ninaosumnjičenog zaplani-

ranje terorističkognapadau

Njemačkoj, zajedno sa

islamskimekstremistom.

Taj ekstremista, kako navode

tamošnji mediji, uhapšen je

prošle godine uFrancuskoj.

Savezni tužioci su saopštili da

je 31-godišnjak, identifikovan

samo kao Magomed Ali C.,

uhapšen juče u Berlinu, pre-

nosi agencijaAP.

On je, kako tvrde, u svomstanu

uoktobru2016.godineuskladi-

štio ,,značajnu količinu“ ek-

sploziva TATP kako bi izveo

napad u Njemačkoj, čije je vri-

jemeimjestoostalonepoznato.

Međutim, tužioci navode da

su njegovi planovi i njegovog

navodnog saučesnika Kle-

menta B. osujećeni ,,preven-

tivnom policijskommjerom“,

nakon čega su odlučili da se

razdvoje.

Klement B. je tada otišao u

Francusku, a uhapšen je u

aprilu 2017. godine uMarseju,

zbogplanovada izvršinapadu

Francuskoj.

Australija: Turnbul ostajepremijer

mu, dok je protiv njega

glasalo 35 poslanika labu-

rista, prenosi Rojters

Prije tog glasanja, samo

nekoliko sati, on je odbra-

nio čelnu poziciju u svojoj

Liberalnoj stranci.

Turnbul je prethodno na

unutarstranačkom glasa-

nju za lidersku poziciju

pobijedio ministra za imi-

gracijuPiteraDatona.

MalkolmTurnbul

OlegDeripaska ViktorVekselberg

Vladimir Putin

DonaldTramp