Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Hronika

eđu kojima i policijskih funkcionera

iceza

ajovićem

FOTODAN

Ukoliko Specijalno tužilaštvo

ne podnese optužni akt – pri-

jedlog za izricanje krivične

sankcije protiv Željka Radulo-

vića (18) iz Nikšića, on će biti

pušten iz pritvora – kazao je

za Pobjedu branilac Radulo-

vića, advokat Sava Kostić.

On je objasnio da će Radulo-

vić po sili zakona, a shodno

odredbama Zakona o postu-

panju prema maloljetnicima

u krivičnompostupku i Zako-

nika o krivičnompostupku,

napuštiti ZIKS ukoliko

Tužilaštvo protiv njega nije

podnijelo optužni akt.

Radulović je proveo dva mje-

seca i juče je bio posljednji

dan do kada je Tužilaštvo

moralo da odluči da li će

podići optužni akt.

Istekaorok

zapodizanje

optužnog

akta

protivŽeljka

Radulovića

sumnje da je za materijalnu

nadoknadu obavljao prljave

poslove. Mršiću se za učešće

u ubistvu Gorana Lenca sudi

u odsustvu jer je nedostupan

crnogorskim vlastima. Pre-

ma navodima optužnice, Mr-

šić je 16. septembra prošle

godine u 19.15 časova, na po-

moćnomstadionuFKBokelj,

s umišljajemubioLenca i po-

kušaodaubijeMilanaJoviće-

vića. Za manje od godinu,

istražitelji suMršićapovezali

i sa četrnaestočlanom krimi-

nalnomgrupom.

U ovom predmetu Tužilaš-

tvo ima i zaštićenog svjedo-

ka kodnog imena „Jadranko

Jonski“ i njegovo saslušanje

bilo je najavljeno za 20. av-

gust, ali je odgođeno za se-

damdana.Zaštićenisvjedok

iskaz će dati putem video-

linka.

M.Ž.

BAR

-Nepoznati počinioci

opljačkali suuponedjeljak

ujutrooko šest sati prodav-

nicu sportskeopreme „Ca-

kan sport“unaseljuBjeliši.

Barska policija pronašla je ju-

če službeno vozilo „polo“ fir-

me „Padrino mont“, koje je u

vlasništvu predsjednika poli-

tičke partije „Biram Bar“ Ra-

domira Novakovića Cakana.

Istraga ukazuje da su lopovi

vozilo koristili nakonpljačke.

Kako nam je potvrđeno u bar-

skoj policiji, u toku je potraga

zaosumnjičenimakoji supro-

valili ubutiksportskeopreme.

Kamere na objektu snimile su

maskirane pljačkaše koji su

obili ulazna vrata, ostavili alat

korišćen za provaljivanje i uz

ukradenu sportsku opremu

uzeli i ključ od službenog vo-

zila „polo“, kojimsupobjegli.

Krađu jeprijavilaradnicapro-

davnice. Tužilac u Osnovnom

državnom tužilaštvu kvalifi-

kovao je ovo djelo kao teška

krađa.

V.K.V.

BAR:

Potraga za osobama koje su iz „Cakan

sporta“ ukrale garderobu

OpljačkanCakanovbutik

ButikuBjelišima

Osumnjičenog za učešće u više krivičnih djela saslušao sudija za istrage

Dropoposlat uSpuž

PODGORICA

-Državljani-

nuBosne iHercegovine

AleksandruDropu juče je

određenpritvor do30dana,

aodluku jedonio sudija za

istrageVišeg sudauPodgo-

riciMiroslavBašović.

Dropo se juče kod sudije kao i

danranijepred tužiocembra-

nio ćutanjem.

Osumnjičeni se u nedjelju u

prisustvu advokata Srđana

Lješkovića predao inspekto-

rimaCentrabezbjednosti, na-

kon čega je zadržan u prosto-

rijamaspecijalnogpolicijskog

odjeljenja.

Dropo se našao na spisku

osumnjičenihu istrazi koja se

vodiprotivgrupekojasesum-

njiči da jeumiješanauubistvo

Miloša Šakovića i slučajne žr-

tve Radivoja Jovanovića u

centruPodgorice, 31.marta.

Ta grupa, prema sumnjama

istražitelja, djelovala je u Cr-

AleksandarDropo ispred

Centrabezbjednosti

nojGoriisusjednimzemljama

s ciljem izvršenja krivičnih

djela neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga, odnosno

međunarodne trgovine nar-

koticima, teško ubistvo, trgo-

vinaoružjem, otmica, izaziva-

n j e o p š t e o p a s n o s t i i

razbojništvo.

Plan ove grupe bio je i da za-

strašujuodređene osobe, akti-

viraju eksplozivne naprave,

pale vozila...

Kriminalna organizacija for-

mirana je tokom2017. godines

ciljem vršenja krivičnih djela

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih materija i teško

ubistvo. Kako je Pobjedi

nezvanično saopšteno, Dropo

se tereti za šverc droge i uče-

šćeukriminalnojorganizaciji.

U akciji su uhapšeni Željko

Đukić (39), Miloš Božović

(21), Dragoje Vukčević (30),

Lazar Raičević (21), Balša To-

dorović (23), Đurađ Lončar

(23), Arnel Mandić (20), Ra-

doš Popović (29) i Smail Lekić

(34).Krivičneprijavepodnije-

te su i protiv pritvorenika

Marka Rnkovića, Predraga i

JankaVukadinovića.

Policija potražuje D. A. (17) za

kojeg postoji osnovana sum-

nja da je prihvatio članstvo u

kriminalnoj organizaciji za-

jedno sa sedam osoba koje su

ranije uhapšene.

Traga se i zaMarkomJovano-

vićem, koji se sumnjiči da je

počinilac dvostrukog ubistva

u centruPodgorice.

M.L.

BUDVA

–Sedamdanana-

kon informacijeda jeuko-

torskomSuduzaprekršaje

napadnuta sutkinjaJelena

Stanišić, oglasila se i njena

zastupnica, advokaticaDi-

janaKnežević, koja jeocije-

nilada je slučaj „senzacio-

nalistički i politički

obojen“.

Za napadna sutkinjuStanišić

osumnjičena je srpska i ka-

nadska državljanka Sara Vi-

dak (20) i njoj je nakon saslu-

šanja određen pritvor do 30

dana. Incident se dogodio u

utorak, na kraju prekršajnog

postupka protiv Stevana Pr-

pe, momka osumnjičene Vi-

dak, koji je kažnjen novčano

90 eura zbog saobraćajnog

prekršaja. Nezadovoljna

zbog donijete odluke, Vidak

je, kako se navodi u prijavi,

sutkinju napala najprije ver-

balno, a zatimi fizički.

- Nakon objave informacije u

medijima da je sutkinja ko-

torskog Suda za prekršaje Je-

lenaStanišićverbalnoifizički

napadnuta, pojedini mediji

su senzacionalistički, jedno-

strano i politički obojeno pri-

stupiliizvještavanju,nevode-

ć i p r i t o m r a č u n a o

objektivnom informisanju

javnostikojaostajeuskraćena

Zastupnica sutkinje kotorskog Suda za prekršaje ocijenila

da je slučaj njene klijentkinje politički obojen

Knežević: Pričaosnimku

manipulacija javnošću

za bitne informacije, kao i su-

dijskom integritetu, ugledu,

dostojanstvu i kredibilitetu

sutkinje Jelene Stanišić koju

ja zastupam – navela je Kne-

žević u saopštenju dostavlje-

nomPobjedi.

Ona tvrdi da je poznato da

Sud za prekršaje uKotoru ni-

kad nije imao bilo koju vrstu

zaštite,nifizičke,nitijeposto-

jao video-nadzor, dokOsnov-

ni sud u Kotoru ima samo

obezbjeđenje, pa se „iza priče

o postojanju video-snimka

ovog događaja krije manipu-

lacija javnimmnjenjem“.

- Iznose se neistinite tvrdnje

da je sutkinja Stanišić napra-

vila grešku u rješenju o ka-

žnjavanju okrivljenog Prpe

unošenjem pogrešnog broja

registarskihoznaka, što jena-

vodnobiorazlogzaobraćanje

osumnjičene Vidak sudiji.

Istina je da u rješenju stoji

tačna registarska oznaka vo-

zila kojim je upravljao Prpa –

kazala jeKnežević.

Ona tvrdidanije istinanida je

PODGORICA – Udva udesa koji su se juče

dogodili na crnogorskimputevima povrije-

đene su četiri osobe.

U udesu koji se dogodio oko 11.30 sati na putu

Podgorica – Kolašin, umjestu Dromira, jedna

osoba je teže povrijeđena.

Do udesa je došlo kada su se sudarili ,,audi“ i

,,pežo“.

Zbog uviđaja na toj dionici saobraćaj je bio u

prekidu.

U udesu na izlazu iz Budve, na Vidikovcu, oko

13 sati povrijeđene su tri osobe, ali nije poznato

i kakve su povrede zadobili. Istragom će se

utvrditi kako je došlo do udesa.

C. H.

Četiri osobe

povrijeđene

Rasvijetljeno 10 krađa u Nikšiću, tri osobe uhapšene

Krali kućne

aparate,

zlato, alat…

Udesi kod Dromire i Budve

majci osumnjičene Sare Vi-

dak onemogućeno da posjeti

kćerkuupritvoru, jer ona ima

pravo na to nakon davanja

svjedočkog iskazapred tužio-

cem.

- Ali njena odluka je bila da

napusti državu Crnu Goru

prije davanja iskaza i uskrati

pravo da posjeti ćerku u pri-

tvoru – pojasnila je advokati-

ca.

Navela je i da šest saslušanih

svjedoka pred tužiocem nije-

suiznijelibilokakvečinjenice

koje bi ukazivale da se sutki-

nja ponašala suprotno Etič-

komkodeksu.

-Prednadležnimorganomni-

kad nije utvrđeno da je sutki-

nja Jelena Stanišić svojimpo-

našanjempovrijedilaodredbe

Etičkog kodeksa sudija, da ni-

kad nije bila disciplinski ka-

žnjavana–kazalajeKnežević.

Dodaje da je svimučesnicima

u ovom postupku u interesu

da se postupak provede brzo i

efikasno i da se utvrdi istina,

te jestogaveomavažnozapo-

stupak da se svjedoci Olivera

Vidak i Stevan Prpa vrate u

Crnu Goru i daju svjedočke

iskaze, kako se ne bi nepo-

trebno odugovlačio postupak

i prolongirao boravak u pri-

tvoru osumnjičene Sare Vi-

dak.

A.G.

SudzaprekršajeuKotoru

NIKŠIĆ

–Policija jeuNikšićura-

svijetliladeset krađa i uhapsila tri

osobe zbog sumnjeda supočinili ta

krivičnadjela.

U saopštenju policije navodi se da je

dvadeset četvorogodišnji S. G. izNik-

šića počinio osam imovinskih delika-

ta.

- On je, kako se sumnja, koristeći ne-

pažnjustanarakraokontraktore i osi-

gurače koji su bili instalirani u ra-

zvodnimormarimaulazastambenih

zgrada, a koje je kasnije prodavao –

piše u saopštenju.

S. G. je priveden tužiocu na sasluša-

nje.

Prijava jepodnijeta i protivR. Š. (22)

izNikšića zbog osnovane sumnje da

jepočiniokrivičnodjeloteškakrađa.

On je, kako se sumnja, iz jedne kuće

ukrao veći broj kućanskih aparata,

električni i ručni alat i zlatni nakit.

Pretresom kuće koju koristi osum-

njičeni pronađeni su i oduzeti ukra-

deni predmeti.

Takođe, nikšićkapolicijauhapsila je

i D. P. (37) izNikšića zbog sumnje da

je ispred ulaza u stadion FK „Sutje-

ska“ ukrao skupocjeni bicikl.

Osnovni tužilac je u Nikšiću nakon

saslušanjaD. P. odrediozadržavanje

do privoda sudiji za istragu Osnov-

nog suda uNikšiću.

M.L.