Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Hronika

DANILOVGRAD – Sedamdeset šestogodišnji Dragoljub

Radonjić poginuo je juče u saobraćajnomudesukoji se

dogodiou 13.30časova umjestuKosić ublizini Dani-

lovgrada.

U udesu je povrijeđen šest godina mlađi Blagoje Perišić.

Vozilo u kojem su bili Radonjić i Perišić, iz za sada neutvrđenih

razloga, sletjelo je sa puta. Istragom će biti utvrđeno kako je

došlo do nesreće.

C. H.

Saobraćajni udes u Danilovgradu

Jednaosoba

poginula, druga

povrijeđena

Pronađeno tijelo

unapuštenoj kući

PODGORICA

–Tijelo starije žene, čiji identitet još nije

utvrđen, pronađeno je jučeokopodnevaunapuštenoj

kući uUlici SlobodanaŠkerovićauPodgorici.

Kakonamjenezvaničnosaopštenoupoliciji,natijelunema

vidljivih tragova nasilja. Tijelo je poslato na obdukciju, čiji

nalaz će pokazati tačanuzrok smrti.

Policija sumnja da se radi o beskućnici.

A.G.

Uhapšen Novljanin zbog šverca droge

Zaplijenjeni 100grama

heroina imarihuana

HERCEGNOVI

–M. R. (33) iz

HercegNovoguhapšen je jer

jepolicijakodnjegapronašla

skoro 100gramaheroina i

manjukoličinumarihuane.

Njemu se prijavom na teret

stavlja da je počinio krivično

djeloneovlašćenaproizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, pretresomM. R. u džepu

pantalona pronađena je pvc

kesa u kojoj je, kako se sumnja,

bioheroin.

- Pretresom njegovog vozila

,,reno megan“ u prtljažniku su

pronašlijošjednopakovanjeza

koje se sumnja da je heroin –

navodi seu saopštenjupolicije.

Zaplijenjeno je ukupno 99,7

grama heroina, dok je pretre-

som stana nađeno i 0,8 grama

marihaune.

Heroin i marihuana poslati su

u Forenzički centar zbog vje-

štačenja.

Osumnjičeni M. R. će, uz kri-

vičnu prijavu, biti priveden tu-

žiocu na saslušanje koji će se

izjasniti o zadržavanju.

C.H.

PODGORICA

–Ministar-

stvounutrašnjihposlovapo-

krenulo jedisciplinski po-

stupakprotivpolicajcaK.H.

jer jena graničnomprelazu

Kulaprekriokameru i ome-

tao radvideo-nadzora.

Kako se navodi u saopštenju

MUP-a, K. H. je u aprilu obav-

ljajući poslove granične pro-

vjere kao vođa smjene na GP

Kula, dok je mijenjao kolegu

K. E. ometao rad novopostav-

ljenog video-nadzora u kon-

trolnoj kabini na ulazu uCrnu

Goru.

- Uzeo je jednu plastičnu flašu

sa koje je skinuo naljepnicu i

nalijepio je preko objektiva

nadzorne kamere. Naljepnica

je bila cijelog dana, a po po-

vratku u kabinu kolega nije to

primijetio. Istog dana oko

19.36 časova K. H. je došao do

kontrolnekapije,pružiorukui

uklonio naljepnicu sa objekti-

va kamere, dok je u to vrijeme

kolega evidentirao putnika.

Ovim je otežao da se utvrde

propusti u radu policijskih

službenika, čime jepočinio te-

župovredu službenedužnosti

Zakona o unutrašnjim poslo-

vima –piše u saopštenju.

C.H.

Disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

zbog ometanja video-nadzora na granici

Policajacprekrio

kamerunaljepnicom

Novi detalji u istrazi o kriminalnoj grupi koja je planirala više likvidacija

Crvenepotjer

Vukotićemi B

Kriminalne

grupe, prema

naredbi za

sprovođenje

istrage,

formirane su

prije godinu, a

podaci do kojih

su istražitelji

došli ukazuju

da su neki od

osumnjičenih

upleteni i u neke

ranije odrađene

egzekucije

- terete se

za učešće u

ubistvima

Miloša Šakovića,

Gorana

Lenca, Đorđa

Sekulovića i

Nika Roganovića

SaprivođenjaVukotića

PODGORICA

–Crnogor-

skevlasti raspisale sume-

đunarodnepotjernice za

KotoraninomIgoromVu-

kotićemi albanskimdržav-

ljaninomErogenomBrajo-

vićem, koji se sumnjičeda

subili na čelukriminalnih

grupakoje supripremale

višekrivičnihdjela - nezva-

nično saznajePobjeda.

Osim Brajovića i Vukotića,

istražitelji terete i Nikšićani-

na Ranka Radulovića da je

bio na čelu jedne kriminalne

organizacije. On je uhapšen

18. juna i od tada se nalazi u

Zavodu za izvršenje krivič-

nih sankcija uSpužu.

Specijalno tužilaštvo nekoli-

komjeseci istraživalo je dje-

lovanje grupa koje su, kako

osnovano sumnjaju, formirali

Vukotić, Brajović i Radulović,

ačijijecilj,premanavodimaiz

naredbe za sprovođenje istra-

ge, bio likvidacija policijskih

funkcionera,službenikaANB,

bezbjednosno interesantnih

osoba.

DJELOVANJE

Nametipetnaestočlanegrupe,

prema saznanjima do kojih je

došaospecijalni policijski tim,

bio je i glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić. Neki od čla-

novabilisuzaduženizapraće-

nje Katnića, kako bi „upozna-

li“ njegove navike i detalje iz

privatnog života – gdje se kre-

će, kada izlazi iz kuće...

Kriminalne grupe, prema ak-

tima Tužilaštva, formirane su

prije godinu i podaci do kojih

suistražiteljidošliukazujuda,

osim planiranih likvidacija,

pojedini osumnjičeni suuple-

teni i u neke ranije odrađene

egzekucije - terete se za uče-

šće u ubistvima Miloša Šako-

vića, Gorana Lenca, Đorđa

SekulovićaiNikaRoganovića,

kao i u pokušajima ubistva –

Novljanina Duška Roganovi-

ća i PodgoričaninaVjekoslava

Lambulića, te u iznudama,

bombaškim napadima, zele-

našenju...

Velikaakcija istražiteljazapo-

čela je na osnovu operativnih

podatakadasepripremajusu-

rovi zločini, kao i da se na spi-

skuzaodstrijel nalaze i imena

istaknutih bezbjednosnih

službenika.Detaljnimprovje-

rama već u prvim danima

istrage specijalni policijski

tim došao je do saznanja o

umiješanosti i stranih držav-

ljana, te i da je operacija osmi-

šljena na međunarodnom ni-

vou. Nakonmjesec došli su do

Erogena Brajovića, albanskog

državljanina.

HAPŠENJA

Uovojakcijiprvahapšenjausli-

jedila su početkom juna nakon

što su istražitelji prikupili do-

kaze. Tada su lisice na ruke

stavljene ZlatkuMatanoviću iz

Skadra, Stefanu Peroviću iz

Nikšića (19) i njegovom sugra-

đaninu Dejanu Vujoviću (21)

zbogplaniranjavišelikvidacija.

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vuko-

tića, su Radoš Petrušić, Stefan

Radulović (22), Luka Radulo-

vić (24), Ratko Martinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54),MiladinDedović.

Naredbom je obuhvaćen i

KotoraninNikolaMršić zbog

PODGORICA

–Danilovgra-

đaninuMarkuŠaranoviću,

optuženomda jeu saizvrši-

laštvu sa jednomili višene-

poznatihosobaubiobizni-

smenaDraganaBećirovićau

Budvi 10. aprila 2011. godine,

produžen jepritvor –odluči-

lo jevijećeApelacionog suda.

U odluci se navodi je Viši sud

pravilno cijenio sve činjenice

koje opravdavaju produženje

pritvora.

- Ocjenom dokaza iz spisa

predmeta prvostepenog suda

BIJELOPOLJE

–Petnjičani-

nuS. A. osumnjičenomda je

silovao svojubivšudjevojku

produžen jepritvor odlu-

komApelacionog suda.

-Ocjenomdokazakoji senala-

zeuspisimapredmeta, najpri-

jeiskazomdjevojkekojijedala

predvrhovnimdržavnimtuži-

ocem, medicinskom doku-

mentacijom, zatim na osnovu

nalaza i mišljenja vještaka za

telekomunikacije iz kojeg, iz-

među ostalog, proizilazi da je

okrivljeni poslao SMS poruku

djevojci sadržine „Spasi me

kad temolim“, priložene foto-

dokumentacije i drugih doka-

za ovaj sud, kao i prvostepeni,

nalazi da je okrivljeni S. A.

osnovanosumnjivdajeizvršio

krivično djelo silovanje, što

predstavljaosnovni preduslov

da bi se prema nekom licu

odredio, a samim tim i produ-

žio pritvor – obrazloženo je iz

Apelacionog suda.

S. A. je uhapšen 7. jula, oko 15

časova, u jednommjestuubli-

ziniBerana, zatošto jeupotre-

bom sile i prijetnje 46-godiš-

n j a k i n j u p r i mo r a o n a

seksualni odnos.

Žena je ispričala da ju je uda-

rio u glavu i, ne dozvolivši joj

daizađeizautomobila,primo-

rao je na seksualni odnos.

S. A. se ranije nije izjašnjavao

prilikomsaslušanjakodistraž-

nog sudije, ali je u tužilaštvu

negirao silovanje, tvrdeći da je

njegova bivša djevojka sve iz-

mislila zbog navodnih ranijih

razmirica.

M.L.

Odbijen zahtjev odbrane da se Petnjičanin brani sa slobode

Osumnjičeni za silovanjeostaje izabrave

Odluka Apelacionog suda u slučaju optuženog za teško ubistvo

Šaranovićnemožena slobodu

SaprivođenjaŠaranovića

- vještačenja, uviđajne doku-

mentacije, fotodokumentaci-

je i drugih dokaza, smatramo

da proizilazi osnovana sum-

njada jeoptuženiM. Š. izvršio

krivičnodjelokojemuse stav-

ljana teret, a što jeosnovni za-

konski uslov za određivanje i

produženje pritvora optuže-

nom - piše u obrazloženju

Apelacionog suda.

Kako se navodi u odluci, Šara-

nović se u pritvoru nalazi od

22. januara 2015. godine.

- Sud je vodio računa ne samo

o visini zakonom zaprijećene

kazne za to djelo, već i o svim

okolnostima, pa i da se svrha

zbog koje se pritvor produža-

va optuženomM. Š. ne bi mo-

glapostićinekomblažommje-

rom – obrazloženo je iz

Apelacionog suda.

Prethodnom presudom Šara-

nović je osuđen na 14 godina

zatvora, ali jeApelacioni sudu

januaruukinuo ovuodluku.

Istom presudom, optuženi

Milan Bulatović je oslobođen

optužbe za neprijavljivanje

krivičnog djela i učinioca.

M. L.