Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Hronika

PLUŽINE

– Ronioci su četvrtog dana nakon

nesreće koja se dogodila na Pivskom jezeru

pronašli i izvadili tijelo 30-godišnjeg Slađana

Tijanića.

Mladić je u četvrtak sa Nikšićaninom Žarkom

Jokićem (53) vozio skuter na jezeru. Prevrnuli

su se na stotinak metara od pristaništa u Pluži-

nama, oko 18:30 časova, a Jokića sumomci, koji

su se zatekli na obali akumulacije, izvukli i poku-

šali da mu ukažu prvu pomoć, ali beuspješno.

Za Tijanićem su od tog dana tragali ronioci spe-

cijalnog tima MUP-a, a juče ujutro njegovo tijelo

su na dnu jezera, na dubini od oko 40metara,

pronašli ronioci iz Bijele.

Ra. P.

PODGORICA

–Saslušanje

zaštićenog svjedokakodnog

imena ,,JadrankoJonski“,

koji je trebaloda svjedoči u

istražnompostupkuprotiv

petnaestočlane grupe, juče

jeodgođenoza 27. avgust.

Saslušanje je odgođeno jer je

jedanodokrivljenihtražiono-

vog advokata.

- Bilo je predviđeno da se za-

štićeni svjedok sasluša video

linkom. Odgođeno je jer je je-

dan od okrivljenih tražio da

dođe njegov branilac po izbo-

ru, a ne branilac kojega su iza-

brali njegovi roditelji - kazao

je advokat jednog odosumnji-

čenih, Igora Vukotića, Zoran

Piperović.

Ovo jedrugi putda jeodgođe-

nosaslušanjezaštićenogsvje-

doka Jadranka Jonskog.

Istražitelji su od njega iskaz

trebalo da uzmu 31. jula, ali je

saslušanje zaštićenog svjedo-

kaodgođenozbogubistva ad-

vokata Dragoslava Miša

Ognjanovića.

Prvahapšenjauslijedilasuna-

kon operativnih saznanja da

su Zlatko Matanović, Stefan

Perović i Dejan Vujović plani-

rali likvidaciju bezbjednosno

interesantne osobe.

Na čelu tri kriminalne organi-

zacije prema stavu Tužilaštva

bili su – Ranko Radulović, al-

banski državljanin Erogen

Brajović i Kotoranin Igor Vu-

kotić.

Osim Brajovića, Radulovića i

Vukotića, naredbom su obu-

hvaćeni i Radoš Petrušić, Ste-

fan Radulović (22), Luka Ra-

dulović(24),RatkoMartinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54), Miladin Dedović. Na

spisku osumnjičenih su i Zlat-

ko Matanović iz Skadra i Nik-

šićaninStefanPerović.

Naredbom je obuhvaćen i Ko-

toranin Nikola Mršić, kojem

se na teret stavlja da je bio dio

kriminalne grupe.

Petnaestočlanu grupu Tuži-

laštvo tereti da su planirali vi-

še likvidacija i da su na spisku

zaodstrijel bili i službenici be-

zbjednosnog sektora. Takođe,

pojedini osumnjičeni sedovo-

de u vezu sa nekim ubistvima

koja su počinjena u prethod-

nomperiodu.

M. L.

KOTOR

–Srpska i kanadska

državljankaSaraVidak (20),

osumnjičena zanapadna

sutkinjuJelenuStanišić, u

kotorskomsuduzaprekrša-

je, ponudila je jemstvood

10.000eurakakobi sebrani-

la sa slobode, potvrdio je za

Pobjeduadvokat Srđan

Lješković.

On je kazao da je Vidak ponu-

dila sudu i da ostavi srpski i

kanadski pasoš kao garanciju

da neće otići izCrneGore.

Ranijejuče,OsnovnisuduKo-

toru odbio je žalbu advokata

Lješkovića na odluku kojom

jojjeodređenpritvordo30da-

na.

Osumnjičenoj Vidak je prošle

nedjelje određen pritvor zbog

opasnosti odbjekstva.

-Osumnjičena je kategorično

negirala navode optužbe za

koje se tereti.

Incident se dogodio u utorak,

na kraju prekršajnog postupka

protiv Stevana Prpe, momka

osumnjičene Vidak, koji je ka-

žnjen novčano 90 eura zbog

saobraćajnog prekršaja. Neza-

dovoljna zbog donijete odluke,

Vidakje,kakosenavodiuprija-

vi,sutkinjunapalanajprijever-

balno, a zatimi fizički.

M. L.

HERCEGNOVI

–Državljani SrbijeM. R. (19) iU. Z. (18)

uhapšeni suzbogprebijanja glumcaZoranaTrojanovićau

njegovoj porodičnoj kući uHercegNovom.

Njima je sudija za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom

odrediopritvor do 30dana, nakon čega suoni sprovedeni uZa-

vod za izvršenje krivičnih sankcija – Istražni zatvor uSpužu.

Mladići su bili na ljetovanjuuHercegNovom, gdje su iznajmili

smještajuprodičnoj kućiTrojanovićnaToploj. Odsamogdola-

ska mladići su pravili buku u apartmanu u kome su odsjeli. U

noći između 9. i 10. avgusta Trojanović je zamolio goste da ne

prave tolikubuku, nakon čega suoni fizički nasrnuli na njega.

Premanezvaničniminformacijama,jedanodmladićagajeuda-

rio flašom u glavu, zatim su nastavili da ga udaraju i šutiraju,

nanijevšimu teže tjelesne povrede.

Upoliciji uHercegNovompotvrdili sumedijimada je izvršeno

krivičnodjelonasilničkoponašanjeukome jeTrojanovićzado-

bio tjelesne povrede, te da je poslije incidenta hitno odvezen u

OpštubolnicuMeljine.

Kada je policija stigla u kuću Trojanovića nasilnici su već bili

pobjegli. Uhapšeni su istog dana oko 13:30.

- Nakon uzimanja zapisnika o obavještenju prikupljenom od

građanina, kakoaktera tako i očevidaca, konsultovan jedržavni

tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom,

koji se nakon predočenih činjenica izjasnio da suM. R. (19) iz

Beograda iU.Z. (18) izBeograda, državljani Srbije, osumnjičeni

da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetuZ. T.

Ovadva lica susprovedenadržavnomtužiocuuHercegNovom

u 18.30 časova, nakon toga sudija za istragu Osnovnog suda u

HercegNovom imjeodrediopritvorutrajanjudo30danapasu

oni sprovedeni uZavodza izvršenjekrivičnihsankcija–Istraž-

ni zatvor uPodgorici –naveli su iz policije.

Ž.K.

PODGORICA

– Crnogorski državljanin Filip Štilet (23), koji je

uhapšen po potjernici Interpola Podgorica, izručen je iz Belgije

Crnoj Gori zbog izdržavanja kazne zatvora od četiri mjeseca na

koju je osuđen presudomVišeg suda u Podgorici. Crna Gora

izručila je Srbiji Vladana Jelisavčia (27), kojeg je NCB Interpol Beo-

grad potraživao zbog izdržavanja kazne od tri godine. Jelisavči je

osuđen zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje

u promet opojnih droga, a odluku je donio Viši sud u Čačku.

M. L.

PETROVAC

- B. F. (53) iz

Budve uhapšen je zbog sum-

njeda jepištoljemprijetio

gostimaukafiću„MTV“u

Petrovcu, a I. V. (26) izBud-

ve i stranadržavljankaE. Š.

(23) osumnjičeni suzapri-

krivanjekrivičnogdjela - sa-

opšteno je izUpravepolicije.

Unoći između 16. i 17. avgusta

građani suobavijestili policiju

u Budvi da u ugostiteljskom

objektu „MTV“ na šetalištu u

Petrovcu jedna osoba ima

oružje i prijeti gostima u tom

lokalu.Nakonprijave,budvan-

ski inspektori susaslušaliB. F. i

I. V., obojicu iz Budve, i E. Š.,

stranu državljanku rođenu u

Beranama.

- Utvrđeno je da je B. F. imao

pištolj ,,pietro bereta“, sa

okviromukojemjebilo13me-

taka kalibra 9 milimetara, od

kojihje jedanmetakbioucije-

vi,akojimjeuvišenavratapri-

jetio osoblju i gostima, okre-

ćući cijev pištolja u njihovom

pravcu, pri čemu je lomiočaše

i flaše u bašti i unutar objekta

– saopštili su iz policije.

U saopštenju se navodi da se

sumnja za E. Š. da je, prije do-

laska policijskih službenika,

od B. F. uzela pištolj i stavila u

svoju torbu nakon čega ga je

predala I. V. tražeći od njega

da ga skloni, što je on i učinio,

sakrivajući ga u garaži stam-

bene zgrade ukojoj I. V. živi.

Pištolj je sklonjen i sakriven

prije dolaska policije.

Osvemujeobaviještentužilac

u Osnovnom državnom tuži-

laštvuuKotoru.

M. L.

U Pivskom jezeru okončana potraga

Pronađeno tijeloTijanića

Jadranka

Jonskog

saslušavaju

27. avgusta

Zaštićeni svjedok u istrazi protiv petnaestočlane

grupe nije dao iskaz u Višemsudu

Piperović: Borbaprotiv

kriminala, ali nazakonit način

Branilac Igora Vukotića, advokat Zoran Piperović kazao je

za Pobjedu da podržava borbu protiv organizovanog krimi-

nala, ali ne na nezakonit način.

On je kazao da naslućuje da će iskaz zaštićenog svjedoka

imati za cilj kompromitovanje Igora Vukotića.

Sud nije prihvatio žalbu odbrane da se ukine pritvor osumnjičenoj za napad na sutkinju

Vidaknudi jemstvo

od 10.000da se

brani sa slobode

Kotorski sudzaprekršaje

Uhapšena dvojica Beograđana uHerceg Novom jer

su nasrnuli na vlasnika apartmana u kome su odsjeli

Pretukli glumca

jer ih jeupozorio

danepravebuku

Interpol realizovao dvije ekstradicije

Uhapšena dvojica

bjegunaca

Tri osobe uhapšene zbog incidenta u lokalu „MTV“

Budvanin osumnjičen da

je prijetio gostima u ka ću

Saakcije izvlačenja uPivskomjezeru

Šćekić:

Uhodniku

sudanema

kamera

Branilac Sare Vidak, advo-

kat Ranko Šćekić, kazao je

za televiziju Prva da prema

njegovim informacijam

ipak ne postoji snimak

incidenta.

- Nažalost, prema nekim

mojim skoro dobijenim

informacijama, Osnovni

sud za prekršaje kao i

većina sudova nemaju

nadzorne kamere u hodni-

cima. Tako da ni ovaj sud,

prema pouzdanim infor-

macijama, nema snimke u

hodniku – kazao je advo-

kat Šćekić.