Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

16

Arena

Sportski miks

VojskaAustralijebiće an-

gažovananapripremama

nacionalnog tima teye-

mljeuočiOlimpijskih iga-

rauTokiju2020. godine.

Mnogo vojnih stručnjaka

imaće zadatak da u miru

rade sa reprezentativcima

u brojnim sportovima. Već

od novembra radiće se na

strogommentorstvu. Biće

to program fizičkih, ali i

mentalnih priprema, jer je

Olimpijski komitet Austra-

lije zaključio da se njihovi

takmičariizuzetnološeno-

se sa pritiskomočekivanja.

Australija je na Olimpij-

skimigramauRiodeŽane-

iru bila tek deseta, sa osam

zlatnih i ukupno 29 meda-

lja. Ta zemlja imala je

ubjedljivo najviše plasma-

na od četvrtog do osmog

mjesta, odsvihučesnicaOI

2016. godine. To je bio naj-

lošijiplasmanAustralijeod

1988. godine i Igara u Seu-

lu.

- Takođe, radiće se na pre-

cenciji bolesti i povreda.

Nije tobilokakva vrsta voj-

nog kampa, već primjena

uspješnogsistemakrozko-

ji prolazi naša vojska. Želi-

mo rođene pobjednike i

kvalitetne ljude, kada se

jednomnađunapodijumu,

naponosnacije-saopšteno

je iz Olimpijskog komiteta

Australije.

Oko 120 sportista i trenera

biće dio ovog programa.

Australijski sportisti po-

sljednjih godina uoči i to-

komvelikihtakmičenjabili

su često dio skandala. Cilj

je i da se razvije potreba o

doličnomponašanju, i tako

na najbolji način predstav-

lja svoja zemlja na najve-

ćemplanetarnomtakmiče-

nju.

S.S.

Roman Grožan, francuski vozač u Formuli 1, demantovao

je da je došao u ekipu Has početkomgodine kako bi lakše

obezbijedio angažman u Ferariju u budućnosti.

- Ne želim trenutno u Ferari, već da dostignemmaksimum

u odličnombolidu Hasa. Nakon 2021. godine ne znam što

će biti, tada nas očekuju potpuno nova pravila i drugačiji

bolidi. Svakako želimda postanemprvak svijeta - rekao je

Grožan.

Has koristi Ferarijeve motore u F1. Glavni kandidat da

naslijedi Kimija Raikonena u Ferariju ipak je Šarl Lekler iz

Zaubera.

Belgijski teniser David Gofan kazao je juče da nije

imao izbora nego da predameč protivRodžera Fede-

rerapri rezultatu7:6, 1:1zarivalaupolufinalumaster-

sa uSinsinatiju.

-Nijebilosmisladanastavim.Prviservismijeišao130

kilometara na čas. Nijesam osjećao ruku, a ni rame.

Izgubio sam prvi set, trebalo je da dobijem naredna

dva, to je bilo apsurdno - rekao jeGofan.

Kasno sinoć Federer je za sedmu titulu u Sinsinatiju

igraoprotivNovakaĐokovića.

Australijanci planiraju neobične pripreme za OI u Tokiju

Vojnaobuka

F1:

Grožan dugoročno vjeranHasu

Neželi uFerari

Gofan objasnio predajumeča protiv Federera

Nijeosjećao ruku

Majkl Felps, legendarni plivač i najtrofej-

niji olimpijac, priznao je jučeda godina-

ma idekodpsihologa zbogproblema sa

depresijom.

Osvajač 23 olimpijska zlata i čak28medalja

ukarijerinaOIseudugimpauzamaizmeđu

takmičenja,kaoisadakadajezavršiotakmi-

čarskukarijeru, borio sa alkoholizmom.

- Prije samo dvije ili tri sedmice sam imao

problem sa depresivnom fazom. Svjestan

samda će se to ponavljati, sada nastojimda

upoznam sebe. Znamda mi terapija poma-

že.NajtežemijebilonakonOlimpijskihiga-

ra u Londonu, ta prva duga pauza bila je

najgora. Sada znam da ima mnogo bitnijih

stvari u životu od osvajanjamedalja - rekao

jeFelps. Karijeru je zvanično završionakon

OlimpijskihigarauRiodeŽaneiru2016.go

-

dine, kada je osvojio šest medalja, od čega

pet zlatnih.

S.S.

FernandoAlonsoće se

2020. godinenajvjerovat-

nijevratiti trkamaFor-

mule 1, otkrio jebivši

šampion svijetaDženson

Baton.

- Prijaćemugodinapauze i

takmičenja u nekom dru-

gom šampionatu. Do tada

će Meklaren ponovo biti

konkurentan. Biće to idea-

lan momenat za povratak

Alonsa, ili godinu kasnije -

kazao je Baton, prvak For-

mule 1 2009. godine.

Alonso je istakao da opro-

štajodF1nakrajuovegodi-

ne ne znači definitivan

kraj, ali da ne može garan-

tovati povratak.

R.A.

F1:

Baton uvjeren u Alonsov povratak

Ne ideupenziju

Najtrofejniji olimpijac Felps otkrio da ide kod terapeuta

Bori se sadepresijom