Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

29

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Posljednji pozdrav dragom

RADOJICIOBRADOVIĆU

suprugumoje drugarice Svetlane.

Hvala ti na iskrenomprijateljstvu i pažnji prema nama.

DARA i BAJOVUKOVIĆ

888

SJEĆANJE

VASILJKAVASKAPEROVIĆ

Sa tugomi ponosomčuvaćemouspomene i sjećanja na tebe.

NEĐELJKO, DEJAN, DADA i TANJAsa porodicama

892

Мојој мајци, мојој

ВОЈИСЛАВИ

за понос, и ових петнаест година непрестаног сјећања.

ЊенРАКО

889

POMENI

Danas se navršava 10godina od tragične smrti našeg

ALMINAAGOVIĆA

I ako tiho teče vrijememi te nikada nećemo preboljeti. I dalje je su-

jeta u srcu, svirepi bol što ga hrani istina da te više nema. Ti ćeš uvi-

jekostatidionas,atvojudobrotuiljubavćemočuvatikrozuspome-

ne koje tješe i bole.

Tvoji: otacHUSNIJA,majka ISMETA,

sestreALMINA iMELISAAGOVIĆ

887

VELJKO

Čuvamouspomenuna tvojuplemenitost i dobrotu.

NIKOLA i TAMARAIVANOVIĆ

896

Voljenoj baki

SLAVKIKLJAJIĆ

2011 - 2018.

Obilježila si najvažniji periodnašeg života.

Nakom tvog odlaska prizivamo sjećanje i uspomene da bi ublažili

bol za tobom.

UnukeNEVENA, DUDA i SUZANA

886

ДРАГОМ

чикаМУЈУ

посљедњипоздрав.

ИВАН, РАНКА, ИВАНА, ЛЕЛАиМАТИЈА

893

Posljednji pozdrav dragoj

SANJI

od tetkeBISERKE sa porodicom

894

Posljednji pozdrav sestri

SANJI

odRATKAsa porodicom

895

Posljednji pozdrav dragomprija-

telju

BOŽIDARUĐURIŠIĆU

OdLJUBA i ANĐELIJE

VUŠUROVIĆsa porodicom

891

Posljednji pozdrav prijatelju

BOŽIDARUĐURIŠIĆU

OdŽARKA i RAJKE

sa porodicom

890

Posljednji pozdrav prijatelju i komšiji

JOVANUKARADŽIĆU

Dragi prijatelju, počivaj umiru, ami ćemouspomenuna tebe čuva-

ti od zaborava.

NADACRVENICAsa sinovima

897

Našemdrugu iz djetinjstva

EDUVATIĆU

posljednje zbogomod

ĆAKARAJKOVIĆA, BELOGAPAJOVIĆA

iHAMZEHAVERIĆAsa porodicama

898

e-mail:

[email protected]

Dana 18. avgusta 2018. preminuo je u64. godini naš voljeni

SRETENBožidarovSTANKOVIĆ

Sahrana je obavljena 19. avgusta ukruguporodice.

Ožalošćeni: suprugaNATAŠA, ćerkeZOJA i OLJA, sinFILIP,

bratanić IVAN, snahe SONJA i BOJANA, unučad i ostala porodica

STANKOVIĆ i IVANOVIĆ

899

S tugomi poštovanjemse opraštamo odnašeg

SRELA

SONJA, IVAN, BOJANA i ANDREA

900

Posljednji pozdravnašem

ĐOLU

Tvoji: ZOJA, OLJA, FILIP i NATAŠA

901

Posljednji pozdrav dragomzetu, pašenogu i tetku

EDUVATIĆU

Neizmjernosmotužnizbogtvogiznenadnogodlaska.Uvijekćetvoj

dragi i plemeniti lik živjeti unašemsjećanju.

S ljubavlju i poštovanjemćemo te čuvati od zaborava.

SNEŠKA, PEĐA, LUKA i IVAN

902