Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Hronika Podgorice

Igrama izstareCrneGore,Vr-

sute,Gusinja,Boke, Šumadije,

Vranja i zapadneMakedonije

igrači folklornogansambla

,,CrnaGora“oduševili supu-

blikuširomFrancuske iBelgi-

je, gdjesuuokvirujednomje-

sečneturnejenastupilina

međunarodnimfestivalima

folklora ,,Interfolk“ i ,,Pikke-

ling“.

PONUDEIKONTAKTI

Koreograf folklornog društva

,,CrnaGora“GoranKaluđerović

kazao je da su ova dva festivala

veomaznačajnazanjih,jersuto

festivali koji u svjetskom vrhu

značemnogo i njihovi direktori

suuticajni ljudi u svijetu folklo-

ra.

-Već smodobili ponude zauče-

šće sljedeće godine, a uFrancu-

skoj smouspostavili kontakt i sa

našim konzulom od koga smo

dobilipozivdanastupimounje-

govojorganizaciji–kazaojeKa-

luđerović.

Onnavodidapripremezaovako

važnenastupe trajuuokvirure-

dovnih proba koje startuju u

septembru,aliidaseintenzivni-

je radi u završnici, mjesec - dva

prijepočetka festivala.

- Kada se približi festival, onda

isključivo uvježbavamo pro-

gram sa kojim ćemo nastupiti.

Organizujemo dodatne probe,

nekada tri-četiri, nekada samo

pjevačka proba ili samo ženska

igračkaproba,touvijekzavisiod

programa – objašnjava Kaluđe-

rović.

Ansambl koji nastupa, dodaje

on, uglavnom uključuje uzrast

od 17 do 26 godina i u prosjeku

su to igrači koji igraju nemanje

odsedam-osamgodina.Kaoiza

svaki tim, selekcija se vrši na

osnovu sklonosti, vještine i ta-

lentaigrača,alijespecifičnostto

što, po riječima koreografa, sva-

kifestivalskinastupuključiine-

kogodmlađih igrača.

-Cilj namjeda i oni najmlađi vi-

de kako to izgleda, steknu isku-

stvo i postepeno se oslobode.

Vremenom smo uvidjeli da taj

modul funkcioniše i da kasnije

dobijete igrača sa 18 godina koji

ima iskustvo, figurativno reče-

no, ,,gotovproizvod“– ističeko-

reograf folklornog društva ,,Cr-

naGora“.

ZAPAŽENINASTUPI

Kaluđerović napominje da ova-

kvi festivali ruše ,,neko uslovno

rečeno uvriježenomišljenje da

su naše igre manje zanimljive,

slabe“. Zapravosu, kakododaje,

upravo igre izCrneGoreonopo

čemu su zapaženi nastupi ovog

folklornogdruštva.

- To su specifične igre, jedine

gdjeseutokucijelekoreografije

igra i pjeva. Vrlo je malo takvih

igarausvijetu.Jasamigračimu-

zičar i iz svih prizmi mogu da

sagledam folklor i mogu da ka-

žem da su naše igre i najteže,

gdjeigračmožemnogodapoka-

že, svoje igračko umijeće, gla-

sovne mogućnosti i glumačke

sposobnosti. Naše igre su na fe-

stivalima vrlo prihvaćene, čak

su ljudi oduševljeni. Mi smo

upravo izvodeći igre iz Vrsute,

koje najkraće traju i možda su

malo dosadnije od ostalih igara,

doživjelida10.000ljudiuBjelo-

rusiji aplaudira u ritmumuzike

–pričaKaluđerović.

Onpojašnjava da je ,,situacija sa

našim igrama takva jer se malo

radi nakoreografijama“.

-Uglavnomsutonekinaslijeđe-

niobrascikojisenebogateivre-

menom postaju, uslovno reče-

no, dosadni. Zadržavajući

izvornu okosnicu igre, treba

dodatno raditi na koreografija-

ma,bogatitiih.Kroznašekoreo-

grafije mi prikazujemo priču,

kakoCrnogorci razmišljaju, po-

stupaju, pjevaju. To je ono što

naš ansambl odvaja od drugih.

Krozkoreografijumipokušava-

mo da napravimo film, predsta-

vu i nerijetko, ali opet ne i do-

voljno, radeći uključujemo i

spoljne saradnike, stručnjake iz

svijetamuzikeipokreta–objaš-

njavaKaluđerović.

Ansambl osim redovnog upisa

članova počinje rad od 1. sep-

tembra, a 23. septembra ih oče-

kuje učešće na takmičarskom

festivaluuTirani.

-To je balkanski festival, učešće

će uzeti sve balkanske zemlje i

nagrade će biti dodjeljivane u

pojedinimkategorijamapojedi-

načno.Većodčetvrtkakrećemo

sa pripremama, a kao i uvijek

vodićemo se našomdevizom -

takmičimo se da budemo bolji

odsamihsebe–zaključio jeKa-

luđerović.

I.KRUNIĆ

U posjeti aero-klubu

,,ŠpiroMugoša“ na

Ćemovskompolju

Kadse

padobran

otvori, sve

brigenestaju

SašaLazović saSašomDragojevićemnakonskoka

Zahvaljujući prvom tandem

master instruktoru pado-

branstva u Crnoj Gori Saši

Dragojeviću, članu aero-kluba

„Špiro Mugoša“, ostvaren je

san onih koji žele da skoče iz

aviona, bez prethodne obuke

i ljekarskog pregleda. Kad god

požele tomogu učiniti od sada

i u Podgorici. Tu ekstremnu

ljetnju ponudu do sada je

iskoristilo petnaestak sugra-

đana, većinom žena, koje svoj

nebeski doživljaj opisuju kao

nezaboravno iskustvo, koje

žele ponoviti.

UZBUĐENJE

Prije nekoliko dana, Podgo-

ričanka Saša Lazović skočila

je prvi tandem skok. Često je,

kaže, vjereniku pričala o toj

želji za letjenjem, pa je odlučio

da je iznenadi za 29. rođendan.

- Sportista sam, ali osjećaj

brzine slobodnog pada je

neuporediv sa bilo čim. Let

od 30 sekundi brzinomod

oko 240 kilometara na čas.

Zakačeni ste za instruktora,

samo se treba što više opustiti.

Poslije otvaranja padobrana

– blaženstvo. Prelijep osjećaj,

pogled, panorama... Spuštanje

traje 10 15 minuta. Na kraju

sam rekla - ajmo opet. Ja sam

uživala, ali mi se vjerenik malo

prepao. Ne znamda li bi me

podržao da skočimopet, ali ja

se poslije svega veoma dobro

osjećam. Ništa mi nije teško,

prelagana sam – priča Saša.

LET

Inspirisana pričomprijateljice

o divnom iskustvu njenog

prvog tandem skoka, i naša

sugrađanka Violeta Vukoma-

nović odlučila je da proba,

kako kaže, nešto novo. Iako

nije ljubitelj adrenalinskih

sportova, iskustvo letjenja u

tandemu učinilo je toliko sreć-

nomda i ona poželi da skoči

opet sa još veće visine.

- Gore na oko 3.000metara

bilo je veoma bučno i hlad-

no. Vjetar šiba, a zemlja je

bila tako daleka. Vjerovala

sam Saši i pratila njegove

instrukcije. Slobodan pad je

potpuno novo iskustvo za

mene. Prošli smo 1.500meta-

ra za 30 sekundi brzinomod

oko 240 kilometara na sat.

To je nevjerovatna brzina

koje nijeste svjesni, recimo u

avionu, glesru ili kolima. Za

mene je najljepši bio osjećaj

kada se padobran otvorio.

Plutali smo kroz vazduh kao u

ilmu „Harija Potera“. Uživala

samu panorami. Spuštanje

na zemlju je bilo najrizičnije.

Osjetila sam jaku silu Zemljine

teže, ali mislimda ću probati

još jednom. Sad znam šta da

očekujem. Voljela bih da let

padobranom traje duže, a za

taj osjećaj moraćemo skočiti

sa još veće visine – kazala je

Vukomanović.

Svi zainteresovani za tandem

skokove padobranom, kao i

druge klupske aktivnosti aero-

kluba ,,Špiro Mugoša“ mogu

ih kontaktirati putemnjihove

Fejsbuk stranice.

I.Če.

Oduševili publikuširomFrancuske i Belgije

Folklorni ansambl ,,Crna Gora“ učestvovao nameđunarodnim festivalima folklora Interfolk i Pikkeling

Koreograf FA ,,Crna Gora“ Goran Kaluđerović ističe da je naj-

bolji uzrast za početak bavljenja folkloromosnovna škola,

od prvog do četvrtog razreda. Folklor je, dodaje on, prirod-

na stvar, ali kao svako drugo umijeće iziskuje dozu talenta.

- Dovoljne su dvije-tri probe da prepoznate da li dijete ima

osjećaj ili ne. Kasnije dolaze i neke složenije koreogra ije

koje iziskuju glumu, pjevanje... Bitan je talenat, ali je bitna i

upornost i redovan dolazak na probe. Što se ranije počne to

je bolje, ukoliko se počne u srednjoj školi, teško da vi možete

napraviti vrhunskog igrača, ali svakakomožete dobrog sta-

tistu – poručuje Kaluđerović.

Kaluđerović:Safolklorom

početiuosnovnoj školi

Prvi i za sada jedini tandemmaster instruktor u Crnoj Gori

Saša Dragojević, član aero-kluba ,,Špiro Mugoša“, državni

je prvak u padobranstvu u disciplini „skok na cilj“. Iza sebe

ima oko 1.330 skokova. Zvanje tandemmaster instruktora

stekao je prije nekolikomjeseci, tokomgostovanja njemač-

kih padobranaca iz kluba ,,Sky concept“, kada je u Podgorici

prvi put organizovano skakanje iz aviona sa instruktorom.

Ovog ljeta među prijavljenima za tandem skokove više je

žena, a u klubu kažu da su većinom i hrabrije odmuškara-

ca, koji znaju da oklijevaju.

- Prije skoka svi prođu kroz dvadesetominutnu obuku. To

su instrukcije za ponašanje u vazduhu. Žene su hrabrije,

odlučnije, brže skoče i bolje se opuste odmuškaraca. Oni

često znaju da u trenutku pred skok, kada stojimo na vra-

tima aviona, da se stalno pridržavaju i zapitkuju: Jesi li me

dobro zavezao? Je li sve OK? Je li jak vjetar, možemo li?

Ali ih ja opustim s pričom, a adrenalin poslije odradi svoje.

Poslije iskustva brzine slobodnog pada i otvaranja padobra-

na, više nema nikakvih briga – priča Dragojević.

Dragojević:Ženehrabrijei

odlučnijeodmuškaraca

TANDEMSKOK:

SašaDragojević sa

suprugomJovanom

Sanastupa

Osjećaj brzine slobodnog

pada je neuporediv

sa bilo čim. Let od 30

sekundi brzinomod

oko 240 kilometara

na čas. Zakačeni ste za

instruktora, samo se

treba što više opustiti.

Poslije otvaranja

padobrana – blaženstvo.

Prelijep osjećaj, pogled,

panorama... Spuštanje traje

10 15minuta. Na kraju sam

rekla – ajmo opet – kazala

je Saša Lazović, koja je

prije nekoliko dana prvi

put probala tandemskok