Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Reportaža

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Prašuma je

lijepa i kad se

u njoj pokisne.

Za 30 odsto

nadmašena

prošlogodišnja

rekordna posjeta

u odnosu na isti

period prošle

godine. Likovna

i foto kolonija u

septembru

KOLAŠIN

Nijesu to bile

„Mostarske kiše“ nego one

najdosadnije junske i julske.

Ali su na prašumu uticale

baš kao da je neko recitovao

ove „Mostarske“. Biogradska

prašuma je toliko prirodno

moćna da joj ni kiša nije

smetala da u junu i julu gosti

prošetaju i ako treba pokisnu

oko Biogradskog jezera.

Fotograf ,,Red bula“ Predrag

Vučković nije bio samu

traženju čari, prašume, kiše,

jezera...

Saša Jeknić, direktor NP

Biogradska gora, kaže da

kiša ništa nije poremetila

uspješne turističke brojeve

ove ljetnje sezone koja će

de initivno nadmašiti prošlo-

godišnje rekorde...

- U posljednje dvije decenije

koliko se precizno prate

pokazatelji posjećenosti,

2017. godina je bila rekordna.

Na početku ove sezone je

bilomalo sumnje i nevjerice

jer je meteo bilten u kontinu-

itetu bio nepovoljan, ljepote

i originalnosti prašume su

nadjačale meteo uslove koji

su ipak jedan od limitirajućih

uslova posjete. To je učinilo

da smo trenutno zabilježilli

I to je ovdje izazov –san

pored Biogradske vode.

Uostalom, svaka prašuma

noći donosi pomalomisterije.

U 12 bungalova je 32 kreveta.

Početkom rada restorana

organizacija posla sa bunga-

lovima pripala je zakupcima

restorana i povećan je obim

noćenja. Ponekad gosti dođu

samo da prespavaju u pra-

šumi, a ponekad svoj dnevni

boravak završe snomu bun-

galovima...

Ajdeda

spavamo

uprašumi...

Turistička sezona u Nacionalnomparku Biogradska gora jača od kišnog juna i jula

stavi“ u svimgodišnjimdobima

i vremenskimprilikama.

- Ugostili smo ovog profesi-

onalnog fotografa jer nam

je stalo da ljudi vide kakva je

Biogradska prašuma u svim

godišnjimdobima. Mnogi naši

posjetioci, među kojima ima

i onih koji nas ne preskaču ni

jednog ljeta, samo poznaju pra-

šumu od juna do kraja avgusta.

Naša poruka je da je Biograd-

sko jezero i sve oko njega zani-

mljivo u svakomgodišnjem

dobu, a planiramo i da zimski

ambijent bude sve dostupniji

turistima - najavio je Jeknić.

U strukturi gostoju dominiraju

inostrani, a među njima je

najviše Rusa, Ukrajinaca, zatim

Izraelaca, Njemaca, Kineza.

Ostalo su tranzitni gosti i lokal-

no stanovništvo koje u NP Bio-

gradska gora doživljavaju kao

prave partnere.

- Svih ovih godina vodimo kam-

panju kod lokalnog stanov-

ništva da shvate privilegiju

što se nalaze na pet ili deset

ili dvadesetak kilometara od

Biogradske prašume. Uka-

zujemo da im to nije barijera

već šansa da plasiraju svoje

proizvode zdrave hrane ili

realizuju neki drugi partnerski

projekat – rekao je Jeknić.

Pored ribolova za kojeg

uvijek ima interesovanja i

gdje dnevna dozvola košta

20 eura, Biogradska voda

i okruženje biće domaćin i

probnog treninga u triatlonu

kao i jednog od završnih

kola državnog prvenstva u

laj išingu. U drugoj polovini

septembra održaće se likov-

na i foto kolonija.

Tekst i foto:

Dr. P.

30 odsto veću posjetu nego u

istomperiodu prošlogodišnje

rekordne sezone. Sigurno da

je tome doprinio dobar buking

i organizovano učešće na turi-

stičkim sajmovima - objašnjava

Jeknić.

Junske i julske kiše su prašumi

dale neku drugu dimenziju

otkrivanja prirode i uživanja u

njoj. Bilo je to inspirativno i za

Predraga Vučkovića, profesi-

onalnog fotografa ,,Red bula“,

kome je cilj da Biogradsku pra-

šumu svojimobjektivom „zau-

Ovdje se samopriroda

pita, „čuje“ i odlučuje

Ima tome skoro pola decenije. Gošća NP Biogradska gora

bila je So ija Loren, jedna od glumačkih diva toga vremena.

Veslala je čamcima po Biogradskom jezeru a te su foto-

gra ije bile prvi ozbiljniji marketinški iskorak prašume ka

svjetskimdžet-set adresama. Zamah veslomBiogradskom

vodom i danas je tražena ponuda. Vožnja jednimod četiri

čamca košta 8 eura na sat. Čamci su nabavljeni u Bledu, u

potpunosti su opremljeni sigurnosnimpojasevima i prije

početka sezone su servisirani. Planirana je kupovina još

dva čamca.

KaonekadSofijaLoren

Pogledna

pontupored

Biogradskog

jezera

Čamci i gosti

nanjima

Parkingpotvrđuje

interesovanjeza

prašumu

Novi restoranuNP

Biogradskagora

Bungalovi za

miransan