Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Svijet

DŽAKARTA

-Novi snažan

zemljotres 6,9 stepenaRihte-

rapogodio je juče indonežan-

skoostrvoLombok, objavio

je američki geološki institut,

samopoladananakonpotre-

sa jačine6,3Rihtera.

Toostrvo jeod29. julapogodi-

la serija zamljotresa, uključu-

jući i onaj 5. avgusta snage 6,9

stepeni u kojem je poginulo

više od 450 osoba, a 350 hilja-

da ljudi je raseljeno.

Novi potres dogodio se 4 kilo-

metraodselaBelantingnasje-

veroistoku Lomboka. Eicen-

tar je bio na oko 20kilometara

ispod zemlje.

Potres se osjetio i na obližnjim

indonežanskim ostrvima, uk-

ljučujući Bali, popularnu turi-

stičkudestinaciju.

Indonežansko ostrvo je juče

ujutro pogodio zemljotres ja-

čine 6,3 Rihtera, koji je oštetio

brojne kuće i povrijedio neko-

liko osoba na ostrvu.

Ajakpotresmagnitude8,2po-

godio je juče i područje Tihog

okeana blizu Fidžija i Tonge,

ali je bio vrlo duboko pa nije

pokrenuo cunami niti je uzro-

kovao štete, saopštili su Ame-

rički geološki zavod i Centar

za upozorenje na cunami.

Potres je bio na dubini od 559

kilometara što je prigušilo po-

drhtavanje na površini.

Prvi izvještaji govorili su o to-

me da je bio magnitude 8,0, a

zatim je povećan na 8,2, što je

jačinakojabimoglauzrokova-

ti ogromne štete da nije bio ta-

koduboko.

MOSKVA/BERLIN

-Razgo-

vor ruskogpredsjednika

VladimiraPutina i njemačke

kancelarkeAngeleMerkel

trajao je tri sata i bio jeveo-

maozbiljan i detaljan, saop-

štio je jučeKremlj.

-Bio je todug razgovor - rekao

je portparol Kremlja Dmitrij

Peskov novinarima poslije sa-

stankaPutinaiAngeleMerkel,

dodavši da su Putin i Merkel,

pored ostalog, razgovarali o

bilateralnim odnosima, situa-

ciji u Siriji i gasovodu ,,Sjever-

ni tok 2“.

Peskovjerekaodajetokomsa-

stanka bilo riječi o mogućim

sankcijamakompanijamakoje

rade na projektu gasovoda

,,Sjevernitok2“,adasusedvo-

je lidera saglasili da bi bilo po-

grešno politizovati taj proje-

kat, prenijela je agencijaTas.

-Generalno, postoji razumije-

vanje da je ovaj projekat čisto

komercijalan, da je profitabi-

lan i konkurentan - dodao je

Peskov.

Taj projekat predstavljaproši-

renje postojećeg gasovoda

kroz Baltičko more, čime se

zaobilaze istočnoevropskeze-

mlje koje učestvuju u tranzitu

ruskoggasakadrugimzemlja-

maEvrope.

Putin je ponovio da je ,,Sjever-

ni tok 2“ ekonomski projekat

koji ,,ne zatvara vrata“ za na-

stavak tranzita ruskog gasa

krozUkrajinu.

Uoči sastankaudvorcuMezer-

beg kod Berlina, ruski pred-

sjednik je pozvao Evropsku

unijuda finansijski pomogneu

obnoviSirijekakobiseomogu-

ćio povratak nekoliko miliona

izbjeglica.Putinjepodsjetioda

sepookomilionsirijskihizbje-

glicanalaziuJordanuiLibanu,

a oko trimiliona uTurskoj.

Merkel, čija je zemlja primila

nekoliko stotina hiljada izbje-

glica od 2015. godine, rekla je

da je to potencionalno veliki

teretzaEvropuidodaladatre-

ba učiniti sve što se može za

njihov povratak.

Putin i kancelarka Merkel re-

kli su prije sastanka da nema

napretkaurješavanjuukrajin-

ske krize, dok je šef njemačke

diplomatije Hajko Mas pret-

hodno rekao da postoje šanse

o uspostavljanju misije UN u

istočnoj Ukrajini.

U tekstu pod naslovom ,,Stari,

dobri protivnici“, Dojče vele

navodi da su Angela Merkel i

Vladimir Putin sinoć nado-

makBerlina razgovarali tri sa-

ta i da je to bio prvi bilateralni

susret od 2014, od pripajanja

Krima Rusiji, podsjeća Dojče

vele (DW) .

Navedeno je da ,,format ovog

sastanka već mnogo govori“ -

izjave za štampu su dali samo

prije sastanka, pitanja nijesu

bila dozvoljena, a tokom tih

deset minuta za javnost ,,obje

strane namjerno su izbjegava-

le ključne stvari, kao stari par

političara“.

Kada Merkel govori o velikoj

,,odgovornosti“ koju Berlin i

Moskva imaju u centralnim

sukobima poput Sirije ili

Ukrajine, ona prije svegamisli

na stabilnost za povratak

izbjeglica u Siriju, što smanju-

je pritisak u diskusiji oko mi-

gracije koja se vodi unutar

Njemačke, navodi DW.

Dojče vele ukazuje i na ,,ne-

vidljivog trećeg u ovom poli-

tičkom odnosu“, navodeći da

,,otkako (američki predsjed-

nik) Donald Tramp politički

žari i pali“, odnosi sa Mos-

kvom odjednom ne izgledaju

tako loše.

Saopštenje Kremlja nakon sastanka ruskog predsjednika i njemačke kancelarke

Razgovor Putina iMerkel

veomaozbiljan i detaljan

Portparol

Kremlja je rekao

da je tokom

sastanka bilo

riječi omogućim

sankcijama

kompanijama

koje rade

na projektu

gasovoda

,,Sjeverni tok

2“, a da su se

dvoje lidera

saglasili da bi

bilo pogrešno

politizovati taj

projekat

SaStanakjetrajaotri Sata:

AngelaMerkel i Vladimir Putin

Dojče vele ukazuje i na ,,nevidljivog trećeg

uovompolitičkomodnosu“, navodeći da

,,otkako (američki predsjednik) Donald

Tramppolitički žari i pali“, odnosi sa

Moskvomodjednomne izgledaju tako loše

NJUDELHI

-Višeod350 ljudi jepo-

ginulo, aoko800.000 je raseljeno

zbognajgorihpoplavauposljednjih

stotinugodinau indijskoj državiKe-

rala, saopštile su jučevlasti Indije

novi bilans.

Indijski zvaničnici su rekli da vlasti na-

stojedadostavepijaćuvodu ljudimako-

ji se nalaze u najugroženijimoblastima,

a najmanje dva voza sa oko 1,5 miliona

litara vode upućeno je ka poplavljenim

područjima, prenijela je agencijaAP.

Zvaničnici su kazali da su se vremenski

uslovi poboljšali i da se očekuje da će

oko 10.000 ljudi zaglavljenihupoplava-

mabiti spasenodoponedjeljka,madasu

meteorolozi najavili da će sjutra ujutro

biti kiša.

Procjenjuje se da je oko 800.000 ljudi

smještenouoko4.000hiljadakampova

širomKerale. Obilne padavine koje su

počele 8. avgusta izazvale su poplave i

klizišta u kojima su se urušile kuće ši-

romKerale.Mnogi putevi suuništeni, a

zatvoren je aerodromugraduKoči, ko-

ji je jedan od glavnih aerodroma te in-

dijske države.

Premijer Indije NarendraModi obišao

je juče helikopterom poplavljena pod-

ručja i sastao se sa visokim zvaničnici-

ma Kerale, obećavši više od 70 miliona

dolara finansijske pomoći.

Indijskizvaničnicisureklida,premapr-

vimprocjenama,materijalnašteta izno-

si skoro trimilijarde dolara, navodi AP.

Lombok nemiruje,

novi snažan zemljotres

Najveće poplave u posljednjih sto godina u Indiji

Višeod350poginulo,

raseljeno800.000 ljudi

Štetaodpoplava iznosi skoro trimilijardedolara