Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Hronika

PLUŽINE

–Pivsko jezero,

prekjuče je, ponovouzelo

danak - skuternakome su

biliNikšićaninŽarkoJokić

(53) i PivljaninSlađanTija-

nić (30) prevrnuo se, oko

18.30časova, na 50-akmeta-

raodpristaništauPlužina-

ma.

Jokića sumomci koji su bili na

obali jezera, izvukli iz vode i

pokušali da mu ukažu pomoć,

ali bezuspješno, a za Tijani-

ćem se tragalo i juče. Stigla je

juče uPlužine i ekipa ronilaca,

ali bezuspješno supretraživali

dubine vještačke akumulacije.

Potraga za Tijanićemdanas bi

trebaloda bude nastavljena.

Plužinjani su juče s nevjeri-

com prepričavali tragediju, a

naobaliPivskogjezeraokupila

se i rodbina nestalogmladića.

U saobraćajnim nesrećama

koje su se dogodile prilikom

slijetanja vozila u jezero stra-

dalo je višeosoba, a četiri tijela

dodanas nijesupronađena.

Prije nekolike godine u Pivsko

jezerovozilomsusesputasur-

vali otac i kćerka, ali njihova

tijela ubrzo supronađena.

Ovo jezero skriva tijelo Slavoj-

ke Ćalasan koja je s sinombila

u vozilu koje je sletjelo 2006.

godine. Njen sin se tada, pu-

komsrećom, spasio, a pošto su

stigli ronioci iz Beograda da

pretraže dubine desila se nova

tragedija. Stradao je mladić,

iskusni ronilac iz Beograda,

Nemanja Milošević za čijim

tijelomsu kasnije, danima, be-

zuspješnotragalinajboljironi-

oci iz Regionalnog ronilačkog

centraBijela.

Zavisno od doba godine i vo-

dostaja, Pivsko jezero jenane-

kimmjestima duboko i više od

160metara, kabrani iHEMra-

tinje je najdublje, a vrlo je teš-

ko za ronjenje, jer je slaba vid-

ljivost, jezero je okovano

liticama, špiljama, panjevi-

ma...

Pretpostavlja se da je dubina

vode, gdje se dogodila preksi-

noć tragedija, 50-akmetara, te

da je teren lakši za pretragu.

Ra.P.

Tijelo Slađana Tijanića koji je prekjuče stradao na Pivskom jezeru još nije pronađeno

Ronioci nastavljajupotragu

BIJELOPOLJE

–Ljubomiru

Laziću(46) izZemuna, koji je

ranjenupucnjavi 13. avgusta,

stavljenesulisiceubolničkoj

postelji zbogsumnjeda jeu

BijelomPoljupokušaodaubi-

jeElvisaĆatovića(32) izBije-

logPolja.

Kako je saopšteno iz policije,

osumnjičeni Lazić se još nalazi

na bolničkom liječenju gdje ga

obezbjeđuju policajci i njega će

čim se steknu uslovi saslušati

tužilac.

On se tereti i za krivično djelo

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Lazić je u događaju zadobio

prostrijelnu ranu u predjelu ra-

mena, aĆatovićprostrijelnu ra-

nu nadlaktice, dok je srpski dr-

žavljanin Željko Pavkov (47) iz

Srbobranaubijen.

SumnjasedajeLazićsaumišlja-

jempokušao da ubije Ćatovića.

OsumnjičeniĆatovićseteretiza

ubistvo srpskog državljanina

Željka Pavkova i ranjavanja La-

zića.

-Kriminalističkaobradaupuću-

je na sumnju da je Lj.L. naime,

zajedno sa sada preminulimŽ.

P.izSrbobrana,takođedržavlja-

ninom Republike Srbije, pret-

hodno ilegalnoušaouCrnuGo-

ru, te da su ova dva lica potom

došla do mjesta koje pripada

opštini BijeloPolje a gdje živi E.

Ć. u namjeri da ga liše života –

navodi seusaopštenjupolicije.

Ćatoviću je pritvor određen

zbogtežinekrivičnogdjelaiuti-

cajana svjedoke.

Osumnjičeni jedan ranijeupri-

sustvu branioca, advokata Dra-

gaKonatara, uTužilaštvukazao

da je oružje potegao u samood-

brani,teidanepoznajePavkova

iLazića.

Ćatović je u oružanom sukobu

zadobio lakšu povredu ruke i

nakon ukazane pomoći uhap-

šenjezbogubistvainedozvolje-

nogdržanjaoružja.

U blizini tijela Pavkova prona-

đen je pištolj „vzor“, kalibra

7,65 milimetara sa prigušiva-

čem.

A.G.

Policija podnijela prijavuprotiv srpskog državljanina zbog pucnjave uBijelomPolju

PivskoJezero

HERCEGNOVI

-Herce-

gnovskapolicijauhapsila je

dvijeosobe zbog sumnjeda

su sebavileuličnomproda-

jommarihuane.

Uhapšeni su G. D. (18), držav-

ljanin Crne Gore i Đ. T. (25),

državljanin Bosne i Hercego-

vine. Policija je kod njih pro-

našla 46,3 gramamarihuane.

Kakosusaopštili izpolicije, od

početka jula uHerceg Novom

je bilo 45 zapljena kokaina,

marihuane i ekstazija.

C.H.

Odmladićaoduzeto

46gramamarihuane

UHerceg Novomuhapšene dvije osobe

BUDVA

- Tijelo S. N. (59) iz

Subotice pronađeno je juče u

moru kod Svetog Stefana, sa-

opšteno je izUprave policije.

Po nalogu Višeg državnog tu-

žioca tijelo je poslato na ob-

dukcijuuKlinički centarCrne

Gore.

C.H.

UBudvi

seutopio

turista iz

Subotice

Oduzet

arsenal

oružja

DANILOVGRAD

- Pretresom

stana E. K. (34) izDanilovgrada

istražitelji su zaplijenili arsenal

oružja.

Policijajeuakcijioduzelapištolj

„pietro bereta“ sa šest metaka,

revolver, lovačku pušku, dvije

malokalibarske puške, dvije

vazdušnepuškesaoptikom,dva

startnapištoljasa21metkom,tri

podvodne puške sa šest harpu-

na, 333 komada municije i dva

redenikaod lovačkepuške.

O oduzetom oružju upoznat je

Osnovni državni tužilac.

Policija je u Danilovgradu juče

pretreslačetirilokacijeizaplije-

nila tri pakovanja od četiri kilo-

grama eksploziva, sedamštapi-

na eksploziva, 24 komada

detonatorskihkapisli, 11metara

sporogorećeg štapina, pvc kesu

sa marihuanom i drobilicu za

marihuanu. Jedna osoba uhap-

šena je zbog nedozvoljenog dr-

žanjaoružja,dokjeprotivdruge

podnijetaprekršajnaprijava.

Policija je pretresla četiri objek-

ta -Z.T. (53), I.U. (23),M. P. (32)

iG. B. (25) izDanilovgrada.

Uhapšen jeV. B. (62), srodnikG.

B,zbogsumnjedajepočiniokri-

vično djelo nedozvoljeno drza-

nje oružja i eksplozivnihmate-

rija. V. B. će, uz krivičnuprijavu,

biti priveden nadležnom tužio-

cu. Protiv G. B. će nadležnom

Suduzaprekršajebiti podnijeta

prekršajnaprijava.

C.H.

DANILOVGRAD

Oduzetooružje

ZIKS

Sauviđaja

PODGORICA

–MilanuLješ-

njaku(30) izPodgorice, koji je

optuženda jebiočlangrupe

koja jepripremalaubistvo

RadojiceZekovića, produžen

jepritvor.Odlukujedonijelo

krivičnovijećeVišegsuda.

Prema navodima optužnice, na

čelu grupe je Stevan Stamato-

vić,kojijeubjekstvuizanjimsu

crnogorske vlasti raspisale po-

tjernicu. Ostali članovi su Đor-

đijeBožović (27),DejanDeletić

(25), Stefan Balević (25) i Alek-

sandarBojović (24) i oni sebra-

ne sa slobode.

Specijalno tužilaštvoDeletića i

Lješnjaka tereti za stvaranje

kriminalne organizacije, teško

ubistvo u pokušaju i nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Bojović se tereti za stvaranje

kriminalne organizacije i nele-

galnodržanjeoružja,dokseBa-

levićuiBožovićunateretstavlja

učešće u kriminalnoj organiza-

ciji.

Stamatovića, koji slovi za vođu

ove grupe, policija dovodi u ve-

zu sa škaljarskim kriminalnim

klanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatoviće-

va grupa, blizak je kavačkom

kriminalnom klanu. Radojica

Zeković je iz zatvora, gdje slu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo.

M. L.

Odluka suda u slučaju osumnjičenog koji se tereti da je bio dio

grupe koja je pripremala ubistvo Zekovića

UhapšenLazić

zbogpokušaja

ubistvaĆatovića

Od Željka Pavkova koji je

ubijen u vatrenomobra-

čunu između ponedjeljka i

utorka juče su se na fejsbuk

stranici „Crvene beretke“

koja okuplja bivše pripad-

nike rasformirane srpske

Jedinice za specijalne

operacije, oprostili pratioci

stranice i bivše kolege.

Pavkov je bio pripadnik

Srpske jedinice za specijal-

ne operacije. Njega su

srpske vlasti dovodile u

vezu sa izvršenjem teških

krivičnih djela, ali nije

poznat epilog optužbi.

„Crvene

beretke“se

oprostile

odPavkova

ILUSTRACIJA

Lješnjak

ostajeu

pritvoru