Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

U fokusu/Svijet

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Netanjahu traži

potpuni prekid

vatreuGazi

Deset ljudi uMančesteru

ranjeno izvatrenogoružja

JERUSALIM

Izraelski pre-

mijer Benjamin Netanjahu u

nedjelju je od Hamasa zatra-

žio potpuni prekid vatre u

Pojasu Gaze, u prvim javnim

komentarima na još jedan

smrtonosni krug nasilja izme-

đu dvije strane.

Zvaničnici UN-a i Egipta ulo-

žili su napore na osiguranju

dugoročnog primirja između

Izraela i Hamasa, iako ih

izraelski zvaničnici još nijesu

komentarisali.

Od jula su bila tri kruga izbija-

nja nasilja.

- U jeku smo kampanje protiv

terorizma u Gazi. To se neće

okončati jednimudarcem.

Naš zahtjev je jasan: potpuni

prekid vatre. Ne bismo trebali

biti zadovoljni s manje od

toga - izjavio je Netanjahu na

početku redovne nedjeljne

sjednice vlade.

- Do sada smo uništili stotine

Hamasovih vojnihmeta, i

svaki val napada izraelskih

odbrambenih snaga nanosi

teške udarce Hamasu - kazao

je.

Netanjahu je pod snažnim

političkimpritiskomda djeluje

odlučnije protiv Hamasa.

Izrael takođe pokušava da

prekine ispuštanje zapaljivih

zmajeva i balona iznad gra-

nične ograde s Gazom koji

dovode do požara na izrael-

skimobradivimpovršinama.

Nezvanično primirje dogo-

voreno je u četvrtak veče,

uglavnom se poštuje uprkos

ubistvu troje Palestinaca od

izraelske vojske tokompogra-

ničnih protesta i sukoba.

Najmanje 168 Palestinaca

ubijeno je od izbijanja prote-

sta na granici s Gazom koji

su počeli 30. marta, dok ih

je većina podlegla izraelskoj

vatri tokomdemonstracija.

Ostali su ubijeni u vazdušnim

udarima.

Tokom istog perioda jednog

izraelskog vojnika ubio je

palestinski snajperista, preno-

si AFP.

Istorijski dogovor nakon dvije decenije

Kaspijskomore sada ima

definisanpravni status

ASTANA

Zvaničnici pet

zemalja koje izlaze na Kas-

pijskomore potpisali su u

Kazahstanu konvenciju kojoj

je de inisan pravni status tog

strateškogmora, ispod koga

se nalaze značajne rezerve

ugljovodonika.

Predstavnici Rusije, Irana,

Kazahstana, Azerbejdžana i

Turkmenistana potpisali su

dokument kojim je Kaspijsko

more dobilo pravni status

kog je bilo lišeno od raspada

Sovjetskog Saveza.

Domaćin ceremonije,

kazahstanski predsjednik

Nursultan Nazarbajev, rekao

je prije potpisivanja da se radi

o ,,istorijskomdogađaju“.

- Možemo reći da je postizanje

konsenzusa o statusumora

bilo teško i bilo je potrebno

mnogo vremena, pregovori

su se nizali 20 godina i bili su

neophodni veliki i zajednički

napori svih zainteresovanih

strana - rekao je on.

Ruski predsjednik Vladimir

Putin, veliki zagovornik spo-

razuma, rekao je da će kon-

vencija imati ,,epohalni zna-

čaj“ i pozvao na veću vojnu

saradnju zemalja kaspijskog

basena.

Sporazumbi trebalo da dove-

de i do smanjenja tenzija u

regionu, za koji se ocjenjuje

da sadrži skoro 50milijardi

barela nafte i skoro 300.000

milijardi kubnihmetara pri-

rodnog gasa.

Prema Kremlju, sporazumom

je najveći dio Kaspijskog

mora potpao pod zajedničku

zonu, a vodni i podvodni

resursi su podijeljeni između

pet zemalja.

MANČESTER

Deset ljudi

povrijeđeno je u pucnjavi koja

se dogodila u Mančesteru,

prenose britanski mediji.

Neki od njih imaju teže

povrede, ali niko nije životno

ugrožen.

Nekoliko ljudi nalazilo se na

području gdje je došlo do

pucnjave nakon što su prisu-

stvovali na karnevalu Kariba.

- Nekoliko ljudi je trenutno

u bolnici zbog različitih

povreda, ali srećomniko nije

životno ugrožen - izjavila je

inspektorka Debi Duli doda-

jući kako se još istražuje ko je

odgovoran i kako je došlo do

opasnog napada.

Područje je pod nazdorom,

a policija istražuje okolnosti

pucnjave.

- Pretražujemo područje,

razgovaramo sa ljudima i

gledamo postojeće snimke s

kamera - izjavila je Duli.

- Festival Kariba odvijao se

ranije tog dana i završio je

nekoliko sati prije napada, no

još je ostalo dosta ljudi u tom

dijelu grada- kazala je dodaju-

ći da će policijske patrole na

tompodručju biti pojačane.

- Moj pokojni prijatelj

Oliver Ivanović je rekao

da sve što vrijedi je južno

od Ibra. Na sjeveru, osim

Kosovske Mitrovice, ima

još par naseljenihmjesta

i ostalo je pustoš. Jedi-

ni razlog za odvajanje

sjevera je adut srpskim

vlastima, odnosno Vučiću

da kaže: ,,Evo, nešto smo

uspjeli“ - objašnjava Alek-

sandar Popov.

Vučićev

adut

ji razdvajanjavećpovezivanja

ljudi, Evropa nije zasnovana

na jakimnacionalnim centra-

lizovanim državama, već na

odricanju suvereniteta radi

zajedničkog interesa. Ovo je

sve suprotno ideji Evrope i sa

ovakvom ideologijom se ne

može doći u Evropu, a može

se doći u nezavršene ratove

90-ih - objašnjava Janjić i

podsjeća da Vučić i Tači ne-

maju mandat da daju ili uzi-

maju teritoriju.

Premanjegovimriječima,ako

Vučić tvrdida jeKosovo lažna

država,danepostoji,kakoon-

da može da im da dio svoje

teritorije.

- Sjever Kosova je po Vučiću,

ne po Janjiću, nesporno srp-

ska teritorija i ko god to kaže

da nije tačno on je agentura.

Možda je Vučić konačno

shvatiodabašnije tako, pa ide

politikadaj štadaš - jahoćuda

sačuvamneštonasjeveru,aza

to ti dajemnešto - kažeJanjić.

On objašnjava i da je mirna

promjena granica međuna-

rodno prihvatljiv oblik, ali da

traži saglasnost svihzaintere-

sovanih. To znači da semora-

ju saglasiti ne samo Priština i

Beograd, nego i oni koji bi

imali posljediceod toga - zna-

či NATO i Crna Gora za koju

biposljedicamoglabitiaktivi-

ranje pitanja Sandžaka.

-Zemljekvintene želepodje-

lu - eksplicitan je Janjić uz

opasku da se razgraničenjem

ne može garantovati da neće

biti žrtava i da senećepodsta-

ći islamski fundamentalizam

izahtjevErdoganazaSandža-

kom.

-Time seugrožava sjeverCrne

Gore i dio Srbije - navodi on.

Dakle, Briselski sporazumni-

je konačandogovor o rješava-

nju svih problema. Po ovom

sporazumu ne očekuje se da

Beograd i Priština priznaju

jedni druge, da Srbija uvodi

KosovouUN,aliočekujeseda

priznaju realnost da postoji

drugadržava i entitet i da tom

entitetu ne ometaju život: da

ljudi idu slobodno, a ne da se

zaustavljaju sportisti, politi-

čari, NVOaktivisti...

- Briselski sporazummora da

se sprovede, ilimožeteda iza-

đete kao u Bregzitu, ali mora-

tedaplatite,tj.vratitesvepare

kojesteuzelizapridruživanje

EU. To je njima stavljeno do

znanja - zaključio je Janjić.

BEZ PODJELE

Ideju o podjeli ili razgraniče-

nju odbacuje i dobar pozna-

valac regionalnih odnosa

Aleksandar Popov, kopred-

sjednik Igmanske inicijative

izNovog Sada.

- Razgraničenje je sada novi

momenat: zemlje koje su do

sada priznale Kosovo učinile

su to u dosadašnjim admini-

strativnim granicama kao što

je bilo u nekadašnjoj Jugosla-

viji-tobipravilokomplikaciju.

Dio Briselskog sporazuma pa-

da u vodu ako dolazi do odva-

janja sjevera Kosova, u tom

slučaju Zajednica srpskih op-

ština počinje da gubi smisao -

jersrpskeopštineuenklavama

formiranesupoAhtisarijevom

planu i one imaju dosta ovla-

šćenja - kaže Popov za Pobje-

du.

Prema njegovim riječima,

razgraničenjem bi bila zado-

voljenajednastrana,odnosno

Beograd bi imao alibi da nije

predato cijeloKosovo.Među-

tim, Tači bi mogao imati veli-

ke probleme jer je govorio da

nikada neće dati sjever Koso-

vabezobziraštoonnasjeveru

Kosova nema kontrolu.

-PokretSamoopredjeljenjebi

mogaodanapravi nerede, ali i

u Srbiji neće proći baš sve

mirno-kažePopov iprecizira

dabiVučić imaoalibi da jene-

što dobio, ali konačnog rješe-

nja još nema, a svaka vrsta

podjele morala bi imati svoj

novi Dejtonski sporazum.

VioletaCVEJIĆ

Aleksandar Popov

Ovoj situaciji doprinose

imale trzavice na liniji

SPC -politički vrh Srbije i

nepostojanje tog jedin-

stvamože se odraziti

na bezbjednost crkvi i

manastira. Volio bihda

politička odluka vodi

jedinstvu i dugoročnim

interesima, a ne da se

prave adhok potezi -

kažeRadulović

Benjamin

Netanjahu

AleksandarVučić

Samjesta ranjavanja