Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

CrnomGorom

Jezero Krupac zadržalo epitet omiljenog izletišta Nikšićana, zadovoljni turisti i ugostitelji

Vode imadosta, nadaju

seda suncaneće faliti

Ovdje je sve besplatno, za nekolikominuta na kupanje se stiže iz centra grada, nema problema s

parkingom, gužvomna plaži, prljavštinom. Ski bar nudi veliki broj mjesta za odmor u hladovini,

a ko želi može i da se oproba na kajaku, skuteru, skijama, pedalini... Što je najvažnije vode ima

dovoljno, a nedavno je počeo remont HE ,,Perućica“ - kaže Vuk Lješković

NIKŠIĆ

–Parkingbesplatan

i prostoradovoljno, ležaljku

ili peškir da raširiš gdje god

poželih, biraš da ližeš uhla-

dovini suncobrana ili topole,

hrasta, vrbe... Plaža čista, a

vodeove godinedovoljno i

čista. Kudbi više?TakoKru-

pac izgledaovihdana.

Decenijamajezerojeomiljeno

izletišteNišićanimasvihgene-

racija. Većina je baš na tom je-

zerunaučiladapliva,mnogisu

tuda prvi put prošetali zalju-

bljeni,nekiodnjihsadsunuči-

ćima idu istombranom... To je

kutak jednako popularan da-

nju i noću, ljeti i zimi...

FESTIVALI

Istina,posljednjihgodina,zbog

Lejk festa, ali i bolje saobraćaj-

ne povezanosti Nikšića, Kru-

pac je sve interesantniji i turi-

stima, pa se sad pod topolama

moguzatećiregistarskeoznake

gotovosvihcrnogorskihgrado-

va, tu su i Njemci, Francuzi,

Holanđani, Rusi..., a da se i ne

pominju prolaznici i namjerni-

ci iz zemlja okruženja.

Menadžer Ski bara Vuk Lješ-

ković kaže da na Krupcu na-

plaćuju samo osvježenje.

-Ovdje je svebesplatno, zane-

kolika minuta na kupanje se

stiže iz centra grada i niko ne-

maproblemasparkingom, gu-

žvom na plaži, prljavštinom.

Ski bar nudi veliki broj mjesta

za odmor u hladovini, pića i

poslastice za osvježenje, a ko

želimože i da se oproba na ka-

jaku, skuteru, skijama, pedali-

ni... Što je najvažnije ove godi-

ne vode ima dovoljno, a

nedavno je počeo remont HE

,,Perućica“, što znači da će se-

zona biti prava, samo sunca da

ne fali - kažeLješković.

Dodaje i da su već organizova-

liiturnireuodbojcinapijesku,

da namjeravaju krajem ljeta

ponovo, a sezona kupanja po-

traje i do kraja septembra.

- Istina, najveća je gužva dok

djecanekrenuuškolu,aliKru-

pac nudi mnogo toga i kad za-

hladi. Restoransnacionalnom

kuhinjom radi tokom cijele

godine i omiljeno je mjesto

mnogim Nikšićanima. I ove

godine skavkodnevno je na je-

zeru bilo po 200mališana koji

PLAŽEČISTE:

JučenaKrupcu

NAPLAĆUJUSAMO

OSVJEŽENJE:

Ski bar

VukLješković

pohađaju neku od škola pliva-

nja ili vaterpola, a početak

mjeseca protiče u znaku veli-

kog broja inostranih turista

koje su privukli festvali. Na

Krupacsvečešćedolazestran-

ci na proputovanju kamoru ili

kad se vraćaju i svi su zado-

voljni - riječi suLješkovića.

Svako društvo iz grada podno

Trebjese ima svoje stepenice,

svoj kutak na plaži, termin na

vaterpolo terenu ili onom za

odbojku na pijesku. Neko do-

lazi zbog pecanja, neko zbog

skijanja na vodi, neko hoće da

jedri,anekoskajakomstižedo

skrivenih kutaka na Poklonci-

ma, ispodStube, doCrnodola i

ribnjaka, oko ostrva...

ZABAVA

Na „nikšićkom moru“ juče

smo zatekli i mlađanu braću

RadulaiĐorđija.Oniseodma-

lena bave biciklizmom, ali

odrastali su i plivajući na

Krupcu.Raduleima18godina,

a brat jemlađi tri.

- Otkad znamo za sebe, s rodi-

teljima smo svaki ljetnji dan

provodili na jezeru. Sad dola-

zimo samostalno, plivamo,

igramo vaterpolo, družimo

se... Naravno, dolazimo bici-

klima. Najčešće cijeli danpro-

vedemo na Krupcu, a tako će

biti dok ne budemo morali da

se vratimo školskim obaveza-

ma - kažeRaduleCerović, koji

zahvaljujući svakodnevnim

treninzima na jezeru već ne-

kolike godine postiže zavidne

rezultate u triatlonu.

R. PEROŠEVIĆ

Tivat:

Izložba galerije Bel-Air Fine Art

Sumo rvači na šetalištuuPortu

TIVAT

–Svjetski priznata

galerijaBel-AirFineArt i

ove je godinepostavila izlož-

bumonumentalnih skulptu-

raduž cijelognautičkogna-

seljaPortoMontenegro.

U saradnji sa galerijom Gayo

postavljene su skulpture

umjetnice Aleksandre Gestin,

čiji su identitet i inspiracija

azijska kultura i sumo rvači.

Gestinin rad izaziva odlične

reakcije umjetničke javnosti

ne samo zbog tehničke izvr-

snosti, već i zbog vrlo poseb-

nog odabira tema umjetnika.

Ovejedinstveneskulpture,dio

su brojnih privatnih zbirki u

Evropi, SAD-u, Africi, Ujedi-

njenimArapskimEmiratima,

Meksiku, HongKongu, Singa-

puru i Japanu.

Nakon otvaranja svoje prve

galerije u Ženevi 2004. godi-

ne, Bel-Air Fine Art izgradila

je imidž i povjerenje umjet-

ničke javnosti širom svijeta,

sarađujući sa svjetski prizna-

timumjetnicima, te je realizo-

vala umjetničke performanse

u Parizu, Kanu, Veneciji, Abu

Dabiju, Dubaiju, Bejrutu i

Majamiju.

Izložba je otvorena do kraja

avgusta.

S.K.

NESVAKIDAŠNJI IZBORTEMA:

SkulptureuTivtu

Kotor: Završni radovi na bivšemAutoremontu

Uskorootvaranje

novogparkinga

KOTOR

–Utoku je adaptacijaprostoranekadašnjegAuto-

remontakoji će, kako jeplanirano, privremeno služiti kao

parking. Kadaonpočneda radi zatvoriće separking ispred

Staroggrada.

To će biti urađeno radi sigurnosti luke Kotor, jer parking uz sa-

mu luku, popropisima ne smije da postoji.

Toćedoprinijeti da se riješi jedanodnajvećihproblema–nedo-

statakparkingmjesta. UKotoru se, naročito tokomljetnje sezo-

ne, parkingmjesto čeka 15 do 20minuta.

S.M.

RIJEŠIĆEPROBLEMGUŽVI:

Nekadašnji Autoremont