Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

Detaljnim

pregledombroda ,,Venus“,

koji je izMarokakrenuoza

Libiju, italijanskapolicija je

prošle sedmiceu skrivenim

prostorijama - štekovima

pronašlaukupno20 tonaha-

šišavrijednog65.000.000eu-

ra, kazao je jučenavanrednoj

konferenciji zanovinarepo-

moćnikdirektoraUpravepo-

licijeEnisBaković.

On je pojasnio da je prva infor-

macija da je zaplijenjeno dvije

tone droge, a koja se pojavila i u

medijima, preliminarni rezul-

tat.

- Međutim, detaljnim pregle-

dom broda ,,Venus“, koji je tra-

jao nekoliko dana, otkriveno je

20 tona hašiša čija je vrijednost

n a i l e g a l n o m t r ž i š t u

65.000.000 eura. Svih 11 člano-

va posade je uhapšeno i protiv

njih je pokrenut postupak pred

nadležnim institucijama u Ita-

liji. Radi se o crnogorskim dr-

žavljanima i osobama koje su

bliske organizovanoj kriminal-

noj grupi koja djeluje na terito-

riji Crne Gore – kazao je Bako-

vić.

Prema ranijem pisanju Pobje-

de, tom prilikom je uhapšeno

jedanaest crnogorskih držav-

ljana: Marko Borozan, Vladi-

mir Živković, Uglješa Kovače-

vić, Srđan Matijević, Stanko

Tomičić, Ljubomir Bakočević,

Milan Kovačević, Dragoljub

Mrgudović,VladimirLipovina,

Božidar Barović i Velimir Rat-

ković. Oni su, prema evidenci-

jama bezbjednosnih službi,

članoviškaljarskogklanailibli-

ski ovoj grupaciji.

Baković je kazao da zbog dalje

istrage ne može saopštiti više

detalja o uhapšenima i njiho-

vim vezama sa određenim cr-

nogorskimklanovima. Podsje-

tio je da je do realizacije ove

velike akcije došlo na inicijati-

vu naše policije, koja je sve in-

formacije proslijedila američ-

koj agenciji DEA i kolegama iz

Italije.

- Prve informacije potekle su

od službenika crnogorske poli-

cije – istakao jeBaković.

Akcija je potom realizovana sa

kolegama iz DEA-e i policij-

skimslužbenicima Italije.

Posljednjegdanajulauteritori-

jalnim vodama Italije zaustav-

ljen jebrod ,,Venus“, koji jeplo-

vio pod panamskom zastavom

zbog sumnje da je krijumčario

hašiš –kazao je on.

Baković je naveo da je ova za-

pljena hašiša najveća u regionu

u posljednje vrijeme. Istakao je

da je značaj ove akcije jer poka-

zuje odlučnost crnogorske po-

licije da suzbije aktivnosti kri-

minalnihgrupa.

Kako je rekao, u narednompe-

riodu fokus djelovanja biće

borba protiv organizovanog

kriminala i jačanje međuinsti-

tucionalne saradnje, prije sve-

ga sa Tužilaštvom. Baković je

istakao da su za uspjeh realiza-

cije ovog predmeta zaslužni

američka ambasada, koju je

označio kao najznačajnijeg

strateškogpartneracrnogorske

policije.

Posebno se zahvalio kolegama

izagencijeDEAiitalijanskepo-

licije, koji su imalepovjerenjeu

crnogorsku policiju koja je bila

uključena do same realizacije

ovog slučaja.

Podsjećamo, u međunarodnoj

akciji koju je inicirala crnogor-

ska policija, u italijanskim vo-

dama 2. avgusta uhapšeno je 11

naših državljana za koje se

sumnja da su pokušali da

prošvercuju dvadeset tona ha-

šiša iz Maroka u Libiju. Droga

je pronađena na brodu u itali-

janskim vodama koji je pret-

hodno krenuo na putovanje iz

Luke Zelenika, a, navodna na-

mjera, kako se sumnja, organi-

zovanekriminalnegrupebilaje

,,ispitivanje podmorja“.

Akcija je izvedena zahvaljujući

podatkudokojeg jedošla crno-

gorska policija, u međunarod-

noj akciji kojomje koordinirala

američka agencija za borbu

protiv droge -DEA.

Napresuzanovinaregovorio je

rukovodilac Odsjeka za borbu

protivdrogeSektorakriminali-

stičkepolicijeMilutinPopović,

koji je saopštio podatak koji je

Pobjeda objavila u ponedjeljak

- da je od početka godine zapli-

jenjenooko tri tone raznihdro-

ga, od čega najviše marihuane,

zatimkokaina, heroina, tableta

ekstazija, LSD-a i neke manje

količine hašiša.

B.R.

Uprava policije saopštila nove podatke o akciji u vodama Italije

Zaplijenjeni hašiš

vrijedan65miliona

Svih 11 članova

posade broda je

uhapšeno i protiv

njih je pokrenut

postupak pred

nadležnim

institucijama

u Italiji. Radi se

o crnogorskim

državljanima i

osobama koje su

bliske organizovanoj

kriminalnoj grupi

koja djeluje na

teritoriji Crne Gore –

kazao je Baković

Podgorička policija je u posljednjih deset

dana kroz operativni rad spriječila pet ubi-

stava – kazao je pomoćnik direktora Uprave

policije Enis Baković, odgovarajući na pitanje

Pobjede.

- Razbijena je jedna grupa koja je krila oružje

i eksplozivne naprave koje su bile spremne

za upotrebu. Tako je spriječeno više od pet

likvidacija - kazao je Baković.

On je istakao da je od početka godine polici-

ja spriječila više od 20 ubistava u Crnoj Gori

što, po njegovoj ocjeni, pokazuje dobar pre-

ventivni rad policije.

Baković je kazao i da su osobe koje su uhap-

šene u Podgorici u proteklih deset dana

povezane sa MariomMiloševićem i još tri

osobe koje su uhapšene na Kosovu.

U cilju zaštite istrage, on nije htio otkriti

imena osoba koje su bile mete planiranih

likvidacija.

Podsjećamo da je u Podgorici prošle nedjelje

uhapšen Goran Rakočevića(32) kod kojeg

je pronađen arsenal oružja, između ostalog,

automatske i snajperske puške sa priguši-

vačima, eksplozivne naprave spremne za

upotrebu, bombe, detonatori, silikonske

maske. Iz Uprave policije tada je rečeno da

je timhapšenjem spriječeno vršenje teških

krivičnih djela. Krajem jula, lisice na ruke su

stavljene Podgoričaninu Dejanu Vukašinovi-

ću (35) i Luki Bulatoviću (21) nakon što je poli-

cija u stanu koji su koristili pronašla eksploziv

velike razorne moći spreman za upotrebu,

koji su službenici Grupe za antiteroristički

pregled Uprave policije, zbog opasnosti da

se može aktivirati pomjeranjem, onesposo-

bili na mjestu gdje su ga pronašli. Prethodno

su evakuisani stanari ulaza zgrade.

Osim eksplozivne naprave, koja je deaktivi-

rana, policija je u stanu pronašla i tri eksplo-

zivna punjenja usmjerenog dejstva i velike

razorne moći, bombu, detonatorske kapisle,

638 komada pištoljske municije, alat i djelove

koji služe za pravljenje eksplozivnih naprava.

U stanu su pronađene i fantomke, vještački

brkovi, vještačka brada i perika koji služe za

maskiranje prilikom izvršenja krivičnih djela.

Sedamdana ranije uhapšen je Podgoričanin

Filip Bešić, a policija je kod njega pronašla 21

električnu kapislu za aktiviranje eksploziva,

2 GPS uređaja koji se koriste za praćenje i

kretanje, 11 magneta, 11 mobilnih telefona, 17

SIM kartica nacionalnih i inostranihmobilnih

operatera, lap-top, paketić sa kokainom, oko

16.000 eura i više platnih i bankovnih kartica.

Prema nezvaničnim informacijama, svi uhap-

šeni slove za osobe bliske kavačkom klanu.

Zaosammjesecispriječeno20likvidacija

Amerikanciuključeni

uistragunapadana

novinarkuOliveruLakić

Crnogorska policija je sve spise iz istrage u slučaju pokušaja

ubistva novinarke Olivere Lakić dostavila američkomFede-

ralnombirou za istrage (FBI), ali još nijesu dobili odgovor od

njih, kazao je juče pomoćnik direktora Uprave policije Enis

Baković.

On je pojasnio da je dokumentacija dostavljena preko Amba-

sade SAD u Podgorici, a od FBI očekuju sugestije i instrukcije

što još da urade kako bi rasvijetlili ovo krivično djelo.

Podsjećamo da je novinarka Olivera Lakić 8. maja upucana u

nogu ispred ulaza svoje zgrade.

Na presu je bilo riječi i o

ubistvu srpskog advokata

Dragoslava Ognjanovića.

Baković nije želio da komen-

tariše izjavu predsjednika

Srbije Aleksandra Vučića,

koji je ustvrdio da iza ubistva

beogradskog advokata

Ognjanovića stoje klanovi iz

Crne Gore.

On je kratko pojasnio da od

srpskih kolega nijesu dobili

zahtjev za pružanje pomoći

kada je u pitanju rasvjetljava-

nje likvidacije Ognjanovića.

Slučaj

Ognjanović

PODGORICA

Policija je juče umjestu Miljac, u blizini granice

sa Albanijom, zaplijenila 51 kilogrammarihuane, saopšteno je iz

Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju, oni su postupajući po operativnim

saznanjima, kontrolisali teren u reonu Korita – Miljac, gdje su u

blizini granice primijetili lice koje je na leđima nosilo džak.

- Budući da se lice nalazilo blizu granice, uspjelo je da pobjegne

preko granične linije na albansku teritoriju, kada je primijetilo

policijske službenike i pritom je bježeći ispustilo džak na našoj

teritoriji. Džak je izuzet i predat službenicima Odsjeka za borbu

protiv droge. U njemu je bilo 50,8 kgmaterije za koju se sumnja

da je marihuana - naveli su iz policije.

O događaju je obaviješten tužilac u Višemdržavnom tužilaštvu u

Podgorici, kao i granična policija Albanije.

Pronađena droga biće vještačena u Forenzičkom centru, a komu-

nikacija sa kolegama u Albaniji se nastavlja radi identi ikovanja

lica koje je prokrijumčarilo džak sa drogomna našu teritoriju, a

zatimpobjeglo.

M. L.

Akcija Uprave policije na granici sa Albanijom

Baciodžak sa51 kg

marihuane i pobjegao

ULCINJ

Dva pješaka lakše su povrijeđena u udesu koji se u

utorak oko ponoći dogodio na putu Ulcinj – Ada, piše portal

Ul-info. Kako prenosi ovaj portal, udes se dogodio kada je

motociklista izgubivši kontrolu udario u dva pješaka.

Pješaci su prebačeni odmah u barsku bolnicu.

Takođe, na putu Ulcinj – Ada dogodio se još jedan udes u

kojem je lakše povrijeđen vozač motocikla B. I. iz Ulcinja.

C. H.

Dva udesa na putu Ulcinj – Ada

Motoromna

pješake, prošli

sa lakšim

povredama

PODGORICA

Načelnik

Odjeljenja zanadzor i kon-

trolupomorskog saobraćaja

ŽarkoLukšić saopštio jeda

jepromet naglona crnogor-

skommoruporastaokrajem

jula, pa su i nesrećebile če-

šće.

On je za TVCG istakao da će

pojačatimjerenadzora, posta-

viće radare sa kamerama koje

ćeodmahevidentirati onekoji

budukršili pravila.

Kada budu dobili fotografiju

onihkoji suprekoračili brzinu

na moru ili nijesu poštovali

pravila, odmahće ihprocesui-

rati nadležnim organima, sa-

opštio je Lukšić gostujući u

DnevnikuTVCG.

Lukšić kaže da koriste i pret-

pristupna sredstva iz EU fon-

da te da će vrlo brzo postaviti

radare sa kamerama. Lukšić,

međutim, dodaje da treba po-

dići svijest kupača i učesnikau

saobraćajunamoru.

- Evidentno je da su nesreće

sve učestalije i ovih dana pri-

sustvopolicijenamoru je stal-

noipokušavamodasuzbijemo

sva kršenja pravila - istakao je

Lukšić.

Nije isključiomogućnostdaće

pooštriti kazne. Podsjetio je

sve koji primijete bilo kakve

nepravilnosti da pozovu Služ-

bu sigurnosti na moru na broj

129.

U posljednjih dvadeset dana

na moru su se dogodile četiri

incidenta u kojima su četiri

osobe poginule.

Prošle nedjelje u sudaru mo-

torne jahte ,,Fliper“ i jedrilice

,,Karuker“ poginuli su poljski

državljani Pjotr Martin Ma-

kovski (39) i Emilia Agneska

Pjaskovska (46).

Samo deset dana prije ove ne-

sreće, u Ulcinju su na Velikoj

plaži poginuli slovenački dr-

žavljani, majka i sin, Z. I. (35) i

J. I. (10). Oni subili na turistič-

kom brodu kada ih je udarila

,,banana“, koju jeprevozio gli-

ser.

C.H.

Načelnik Odjeljenja za nadzor i kontrolu

pomorskog saobraćaja najavio

Lukšić: Radari

sakamerama

pratićeplovila

ILUSTRACIJA

Sakonferencijezamedije