Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 48 Next Page
Page Background

Srijeda, 8. avgust 2018.

14

Arena

Lutrija

Srijeda, 08. avgust 2018

.

14

Arena

Sr i jeda

www.tv777.me www.extratv.me/webtv

Marketing TV 777

m [email protected] me

020 234 201

07:00 Jutarnji program - uživo

10:00Muzika

10:15 Istorija filma – Čarli Čaplin

10:45 Slovo o jeziku - premijerno

10:55 Priča o riječima - premijerno

11:00 Čuj, čuj, to – premijerno

11:15 Koncert

11:30Druga strana sporta

11:40Kolačić sudbine - premijerno

11:45Muzika

12:00 Sportske vijesti – uživo

12:30Opstanak obrazovna emisija

13:00Dogodilo se … - premijerno

13:15 Svjetskamodna scena

13:30 Film - repriza

15:00Na domaćem terenu

15:30 Intermeco

15:45 Crnogorske anegdote

16:00 Living room - repriza

16:45 Servisne informacije

17:00 Istorija filma – Čarli Čaplin

17:30Dogodilo se … - repriza

17:45 Čuj, čuj, to – repriza

18:00Druga strana sporta – repriza

18:10Kolačić sudbine - repriza

18:15 Hrana kao lijek - repriza

19:00Aktuelno

19:30 Slovo o jeziku – repriza

19:40 Priča o riječima - repriza

19:45 Extremno

20:00Humoristička serija

20:30Koncert

21:00 Crnogorske anegdote

21:15 Ekonomija - premijerno

22:00 Film - premijerno

00:00Aktuelno – repriza

00:30 Repriza dnevnog programa

Lutrija

Srijeda, 08. avgust 2018

.

Sr i jeda

www.tv777.me www.extratv. e/webtv

arketing TV 777

[email protected] e

020 234 201

07:00 Jutarnji program - uživo

10:00Muzika

10:15 Istorija filma – Čarli Čaplin

10:45 Slovo o jeziku - premijerno

10:55 Priča o riječi a - pre ijerno

11:00 Čuj, čuj, to – pre ijerno

11:15 Koncert

11:30Druga strana sporta

11:40Kolačić sudbine - pre ijerno

11:45

uzika

12:00 Sportske vijesti – uživo

12:30Opstanak obrazovna e isija

13:00Dogodilo se … - pre ijerno

13:15 Svjetska

odna scena

13:30 Fil - repriza

15:00Na do aće terenu

15:30 Inter eco

15:45 Crnogorske anegdote

16:00 Living roo - repriza

16:45 Servisne informacije

17:00 Istorija filma – Čarli Čaplin

17:30Dogodilo se … - repriza

17:45 Čuj, čuj, to – repriza

18:00Druga strana sporta – repriza

18:10Kolačić sudbine - repriza

18:15 Hrana kao lijek - repriza

19:00Aktuelno

19:30 Slovo o jeziku – repriza

19:40 Priča o riječi a - repriza

19:45 Extremno

20:00Hu oristička serija

20:30Koncert

21:00 Crnogorske anegdote

21:15 Ekono ija - pre ijerno

22:00 Fil - pre ijerno

00:00Aktuelno – repriza

00:30 Repriza dnevnog progra a