Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 48 Next Page
Page Background

Srijeda, 8. avgust 2018.

6

Arena

Fudbal

Pozajmica iz Vest Hema:

Crnogo

Ovo jep

BERANE

Sekretar za

sport, kulturu, omladinu i

saradnjusaNVOuopštini

Berane, GoranFolićogla-

sio senakon što jepred-

sjednikFSSjeverne regije

i član izvršnogodbora

FSCG, VojislavDošljak

iznionizkritikana račun

rada i odnosa gradskih

vlasti premaFKBerane.

Sekretar Folić je istakao da

su argumenti na njegovoj

strani i da jeFKBeranepri-

vatni klub, što je između

ostalog saopštio na konfe-

renciji održanoj 3. avgusta

povodom glasina da se FK

Berane gasi.

- Ne možemo da govorimo

o imaginarnim vlasnicima

FK Berane, pogotovo ne

kada među njima ima ova-

ko svestranih ljudi. Svi su

oni poznati po imenu i pre-

zimenu.Nabrojaniuodluci

o osnivanju Fudbalskog

kluba Berane, donešenoj

na sjednici Osnivačke

skupštine FK Berane, odr-

žanoj 11. februara 2013. go-

dine, a registrovani uRegi-

star sportskih organizacija

– Rješenje br. UPI 01-139

od 3. aprila 2014. godine,

kada je izvršena promjena

naziva kluba iz FK Ivan-

graduFKBerane. Svi osni-

vači imaju 11,11% uprav-

ljačkih i vlasničkih prava

- rekao jeFolić.

Folić naglašava da on i nje-

gove partijske kolege nije-

su klub doveli u stanje u

komse sada nalazi i dodaje

da je krajnje nekorektno

optuživati ih da žele da

ugase klub.

- U ovom slučaju imamo

nedostatak moralne i pro-

fesionalne odgovornosti,

ali sa punim pravommože

se postaviti pitanje prave

odgovornosti. Zato, pozi-

vam državno tužilaštvo da

uokvirusvojihnadležnosti

preduzme odgovarajuće

radnje da utvrdi i ispita po-

slovanje FK Berane od

1996. godine do danas, od-

nosno da li je neko zloupo-

trijebio ovlašćenja i polo-

žaj, čime je zgriješio ne

samo sa stanovišta etičkog

kodeksa i profesionalnog

principa, već i ušao u zonu

krivično-pravne odgovor-

nosti - ističeFolić.

V.J.

Goran Folić oglasio se nakon saopštenja Vojislava Došljaka

Pozivamdržavno tužilaštvo

da ispitaposlovanjeFKBerane

PODGORICA

Nekadaš-

nji crnogorski reprezen-

tativacNikolaDrinčić

novi je fudbaler Radnič-

kog izNiša.

Iskusni vezista prethodno

je igrao za Čukarički, a na

Čairu će ponovo sarađivati

sa Nenadom Lalatovićem

koji ga je trenirao na Bano-

vombrdu.

Drinčić ima 33 godine, a

ovog ljeta se povezivao sa

Vojvodinomnakon što je

iznenada odlučio da napu-

sti Čukarički. Ipak, umjesto

selidbe u Novi Sad, prihva-

tio je ponudu Radničkog,

gdje će mu društvo praviti

još jedan bivši član našeg

najboljeg državnog tima -

Petar Grbić.

Nekadašnji mladi repre-

zentativac Srbije, a potom

A reprezentativac Crne

Gore, tokomuspješne kari-

jere igrao je za Partizan,

Spartak iz Subotice, Buduć-

nost iz Banatskog Dvora,

Gazijantep, Amkar, Spartak

iz Moskve, Krasnodar,

Makabi Haifu i Rad.

D.K.

Nekadašnji reprezentativac Crne Gore ima novi klub

DrinčićpojačaoRadnički izNiša

PODGORICA

Crno-

gorski reprezentativac

SeadHakšabanović

predstavljen je jučekao

fudbalerMalage.

Devetnaestogodišnjiofan-

zivac ima ugovor sa Vest

Hemom, ali je među ,,pla-

vo-bijele“ iz španske Se-

gunde (druga liga) stigao

na jednogodišnju pozaj-

micu.

- Radujem se što sam do-

šao, očekujem da napre-

dujem. Ovo je veliki klub i

nadam se da ću ispuniti

očekivanja.

Trudićemo se da igramo

dobar fudbal i da sve to

isprate rezultati - kazao je

Hakšabanović.

Engleski mediji nedavno

su pisali da se 19-godišnji

momak rođen u Švedskoj

ozbiljnonamećezamjesto

u timu ,,čekićara“.

Ipak, rukovodstvo kluba

procijenilojedazaHakša-

banovića najbolje da se do

kraja sezonepreseli uMa-

lagu, ekipu u kojoj će do-

biti prostora za napredak.

Njegov trener u Vest He-