Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 48 Next Page
Page Background

Srijeda, 8. avgust 2018.

4

Arena

Košarka

Predsjednik Budućnost Volija Dra

Prvi tre

PODGORICA

Gotovo

sigurno rekonstruisana

,,Morača“ biće spremna

za treninge košarkaša

Budućnost Volija već 10.

septembra. Predsjednik

šampionaABA ligeDra-

ganBokan je u razgovo-

ru sa gradonačelnikom

glavnoggrada Ivanom

Vukovićemsa ponosom

istakaoda radovi na

,,Morači“ udanprate

zadate rokove i predvi-

đenudinamiku.

Kapacitet dvorane nakon

rekonstrukcije biće oko

5.500 stolica. ,,Grubi“

radovi na najtežemdijelu

posla, galerijskoj tribini,

su završeni. Ona će biti u

potpunosti završena do

15. avgusta. Dinamično

se radi i na rekonstrukciji

svlačionica, dijela predvi-

đenog za medije.. U dru-

goj polovini septembra

biće završen i VIP salon.

Na bazi do sada odrađe-

nog, Bokan je na licumje-

sta i sa sigurnošću, pred

novimgradonečalnikom

i predstavnicima medija

mogao juče istaći da će

Budućnost Voli evroligaš-

ki debi 11. oktobra doče-

kati u rekonstruisanoj

dvorani.

- Čestitaću gradonačel-

niku prvi terenski radni

dan i dragomi je da sam

dio toga, da je Buduć-

nost Voli dio toga. Što se

rekonstrukcije ,,Morače“

tiče, ono najbitnije, izgrad-

nja galerije je završena.

U toku je rašalovanje

tribine u galeriji i do 15.

avgusta će de initivno biti

završena. Potom slijedi

sređivanje parketa. U toku

su sređivanje svlačionica,

VIP salona, postavljanje

rasvjete. Radi se o najsa-

vremenijem vidu rasvjete,

bijelog halogena koji je

potreban za prenose u

HD rezoluciji. Sveukupno,

mislimda svi još nijesmo

svjesni što znači ostva-

reni uspjeh Budućnost

Volija, šampionska titula

ABA lige i plasman u

Evroligu. Nijesmo svjesni

prije svega kakvu priliku

Predsjednik Budućnost Volija

upoznao je javnost o prvimdeta-

ljima vezanim za prodaju ulazni-

ca za evroligašku sezonu.

- Već 28. avgusta počinje pro-

Sezonskekarte

D. MALIDŽAN

D. MALIDŽAN

PODGORICA

Buduć-

nostVoli počećepripre-

me zanarednu sezonu 15.

avgusta, a šampionABA

lige je svjestanda gaod

kraja septembra čekani-

kad jačakonkurencijana

putukaodbrani trona.

Reprezentativac, centar

Filip Barović, jedan je od

ključnih igrača iz prethod-

neistorijskesezonePodgo-

ričana. Juče je nakratko

prekinuoodmor kakobi, sa

saigračemDanilomNikoli-

ćem, obišao radove na re-

konstrukciji ,,Morače“.

- Ono što je izuzetno važno

je toda već radimona fizič-

koj spremi, svjesni smo ko-

liko je važno da spremni

dočekamo zvaničan poče-

tak timskih priprema 15.

avgusta.Čekanasistorijska

evrligaška sezona, ali i bor-

bazaABAtitulukojaćebiti

teža nego prethodna. Zbog

toga znamo koliko posve-

ćeno moramo raditi od pr-

vog okupljanja sredinom

mjeseca - istakao je Baro-

vić.

Nikšićanin je naglasio kva-

litet konkurencije u borbi

za primarni cilj, odbranu

trona u regionalnom ta-

kmičenju, što bi donijelo

nastup uEvroligi i u sezoni

2018-19.

- Ne radi se samo o kvalite-

tu direktnih konkurenata,

poput Zvezde, Cedevite,

Mornara. Treba obratiti

pažnju i na još neke timove

koji će biti izuzetni, poput

Olimpije. Čeka nas duga i

naporna sezona, 30 evroli-

gaških mečeva, dueli u

ABA koji će skoro bez izu-

zetka biti teški. Znamo što

nas čeka i kakodobrimora-

mo biti - rekao jeBarović.

Centar selekcijeCrneGore

je istakao da je Budućnost

Voli dobro odradila selek-

ciju tima.

-Došla sučetiri zvučnapo-

jačanja iz inostranstva. Ta-

kođe, izuzetno je bitno to

što je okosnica domaćih

igrača sačuvana, praktično

svi smoostali.Toćebiti bit-

no i za novajlije, radeći sa

nama lakše će se privići na

sistemigreifunkcionisanje

tima. To namdaje za pravo

da budemo optimisti -

objasnio jeBarović.

Veliki boracna terenuodu-

ševljen je radovima na re-

konstrukciji Sportskog

centra ,,Morača“.

- Imao sam u utorak prvi

put priliku da se na licu

mjesta uvjerim kako izgle-

dajuradovi.Odoktobraće-

mo, vjerujem, imati još bo-

lju podršku sa tribina od

one fantastične koja nas je

nosila do titule u ABA ligi.

Zbog toga sam posebno

srećan - zaključio je Filip

Barović.

Centar Budućnost Volija Filip Barović očekuje težu nastupajuću sezonu

Spremni i zapripreme

Danilo Nikolić, mladi krilni centar Budućnost Volija,

sa Barovićem je juče obišao radove na rekonstrukciji

,,Morače“.

- Mnogo je toga što namuliva optimizamovih dana.

Klub je doveo izuzetna pojačanja i vjerujemda ćemo

se boriti za evroligaške pobjede. Igrao sam već protiv

našeg novog beka Edvina Džeksona, Francuz je izuze-

tan igrač. Vjerujemda će Erl i Koti Klark, kao i Kraft biti

na tomnivou - istakao je Nikolić.

Nikolić:

Toppojačanja