Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Magazin

NIKŠIĆ

–Tokomtrodnev-

nogprogramanaBedemfe-

stu, koji jeproteklogviken-

da završenuNikšiću, u

odličnommuzičkompro-

gramuuživalo je6.000 lju-

di, anajvišeposjetilacabilo

jenanastupugrupeBeo-

gradski sindikat - kazao je

zaPobjedudirektor festi-

vala, Petar Šundić. On je

istakao jedavišenegoza-

dovoljanposjetomi atmos-

feromkoja jevladala izme-

đuzidinadrevne tvrđave.

- Posjeta je bila odlična, tvr-

đava nikada veselija i življa, a

posebnobih se zahvalio ekipi

mladih ljudi koji su marljivo

radili na organizaciji - rekao

je Šundić. On jeporučioda će

se sa Bedema uvijek širiti po-

rukeljubavi,mira,umjetnosti

i vjere u čovjeka.

- Izbor izvođača isključivo je

inspirisan ljubavlju prema

muzici,doksuselekcijaizvo-

đača i čitava struktura i kon-

strukcija festivala oslobođe-

ni bilo kakvih političkih

implikacija. Misija Bedem

festa je biti korak ispred i po-

mjerati granice – kazao je

Šundić.

Takođe, on je uputio izvinje-

nje zbog neprijatnosti koja se

dogodila prve večeri festiva-

la, kada jeneko izpublikepo-

godio Anicu Dobru plastič-

nomčašomu glavu.

-Nemožemouticatinapubli-

ku kako će se ponašati i rea-

govati u datom trenutku –

istakao je Šundić. On je

zaključioda ćenaredne godi-

ne Bedem fest biti organizo-

van jubilarni deseti put i tood

2. do4. avgusta 2019.

S.D.

LOSANĐELES

- Popular-

na američkapjevačicaBi-

jonsepozirala je zapre-

stižnimodni časopisVog i

prvi put unjegovoj istoriji

angažovala je fotografa

Afroamerikanca.

Septembarsko izdanje

američkogVogakrasićepo-

pularna pjevačica Bijonse

Nouls koja je sama uredila

naslovnicu i prvi put, u 126

godina dugoj istoriji časo-

pisa, za snimanje naslovni-

ce angažovala fotografa

afroameričkog porijekla.

Fotograf Tajler Mičel je re-

kao da je saradnja sa Bijon-

se bila izazov za njega.

- Ona vas zaista gura do

kreativnog maksimuma -

rekao je dvedesettrogodiš-

nji fotograf.

Pjevačica je za časopis go-

vorila o trudnoći i istraži-

vanjuopovezanosti njenih

predaka s ropstvom.

Pozirala je u Aleksander

Mekvin,RebelRebel iGuči

haljinama, uz minimalnu

šminku.

-Ne samoda jeAfroameri-

kankananaslovniciVogau

najvažnijem mjesecu za

časopis, ovo jeprvanaslov-

nica Voga koju je snimio

Afroamerikanac - rekla je

Bijonse.

NIKŠIĆ

–Usklopuumjetnič-

kogprogramaLejk fest veče-

ras uNKpabuuNikšićuorga-

nizuje autorsku izložbu

MarkaRistićapodnazivom

„Zamrznuti tonovi“.

Dugogodišnji fotografski rad

glavnog i odgovornog urednika

magazina „Hardwired“ Marka

Ristića, odabrani momenti sa

hiljadu koncerata čine izložbu

„Zamrznuti tonovi“. Posebna

pažnja biće posvećena fotogra-

fijama koje su nastale na Lejk

festu.

- Izložba nedvosmisleno poka-

zuje vitalnost i bogatstvo do-

maće scene i zadovoljstvo zbog

prijema stranih umjetnika koji

su gostovali na našim binama.

Zaustavljeni pokreti, zamrznu-

ti tonovi, na fotografijama kao

da vrište da se nastave u punoj

snazi savršenog trenutka u va-

šoj mašti ili sjećanju – saopštili

suorganizatori.

O svojim fotografijama Marko

kaže da je digitalna fotografija

donijelaobiljemogućnostiido-

stupnost tehnologije, ali nije

smanjilaodgovornostautorada

zgrabimomenat idagaprenese

publici.

-Fotografišemonozaštoživim,

taj trenutak proslave života na

rok koncertima, kada je sve u

sinku - i publika, umjetnici,

zvuk, svjetlo, pokret i raspolo-

ženje –kazao jeRistić.

O fotografijama Marka Ristića

mišljenje su dali i fotografisani

rok autori.

- Publika ne zna koliko je teško

naći koncertnog fotografa koji

umijedauhvati ,,onaj“ poseban

trenutak… Ako mu pođe za ru-

komda uhvati trenutak koji je i

članovimabendaposeban,znaš

da si našao osobu koja objekti-

vom umije zabilježiti čaroliju.

Ona se pojavi tek na čas i samo

je vješto oko vidi, a Marko je

upravo takav. Želim mu još

mnogo izvrsnih koncerata i

sjajnih fotografija – kazala je

MirelaPriselacRemi,pjevačica

hrvastkog sastavaElemental.

Srpski rege muzičar Nemanja

KojotKojić kazao je da seRisti-

ćev rad može definisati kao

profesionalna umjetnička rok

fotografija.

- Svaka fotografija ima višedi-

menzionalnuperspektivu.Ono

što je najbitnije je da izražava

emocijukojumuzičar u trenut-

ku daje. Uglavnom, Marku bih

dao bez bilo kakve autorizacije

da objavi moje fotografije bilo

gdje i kada, jer imamapsolutno

poverenje u njegov rad – ista-

kao jeKojić.

Z.K.

Petar Šundić za Pobjedu sumira utiske nakon završenog festivala u Nikšiću

Bedemfest okupio

6.000posjetilaca

U sklopu umjetničkog programa Lejk fest

organizuje izložbu fotogra jaMarka Ristića

,,Zamrznuti tonovi“

večerasuNKpabu

BijonsepoziralazaVog, prvi

put fotografAfroamerikanac

Model

Australijskimodel

BridžetMalkom

diojetima

Viktorijassikreta

BridžetMalkom

Detalj sanastupaKaliopi

Petar Šundić